Đêm Khó Ngủ Nghe Lời Phật Dạy Giúp Bạn Tỉnh Ngộ Bớt Sầu Não Muộn Phiền Trong Cuộc Sống #mới.

Đêm khó ngủ nghe lời phật dạy giúp bạn tỉnh ngộ bớt sầu não muộn phiền trong cuộc sống #mới.
Sống ở trên đời.Con người.Ai thường cũng muốn giàu sang.Danh vọng quyền lực.Sống lâu khỏe mạnh.Vui vẻ.Những người đạt được ý nguyện ít lại càng ít.Có người nghèo khổ hèn kém.Có người nhiều bệnh tật hoặc tàn phế.Có người đoán mạng chết sớm.Duyên sự an lạc vui vẻ.Thì ai cũng đều có thể hưởng thụ được.Nhưng thật đáng tiếc.Có nhiều người lại không nhìn rõ.Lệch lạc tự tìm khổ não.Sống lỗi lầm trong khổ não.Người giàu mà không biết đủ.Ti ti.Thì không đầy đủ.Có.Rồi lại muốn thêm nữa.Rồi lại càng muốn tốt hơn.Được rồi lại sợ mất.Sợ tái hòa đến sợ bệnh.Sợ chết.Lúc nào tâm trạng cũng bất an buồn.Lo âu sợ sệt.Tâm trạng người ấy.Cho dù ở thiên đường cũng như là ở địa ngục.Ngược lại.Người nghèo mà biết thì rủ lòng dục youtube .Thì là đầy đủ.Biết nhân quả rõ thị phi.Không bảo ngược không mặc cảm.Không tham.Không quán giận.Không hơn thua hay so sánh với người khác.Người như vậy.Tự mình được cái vui và an.Con người.Cuối cùng một đời.Tìm kiếm.Trận đấu.Không ngoài tự hào quan đến vật chất và danh lợi.Để được vui vẻ.Nếu chỉ vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình.Tha hồ làm điều trái lê.Thì có cái gì mà chẳng thấy làm.Chẳng phải đợi báo ứng đời sau mới thọ khổ.Mà đời này cũng có thể gặp tai họa trùng trùng.Như thế có thể vui vẻ được chứ.Cuộc sống của con người có hai việc.Một là cuộc sống vật chất.Hay là cuộc sống tinh thần.Cuộc sống vật chất càng tiền tù thì càng đau khổ.Vĩnh viễn không thể đầy đủ.Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu.Thì tâm tình có thể nói.Tâm lý an ổn.Thì sẽ được cuộc sống vui vẻ.Người học phật tu hành .Chuyên nhất trí thành ở nơi chân ta.Vâng làm các việc thiện.Dẫn cầu những thứ gian trước mắt.Mặt cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm.Vứt bỏ dục vọng của chính mình và chấp trước.Giữ gìn tâm thanh tịnh.Từ việc hành trì không gián đoạn.Tự nhiên được an lạc đầy đủ về vui vẻ trong tâm linh.Dâng người tu hành có chính kiến.Tránh tư duy tâm từ bi.Làm việc thiện.Không làm ác.Thiếu dục tin tức.Phiền não.Có sự ký thác trên tinh thần là.Kinh phật.Có lý tưởng thành phật.Cuộc sống tự nhiên được an lạc vui vẻ.Đương nhiên.Chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tuh.Thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh.Quýt cần phải thanh - tập chín thu minh của chính mình.Tham sân si.Chạy tránh hành vi sai trái.Sự vui vẻ mới có thể hưởng dụng.Vì sao cần phải học.Mục đích học phật là như thế nào.Nói một cách đơn giản tức là.Chuyển mê thành ngộ.Nhưng b là cái gì.Công ngố là thế nào.Mi.Tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ.Không rõ được chân tướng của nhân sinh.Cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ.Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là.Thế gian vô thường.Cõi nước nguy hiểm.Mong manh dễ mất.Bốn đại cổ.Không.Năm uẩn không tướng.Chúng ta thường có thói quen nhìn lầm muốn phát hư huy.Là thường chủ bắc hải.Già nhưng tâm danh nam mô bổn hòa hợp làm chân ngã.Cho đến chấp ngã.Xuất phát khởi qua.Tạo nhịp.Lúc củ bị trôi nổi trong sinh tử.Chìm đắm trong bể khổ.Ngủ.Tức là đối với chân lý tính của nhân sinh.Sự tướng duyên khởi của vũ trụ.Cách xử lý giải thú vị.Biết là duyên sinh tánh không duyên khởi vô ngã.Dưỡng sinh.Là do các dương hòa hợp mà xinh.Duyên khởi.Là nói các pháp.Do các duyên hợp thành.Tính đối đúng không.Không có tự tánh chân thật.Do đó không thể chấp chứ.Tự tìm phiền não tạo nghiệp để chút lấy quả khổ.Nói một cách khác.Mi.Tức là không rõ chân tướng của nhân dân.Một người ở trong cuộc sống dài mấy năm.Nói rừng.Không hiểu được mình sinh ra như thế nào.Đến già.Lại không hiểu rõ lúc nào chết.Chết rồi đi về đâu.Cho đến tất cả vạn vật bên ngoài của người cũng như thế.Dallas kỳ diệu.Nói xa hơn.Tất cả dạng hữu trong vũ trụ.Tại sao lại tồn tại.Phạm là không rõ được nhiệt đạo lý này.Nên bảo làm máy.Ngủ.Làm rõ ràng trên chứng của sự thật.Hiểu được thân thể của nó.Chỉ là giả tướng hoàng hợp của bốn đại.Đức.Nước.Gió lửa.Tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra.Thân thể giả tướng này.Trải qua từ trẻ nhỏ.Thiếu niên trung niên.Dạ.Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh.Bệnh nặng mà chết.Sau khi chết.Từ từ vần về tiếng việt.Ngoài lấy thân xác.Thật tướng mà mắt thường ta không nhìn thấy.Gọi là tâm như.Còn gọi là linh hồn.Hay còn gọi là phật tính.Là vĩnh viễn tồn tại.Là không sinh không diệt.Một người như thế này.Giận giật cũng là thế này.Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngô.Học võ.Tức là đến cảng mê của người chuyển đổi đi.Mở mở ra một con đường.Kiếm người ta đi vào cảnh ngộ.Nhưng mục đích của học tập.Không phải chỉ là sự giải thoát cho riêng mình.Mặc quần phải gì tất cả chúng sanh.Mở bài trừ khốn nạn.Được vui vẻ mà nổi lịch tu hành.Vì sao cần tu hành.Vì sao cần tu hành nữ.Là gì cần.Liệt khổ được vui.Thế giới ta bà là biển khổ.Người đời là những kẻ khổ.Khổ nhiều dưới ít.Người nghèo khổ.Người giàu cũng khổ.Lúc bận rộn khổ.Lúc nhàn rỗi cũng khổ.Khổ mỗi dạng mỗi kiểu.Mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.Sống lại.Không hợp với lòng thì không yên.Không tự tại.Không vui tức là khổ.Tu hành là thế nào.Là phải ra khỏi sinh tử luân hồi sáu đường.Liên khổ được vui thành phật.Thành phật đầu tiên cần phải biết tin.Nhân quả.Huyết áp tu thi.Tu thân dưỡng tính.Võ sinh tử.Chuyện mê khai ngộ.Thế gian là cuộc vô thường.Không có gì thường hàng bất biến.Đại địa giả thâm tâm chúng ta.Mỗi phút mỗi giây đều thay đổi.Ở trong thâm tâm bất định thảo huyện này.Bạn có thể tìm được một cái chân ngã bất biến thành thường không.Thế giới ta bà.Là các pháp vô thường.Tất cả các hiện tượng đều rơi đổi biến quá.Xin việc từng giây phút.Mọi sự vật thiên biến dạng hóa.Dượng út khổ đau.Khổ não live.Nên cõi ta bà còn gọi là chế độ.Cõi nhớ nhất.Đời người là khổ.Trên thân thể có khổ của sinh.Lão bình.Tử.Trên tinh thần.Cũng có nhiều thứ khổ khác nhau.Chúng ta lấy khổ là vui.Đã thành thói quen chỗ nào bình thường.Người đời phần nhiều lấy dục lại của năm giác quan là vui.Cụ vui.Mũi gì cũng khác nhau.Người đời hầu hết thì muốn rời xa cái khổ.Cái vui thì muốn.Người đời cảm thọ khổ.Và vui.Chẳng qua là dựa trên sự thuận và nghịch của thân tâm.Tổn hại thấy ích lợi mà nó.Cứ theo phật mà nhìn.Khổ mà người đời nói là cái khổ thật sự.Nói lại vui.Lục lại.Chưa chắc là thật vui.Đức phật đã khẳng định rằng đời người là khổ.Cốc khổ đương nhiên cần phải xuất ly.Liên khổ thế gian cầu vui giải thoát.Pha lê lung hồ.Ở ba cõi sáu đường.Đây là sự nỗ lực và nhận thức nên có của nhân sinh.Cũng là mục đích của đức phật xuất hiện ở thế gian.Ở đi.Lý thiệt là khổ được vui.Làm tình đề của phật pháp.Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ.Chân thật là khổ.Vui.Chân thật là vui.Mới có thể sang khởi yêu em.Huy hướng chân chính đối với phật pháp.Phật pháp.Lập phương pháp đứng trên căn bản.Khiến chúng ta có thể diệt trừ đau khổ.Mà đạt được em là chân.Chỉ có tu trì phật pháp.Tin thổ phục hành.Hành trì không gián đoạn.Tự nhiên.Xe đạp được sự đầy đủ dưới rễ của tâm cảnh.Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối.Cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng.Công.Lạc cực zombie khổ tận cam lai.Người đời những nỗi khổ mà tìm cầu vui.Lục lại những nơi vui mà sang đến khổ đau.Đời người.Gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ.Mà buồn đau thì nhiều.Lý do khổ nào của đời người.Cũng vô cùng vô tận.Đời người có mấy thứ khổ ơi.Bao gồm có.Khổ của việc sinh ra.Tân cổ.Khổ quá già xuyên.Lão khổ.Khổ.Lúc gặp chết.Từ khổ.Khổ.Lúc gặp người mình quán hận quán tấn hội khổ.Khổ.Lúc người yêu thương chia rời.Gái bị lý khổ.Khổ.Vi xử những gì muốn được mà lại không được.Cầu bất đắc khổ.Tóm lại.Khổ về các loại các dạng rất nhiều.Trấn an chẳng vui vẻ cũng là khổ.Người có trí tuệ.Trước khi làm một việc gì.Trước phải suy xét vì sao nên làm thế nào.Sau khi hiểu rõ.Bức ảnh định sự việc nên làm.Bắt tay vào nhà.Mà không có một chút em về lo sợ.Đối với mọi người.Công nghệ.Gửi chân đạo đức mà làm.Cứ chân trí tuệ mà xử lý tất cả công việc.Tức là học phật.Con người.Vì sao cần phải chú hàng.Phật giáo lý đời người là khổ.Ra nói rõ.Nếu cần phải thú hành.Có người sẽ phản đối.Hiện tại tôi đang cảm thọ được rất vui vẻ.Sự vui vẻ này vì sao có thể là khổ chứ.Thực ra.Kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch thậm chí điên đảo.Đối với chúng ta cho là vui.Nhưng trong mắt người có trí tuệ nhìn.Lớp chín là khổ.Sau khi vui vẻ qua đi.Khổ sẽ đứng.Vì vui mà khổ nối nhau mà đến.Cũng như ban ngày và ban đêm.Sau khi nhảy qua đi.Đêm tối sẽ đến.Do đó đời người là khổ.Sát thủ.Là không thể phủ nhận.Dậy thì như thế nào là thoát lấy được khổ.Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải là.Khổ tâm phải làm như thế nào mới thoát ly.Đức phật ở trong bốn thánh đế dạy rằng.Khổ vậy.Mà có.Tập.Là sự kết chứa các phiền não.What do you mean.Do nông nghiệp của con người mới có khổ.Nhịp túy là dấu hình.Nhưng lại là chủ thể của nhân sinh.Sở chỉ cần liệu khổ.Huyết cần phải đoạn tập.Muốn đoạn tập không được tạo nhịp.Không có nghe.Thiệt không kết.Như thế nhịp là thế nào.Nhi.Là thành viên của chúng ta.Thân tầm không thể không có hoạt động.Có hoạt động rồi thì có hành vi.Có hình dưới rồi.Thì có nhiệt.Sở dĩ không tạo nghiệp.Là không làm ác nhỉ.Dệt chặng liên quan đến thiện nghiệp.Thì không làm.Gì không tạo ra ánh nhi.Thân thiện là điều tất yếu.Chúng ta hy vọng hành vi của chính mình là hành vi thiện.Ai cứ theo phật pháp mà nói.Giải thoát phiền não.Trung tâm thanh tịnh.Em tưởng.Tự tại.Tinh thần thoải mái.Tương lai có khả năng thoát khỏi sinh tử.Tu hành là thế nào.Tu hành là thế nào.Tù tức là sửa đổi.Hàng tức là hành vi của chúng ta.Hành lý này bác có.Hữu hình và vô hình tức là bao nhiêu.Thân khẩu ý.Tu hành là sửa đổi lại hành vi của thân khẩu ý của chúng ta.Hành vi của thân khẩu ý.Xấu cần sửa đổi.Vì hành vi của con người.Có nhiều lúc làm tổn hại người khác hoặc chúng sanh.Trung du hí.Cũng tổn hại chính mình.Khiến tự mì.Và người khác đều cảm thọ thống khổ.Những thành viên này tức là ác nghiệp.Có thể tu được thân khẩu ý không làm mát.Tự nhiên thân tâm thanh tịnh an lạc.Tình huống ở thân tâm yên ổn rồi.Giọng niệm lợi ích hơn.Nếu như có thể tiến đến mà niệm niệm ở nơi thiện.Thân thần ở nơi thiện.Miệng nói ở nơi thiện.Ý tưởng ở nơi thiện.Thì là từ tu hành tín đến tu trì rồi.Do đã đem cách tập khí bất lương cải chính tâm đã thuần nhất chướng ngại cũng đã giảm thiểu hoặc.Youtube.Lại thêm niệm chẳng dám đoạn danh hiệu.Nam mô a di đà phật.Vọng tưởng tập niệm giảm thiểu hoặc tiêu trừ.Tình đời xem đã rõ.Moon duyên thế tục boonie.Việc giảm cân của thế giới cực lạc ở tây phương thì nóng.Chỗ tốt đẹp của pháp môn kỳ danh niệm phật.Thứ nhất.Làm rõ được sinh tử.Ra khỏi luân hồi sáu nẻo.Giang sơn tây phương cực lạc thế giới là khổ được vui.Chân lạc thành phật.Trên phương diện thực hành đây là pháp môn thành tá.Riêng đúng mà rất dễ thành trì.Phù hợp với tất cả hạng người do hoàn cảnh trong thời mạt pháp này.Thứ hai.Người đời khi mệnh chung thì đau đớn khổ sở không thể nói hết muốn nhìn người.Khó được một người chết thì an lành tự tại.Người niệm phật tu hành có công phu.Đến lúc mệnh chung.Thân không bệnh khổ.Biết trước ngày giờ chết.Chánh niệm hiện tiền.Tâm không điên đảo.Đang đứng hoặc đang ngồi mà niệm phật vãng sanh về thế giới cực lạc.Nếu công phu niệm phật sâu.Thì ở hiện đời được nhất tâm bất loạn.Canh dần sao gì.Lại có thể thân chính niệm phật tam muội.Chứng ngộ.Thứ ba.Em sinh hoạt tinh thần.Cái chỗ ký thác là kinh phật.Có lý tưởng là thành phật.Cuộc sống được an lạc tự tại.Thứ tư.Biết tên nhân quả.Thiện có thiện báo.Ác quá ác báo.Võ thị phi.Dùng app tutu thiện.Thiếu dục di chúc.Cuộc sống yên ổn đạn bạc giản dị.Tâm cảnh khai mở nhìn rõ tình đời.Muốn viên thế tục buông xuống.Công việc thì giữ bổn phận.Vui với tập thể.Giao thiệp với người hài hòa.Nút lên không thể giết trời.Cúi xuống không tuổi giấy.Phần lớn giảm nhẹ đi những phiền toái từ bên ngoài xã hội gia đình và công việc.Tự nhiên sẽ được yên ổn tốt đẹp tự tại anh.Nhìn cách diệt đều thoải mái.Thích hợp thuận mắt.Thứ năm.Lương giáo lý của đức phật.Mà chiếu xét tư tưởng hành vi của chính mình.Như điều bất chánh thì đưa vào chỗ chấm.Không nề nếp thì đưa vào nền nếp.Khi gặp vấn đề khó khăn dệt cuộc sống khổ đầu về hoàn cảnh những thiếu sót hạn chế của xã hội hiện.Dịch có người phiền não xấu xa.Điều có thể điều chỉnh tâm trạng bất bình chính mình.Trung tâm bình hòa bình thuận bình tĩnh bình đạm.Tâm.Không theo sự vui giận mà chìm nổi.Phim danh lợi phú quý giết khói mây quang.Lấy tâm di chúc để thủ xã muốn giật.Không vọng cầu.Không dám lấy.Không vận dụng.Không bị sự trói buộc bởi cảnh bên ngoài.Tâm an lý đức.Tùy duyên qua ngày.Cuộc sống sẽ được hạnh phúc vui vẻ.Giải thích những nghi ngờ.Phật giáo không phải là máy tính.Nói mê tín.Là không hiểu rõ ràng và tính một cách mù quáng.Bất kỳ điều gì.Ta đã trải qua sự quan sát và suy nghĩ.Rồi những định điều ấy.Không có sai lầm.Mà xin tín ngưỡng.Đó là tín ngưỡng của lý trí.Nếu như chưa rõ hiểu.Chỉ nghe người khác nói là rất tốt.Quốc gia truyền thống của giao.Mà tín ngưỡng theo.Sau khi tín ngưỡng còn chưa thấm nhập hiểu rõ.Kỹ thuật túi ngay trên việc làm là tín ngưỡng.Như thế.Bản thân của ta cũng làm máy tính.Nếu như ta không hiểu rõ phật giáo.Diễn ra những người khác nói phật giáo là máy tính.Cuộc nhìn thấy một dàn ý thức biểu tượng của phật giáo.Mà chưa trải qua sự thâm nhập rõ hiểu ở nghĩa lý.Mà đã nhận định phật giáo là mê tín.Như thế thật mới làm máy tính.Rồi nói pháp mê tín cho người khác.Thành tín chấp mê tín chính mình.Phật giáo trái lại.Khuyến khích con người hoài nghi.Điều đếm việt hoài nghĩ đề xuất ra để thảo luận.Chỉ có hoài nghi.Mới có thể bàn xếp mà có được đáp án.Như đây mới có thể giảm sinh ra tính tâm chân chính.Thiên trường.Không có bất kỳ tôn giáo nào như là phật giáo.Chịu cho con người hoài nghi kiểu này.Khai phóng kiểu nữ.Nhạc khmer.Kiểu này.Phật giáo không phải là tiêu.Chán đời.Phật giáo lý từ bi làm thuốc.Nhẫn nhục làm hành động.Đối với thanh sắc danh lợi.Năm chục sáu trần.Thì phật giáo chủ trương sachi.Vậy thì phật giáo có phải là tôn giáo tiêu cực trốn đời thật không.Xin thưa là không phải.Chỉ cần có người đối với phật pháp có chút ít hiểu rõ.Thì có thể hiểu được tinh thần tích cực nhập thế của phật giáo.Mở nơi phật giáo.Ngược lại từ biến dũng mãnh tinh tấn không giải đại.Đây là chỗ vĩ đại của phật giáo.Cũng chính là tính tích cực của phật giáo.Cũng có người sẽ hỏi.Tôi thường thấy các hòa thượng của những người tu hành.Chị ở trong núi thẩm hoặc trong các chùa tụng kinh niệm.Cuộc sống này sao có thể nói là tích cực được chứ.Đây.Cũng chỉ là biết một mà không.Tinh thần của đại thừa phật pháp.Là đủ khắp chúng sanh.Nếu độ chúng sanh thì cần phải học tập phương pháp độ sinh.Thí dụ như có người bị chìm trong nước.Anh vũ có lồng cứu người mà không biết bơi lội.Cùng lắm chỉ đứng trên bờ hồ quán.Có người khác.Tôi biết bơi giỏi.Nhưng ngược lại.Anh ta chỉ đứng khoanh tay.Lúc này.Nếu có một người đã có tâm cứu người lại biết bơi lội.Nhảy vào trong nước.Thì có thể cứu được người dưới nữ.Đệ tử của phật.Không luận là tỳ kheo xuất gia.Thế phật tử tại gia.Những người tụng kinh niệm phật đó.Đều là người phát nguyễn trọng cứu người.Đánh luyện tập kỹ thuật bơi lội.Không có kỹ thuật.Làm sao cứu người.Kèn không phải là đến những lời này ra là lời biện hộ chứ để tử cung.Trên sự thật.Tinh thần của phật giáo xưa nay như vậy.Phật giáo.Không phải là chủ nghĩa của sự chán nản.Pháp luật độc của đại thừa trí trọng về nhẫn nhịn.Nhưng xả thân gì pháp.Cũng là giống nghĩa của phật giáo.Phi bạo lực xâm lăng.Chính pháp có nguy cơ sắp.Giáo lý phật cảm hóa không hiệu quả.Phật tử cũng sẽ phấn khởi đại lực dũng mãnh.Đứng dậy chống đối với bạo lực.Nhưng trong kinh nhân viên căn hộ trích rằng.Chị hồi sinh mệnh của phật pháp.Thà bỏ tiền tài.Gì cứu hộ một nhà.Thà bỏ một người.Gì cứu hộ một thôn thà bỏ một nhà.Gì cứu hộ một.Thảo mộc thu.Rắn độc cánh tay.Thị trấn xỉa chặt đứt cổ tay.Đoạn kinh doanh ở trên.Là những gì mạnh mẽ và quả cảm.Sex nga.Sự tích cực tiến thủ của người đời.Tránh ngoài sự phấn đấu tranh doanh lợi say đắm trên thanh sắt.Phật giáo chủ trương hy sinh chính mình.Dưới phổ độ chúng sanh.Trên thì cầu đại gia.Tinh tấn không biến.Đó mới gọi là tiêu cực gì.Phật giáo là lý trí.Không phải mê tín.Phật giáo là lý trí không phải mê tín.Phật pháp.Lập pháp giúp con người chuyển mê khai ngộ.Chuyển sinh hoạt.Chuyển phạm thần thánh.Nếu có người đối với phật pháp không hiểu.Hoặc hiểu biết nữa giờ.Chứng nhận định phật giáo là máy tính.Đây không khác nào những người mù sờ đối với ếch ngồi đáy giếng.Trên thực tế.Thế gian cũng có tôn giáo mê tín.Tức là đến tất cả chính mình giao phó cho thằng linh ở bên ngoài mà chỉ tin vào chính mình.Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sanh đều có phật tánh.Chúng sanh đều kết thúc kỳ thành phật.Nhiều tôn giáo khác.Xin mọi việc chắc không.Quả phước của con người.Điều gió thần linh bên ngoài chi phối.Bởi vậy.Con người phải cầu thần linh che chở bảo hộ.Ở trong sự khốn khổ lắm em sợ sệt.Có người tính chất có những loại thần.Có đủ quay lực đang khống chế.Dưa hấu chúng tất cả vũ trụ.Những vị thần này hết dịch đến thì sẽ bị tai họa.Tổng thống theo thì được tha thứ và giúp đỡ.Đối với việc cúng tế các vị thần.Cách tôn giáo đa thần.Cũng chủ trương là đại sự cho cuộc sống của con người.Nhất thần tôn giáo.Có tiến bộ hơn so với đa thần tôn giáo.Thiên chúa.Hay thượng đế.Làm gì sáng tạo.Gia là chủ thể của cả thế gian vũ trụ dạng hữu.Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến ngất thật.Bà-la-môn giáo của ấn độ.Thiên chúa giáo của người do thái.Giotto giáo.Chưa đến hồi giáo của ả rập đều thuộc một loại này.Xem hết giấu nghĩa của những tôn giáo này.Túi hình thái dàn ý thức không đồng.Nhưng chỉ lấy một đối tượng làm việc sùng bái thì làm một.Ngoài tôn giáo tín ngưỡng về thể lực.Phật giáo.Luật tôn giáo tín ngưỡng và tự lực.Phật giáo không cho rằng vũ trụ giành giật.Lịch gió thượng đế sáng tạo.Đối với vũ trụ giả hữu.Hiện tượng xanh việt biến đổi.Mọi phát từ nhân viên mà xinh.Mỗi khi.Cụm từ nhân viên là gì.Đi sinh.Tiết diện đều là quả của nhân duyên sinh.Tinh thể vận hành.Đầu mối thời gian dần trôi trong đó đều do nhân quả.Sinh lão bệnh tử.Nguyễn thọ.Trong đó cũng có nhân quả.Nhưng như vậy.Quả như chị.Máy tơ sợi lông trắng xanh.Gì thế.Các hiện tượng tự nhiên.Chắc chắn không phải do thượng đế sáng tạo và chủ tuệ.Chính ta là chủ thể của chính mình.Không có thần nào có thể làm chủ thể con người.Cũng không có thằng nào có thể ban phước dáng quả.Khi đức phật thích ca ngộ đạo thành.Câu nói đầu tiên của ngài là.Kỳ thai kỳ thi.Tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng như lai trí huệ.Nhưng vì vọng tưởng chấp trước.Không thể chính được.Nếu vì vọng tưởng.Thì nhất thiết trí.Tự nhiên trí được hiển tiền.Đức tướng như lai trí huệ là gì.Tức là phật tấn.Là người người đều có đủ.Tấm này ở nơi tháng không tăng.Ở nơi phạm không dám.Người người nương nơi phát tu chi.Chuyện mê khai ngộ.Điều có thể thành phật.Những nơi phát tuti chuyển mê khai ngộ.Hoàn toàn cần dựa vào thực hành của chính mình.Ví như cái gương đầy bụi.Quý cần phải tự mình lau chùi đi bụi bẩn.Khôi phục lại tính gốc là tính trong sáng vốn có.Đây hoàn toàn dựa vào sự tu kỳ của chính mình.Chỉ giúp người công giáo.Mong chờ thay.Nói là kinh chúa thì được cứu rỗi.Người đời không hiểu lý này lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giúp cứu.Đó là hóa học.Tổng tôn giáo và dựa vào sự tu trì chính mình là chỗ làm máy tính.Đây chẳng phải là điên đảo đen trắng không rõ thị phía sau.Cái nào là trí tín.Cái nào là máy tính.Người mắt sáng đủ cái chỗ lựa chọn rồi.Phật pháp và khoa.Khoa học chất hiện tại và tương lai rất cần thiết cho nhân loại.Khoa học không được tiến bộ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của con người.Trong quan niệm của con người.Khoa.Luật pháp minh những điều mới mẻ.Tiến bộ thiết.Điểm chính yếu của khoa học có ba.Là luật nhân quả.Đệ tử lý luận đến thực tiễn để đưa ra kết luận.Hài.Lịch kinh nghiệm thực tế.Là sau khi thu thập chứng cứ nghiên cứu.Từ đó đưa ra lý luận để giải thích.Chấm thêm bất kỳ không tưởng nào.Ba là phân tích.Lợi dụng thực tiễn trải qua thời gian.Để phân tích và quan sát sự biến đổi của từng cá thể.Quốc mổ xẻ từng cá thể.Để quan sát các tổng thể.Khoa học dùng ba phương pháp này.Để nghiên cứu các sự vật hiện tượng.Từ đó.Biết được sự tồn tại của sự vật hiện tượng từ hai phương diện.Sự liên tục của thời gian và sự hòa hợp của không g.Điểm này khoa học với phật học rất giống nhau.Cấu trúc của mỗi kinh phật chia làm ba phần lớn.Phần tử.Phần chánh tông và phần lưu thông.Mỗi phần lớn lại phân ra nhiều phần nhỏ thứ tư.Sự phân chia nhóm nhạc nào.Cũng hợp với tinh thần của khoa học.Mỗi một bộ kinh phật bắt đầu được có sáu điểm chín tính.Tính.Vân.Thời.Chủ.Xứ.Chúng để nói rõ điểm trọng yếu về thời gian địa điểm người nghe mà phật nói kinh đó.Điều này giống như những người làm công tác khoa.Viết về báo cáo thực nghiệm.Báo cáo thực nghiệm bắt đầu cần phải đi.Người chủ trì.Những người thực hiện thời gian địa điểm.Mục tiêu thực nghiệm.Phương tiện sử dụng.Đồ vật sử dụng.Quá trình của người học.Có bốn phương pháp phù hợp với khoa học.Một là tính.Hay là hiểu.ba.Lịch thực hành.Bốn là trứng.Tin.Đặc tính phương pháp đức phật dạy cho con người là chấm chấm.