xuyên nhanh: một lời không hợp a a đát

– khóa lại mười ngàn người mê hệ thống, ngôn ca cho là mình sẽ mê đảo chúng sinh trở thành cây sinh người thắng, không nghĩ tới thụ nàng trợ giúp đại lão lại song một lần nữa chuyết hắc hóa. quyển sách lại tên «đại lão nữ nhân nàng ngủ xong lại chạy» «luận nữ nhân là một cái cây nguy hại» «mỗi cái hắc hóa đại lão phía sau đều có một cái lòng dạ hiểm độc nữ nhân» «nữ nhân của ta nàng biến thành một gốc có vô số hung khí cây» «thực vật cùng động vật thế giới tự nhiên»
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM