xuyên qua hắc quan

, – nói cho các ngươi một bí mật, lý dương có một cái rương sắt, gọi là quan tài đen, lại năng lực xuyên qua thế giới, điện ảnh, kịch tv, anime… đừng nói cho người khác biết, không phải vậy, lý dương hội đánh chết tươi ngươi… map: lord of the rings, alice in wonderland, vô gian đạo, thần thoại (tv), diệp vấn, hoắc nguyên giáp, iron man, game of thrones, lão cửu môn, mr. vampire,…
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM