Cửu Tinh độc Nãi

Lượt nghe : 70,197 90 người đang nghe

Giới thiệu : "Ngươi muốn sinh hoạt kích thích? Ngươi muốn tiền tài danh vọng, vinh hoa phú quý? Ngươi muốn đạp lên nhân sinh đỉnh phong, quyền khuynh thiên hạ? Trên thế giới này có vô số không gian dị thứ nguyên, hãy bước lên. . . Giang Hiểu: Không, ta chỉ muốn an ổn làm đại nãi, hỗ trợ đội ngũ thôi. Quần chúng: Ngươi là Độc Nãi!!! Giang Hiểu: Cái gì? Giang Hiểu ta rõ ràng là một tên trị liệu chuyên nghiệp! Đồng đội: Nãi của cậu quả thật. . . có độc. Giang Hiểu: . . . _______________________________________ Cấp bậc Tinh Đồ(Lv): Tinh Trần Kỳ, Tinh Vân Kỳ, Tinh Hà Kỳ, Tinh Hải Kỳ, Tinh Không Kỳ . . . Cấp bậc Tinh Kỹ (Skill): Hoàng Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim,. . . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cửu Tinh Độc Nãi (Dịch)!

cửu tinh độc nãi