xuyên nhanh: nữ phối, công đức vô lượng

, – Theo trong hỗn độn tỉnh lại Tô Ly không có ký ức, trên thân cũng không có hệ thống, chỉ là dựa theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, lạnh nhạt qua tốt mỗi một lần luân hồi sinh hoạt. Chậm rãi nàng phát hiện, nàng mỗi một đời thân phận đều là hạ tràng không tốt lắm pháo hôi. . . . . Muôn đời luân hồi, tích lũy vô lượng công đức kim quang Tô Ly mới phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải nàng cho rằng đơn giản như vậy.
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM