Cái Này Ninja Rõ Ràng Không Cường Lại Quá Phận Tìm đường Chết

Lượt nghe : 71,007 76 người đang nghe

Giới thiệu :

– Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ đã mở ra! Xem trước mặt ngươi cái này bệnh nguy kịch lão già họm hẹm, để chúng ta nhổ hắn truyền ôxy quản, tiễn hắn một đoạn a. Nghiêm túc từ bi khuôn mặt ~ Shinomiya Thanh Vũ mộng, chó này hệ thống trong miệng lão già họm hẹm giống như có chút mạnh a… Mắt nhìn ‘Da đốm mồi’ sau lưng cắm ngoại đạo ma tượng cái ống, hắn không nói gì không nói, thậm chí còn có điểm muốn cười… Ngươi quản cái đồ chơi này gọi ‘Truyền ôxy quản’ ??? Mặt khác… Siêu cấp tìm đường chết nhiệm vụ đã phát vải: Tự thể nghiệm một lần tám môn độn giáp cuối cùng áo nghĩa! (Cứng rắn chống cự một cước ‘Dạ Khải’, đồng thời lớn tiếng hô lên ‘Ta XX nguyện xưng ngươi là tối cường!’ ) Cho Ōtsutsuki Kaguya tới một cái Thiên Niên Sát! (Đồng thời ghi chép lại cái này mỹ hảo trong nháy mắt) Nghệ thuật chính là phái đại tinh… Cùng với SpongeBob! (Bồi Deidaira cùng một chỗ tự bạo) Mời Terumi Mei chủ trì hôn lễ (Lời khấn không thể ít hơn một trăm chữ)… Trừ cái đó ra còn có càng nhiều đủ loại tìm đường chết nhiệm vụ chờ đợi mở ra. Mà khi nhân vật chính nhiều năm phía sau, bỗng nhiên thu tay tương vọng lúc, tất cả mọi người trong miệng đều nín một câu MMP không nhả ra không thoải mái… Cam! Người Ninja này rõ ràng nhìn xem không có mạnh a, vì cái gì làm như vậy đều không chết??? Đây đại khái là một cái bị một lòng muốn chết cẩu hệ thống ngạnh sinh sinh kéo lên một đầu tìm đường chết không đường về đáng thương oa nhi tự truyện.

cái này ninja rõ ràng không cường lại quá phận tìm đường chết