Võng Du: Từ Giết Chết Chung Cực Boss Bắt đầu

Lượt nghe : 91,015 52 người đang nghe

Giới thiệu :

người khác đăng nhập trò chơi đều là sinh ra ở tân thủ thôn, mà tiêu viễn, bắt đầu vậy mà đối mặt với cả cái trò chơi sau cùng boss? mang theo lv 1 phá kiếm, lv 1 vải rách giáp xông đi lên chém giết. “đinh, kí chủ bị ma thần giết chết một lần, đạt được 100 ngàn điểm kinh nghiệm, 20 điểm tự do thuộc tính điểm!” “đinh, kí chủ phục sinh tại sau cùng sào huyệt!” cái gì? bị giết vậy mà không phải đưa về tân thủ thôn, mà là phục sinh tại sau cùng boss sào huyệt? còn có thể tăng kinh nghiệm thuộc tính? hai tháng sau, làm các người chơi chuẩn bị tại trong thế giới game đại triển quyền cước thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở như sấm đánh xuống đầu: ” ‘nặc danh người chơi’ chém giết vạn người phó bản boss __ tối chung ma thần! đạt được giết khen thưởng!” 【 đinh, hệ thống nhắc nhở: ngài đã đánh giết lv cấp 200 thần thoại boss tối chung ma thần 】 【 đinh, ngài đạt được 1 tỷ điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tự do thuộc tính điểm, 5000 danh vọng, 10 điểm đại lục độ truyền thuyết. 】 【 đinh, ngài giết lv cấp 200 thần thoại boss, đạt được xưng hào: siêu việt hết thảy chi nhân 】 【 đinh, ngài đã bị tối chung ma thần nguyền rủa, hắc ám hệ sinh vật đối với ngài cừu hận biến hóa: cừu hận, thương tổn + 100% 】 【 đinh, ngài đạt được sử thi trang bị: chúa tể chi kiếm, truyền kỳ trang bị: ma thần chi thuẫn, ether quyền trượng, đặc thù trang bị: hỗn loạn chi giới 】 【 đinh, ngài đạt được sách kỹ năng. . . 】

võng du: từ giết chết chung cực boss bắt đầu