Thần Đạo Đế Tôn

【 Cuối cùng nhiệm vụ: Chiến lược ma đạo Đế Tôn Tiêu vong tình (1/1)】 【 Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngài thu được Thiên Đạo quyển sách 】 Trần an bình đến bây giờ cũng không biết, mình tại Tân Thủ thôn ngây người mười năm, đến cùng là như thế nào hoàn thành cái này chật vật cuối cùng nhiệm vụ. Hắn rõ ràng chẳng qua là khi cái đại phu, trồng điểm ruộng, cưới cái lão bà xinh đẹp mà thôi. Thật là kỳ quái a...... ( Group số: 475609794) ( Thuần ái! Thuần ái! Không có dạ dày thuốc ) ( Uy tín cam đoan, tuyệt không thái giám, quịt canh ta liền tự mình thành thái giám ) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cùng Ma Đạo đế tôn thành thân là trải nghiệm như thế nào!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM