Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Lê Diệu Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ xuyên không. Là một chàng trai, đến năm mơ hắn cũng không ngờ đến chuyện sẽ lấy một nam nhân làm vợ. Vợ chồng đồng tâm, Lê Diệu Nam mang theo phu lang từ một thư sinh thi rớt đến quan to một phương, một bước lên mây, như diều gặp gió. Nhân vật chính: Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.