Đức phật nói.Có người có phật tánh.Nhưng phật tấn đó bị phiền não ngăn tre.Cho nên ở nơi cảnh b.Con người nếu trừ được mấy giọng.Thị trấn khởi giác ngộ.Tương lai cũng được thành phật.Nếu ta đối với những lời nói của đức phật mà không hoài nghi.Thịt gà có chín tính đối với phật giáo.Hiếu.Là ta tuy tinh những lời nói của đức phật đúng.Những ta cần phải xác định thực tế.Có thể hiểu rõ ý nghĩa bao hàm.Trong một câu nói đó hay không.Không được hồ đồ.Các chỗ không rõ ràng không thể hiểu mập mờ.Hoặc không hiểu.Hoặc là có chỗ hiểu lầm.Thực hành là đối với câu nói của phật nói sẽ thành phật này.Ta đã tin sâu sắc rồi.Nó lại hiểu được làm thế nào mới có thể thành phần.Như thế hiện tại.Ta cần phải đến phương pháp thành phật của đức phật dạy.Từng bước từng bước.Luyện tập một cách thiết tha và chắc chắn.Nhưng có nhiều đệ tử.Tui làm anh chính thức của bộ.Kinh pháp của phật giảng.Nhưng để đem phật pháp theo việc làm của thế tục.Quạt gấp rút công sức để mau được cái lợi.Thực hành được một thời gian.Không thấy công hiệu thì chẳng làm nữa.Kiểu này tuy là có tin có hiểu.Nhưng rốt cục.Làm ngang bằng với sự chẳng tin chẳng hiểu.Bởi vì học phật.Đối với chữ tin và hiểu.Thì hành trang trọng yếu hơn.Chính.Đã phương pháp lúc đức phật còn tại thế dạy người thành phật.Lớp tám dạng bốn nghìn phát.Bất kỳ một phát nào.Thế có hàng tâm.Mà trí thành tu trì.Thì có thể thành a la hán.Thành bồ tát thành phật.Chỉ riêng ở trung quốc và việt nam.Các bậc cao tăng đại.Cư sĩ nhiều đời thành đạo rất nhiều.Cách sắp như cao tăng truyện.Hiền thánh lụt.Mấy điệu sentai.Đã nói đến rất nhiều.Nói một điểm thực tế hơn.Khoa học hiện đại ngày nay đã phát hiện rất nhiều điều mới mẻ.Tuy nhiên kinh phật hơn hai.năm trăm năm trước đã sớm có ghi.Thế giới trong quan niệm của người đời.Chỉ ra khỏi phạm vi địa cầu.Như bình thường nói.Đi vòng quanh thế giới.Chẳng qua là đi một vòng xung quanh địa cầu.Gọi là đại chiến của thế giới.Cũng chẳng qua là chiến tranh quốc tế đại quy mô trên địa cầu.Mà đức phật đã từng nói trong kinh tam thiên đại thiên thế giới.Tam thiên đại thiên thế giới.Thật chẳng phải là ba.không cái thế giới.Mặt nạ tập hợp phục đỉnh thế giới là một tiểu thế giới.Tập hơn một.không tiểu thế giới là một chung thế giới.Tập hợp một.không chung thế giới.Làm một đại thế giới.Do trong đó báo hàn bội số của cái bang.Cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới.Trong kinh nói rằng.Hư không vô tận.Thế giới vô lượng.Quốc độ chúng sanh vô lượng.Cho nên tam thiên đại thiên thế giới cũng rất vô lượng.Địa cầu chỗ ở của chúng ta.Chẳng qua là một hạt bụi trong không gian bao la vô tận.Lời nói của pháp này.Khi khoa học chưa phát triển.Thật khó được người ta tiếp nhận.Nhưng do nữ sự phát triển của thiên vân.Đã chứng minh.Tinh cầu chống hạm ngân hà nhiều đến nỗi không thể đếm hết.Khoảng cách giữa các tinh cầu cũng tính không hết.Ra đây uống nhưng khoảng cách giữa trái.Dưới mặt trời.Đặt tám phút rưỡi năm ánh sáng.Khoảng cách của một năm ánh sáng.Mỗi giây là ba trăm nghìn km.Nhân lên số dây của mười lăm.Khoảng cách giữa sao ngưu lang và chức nữ.Đến mười hai ngàn năm ánh sáng.Lại có những hành tinh cách trái đất biết khoảng vài chục năm ánh sáng.Ra đây có thể biết so với khoa học.Phật pháp càng hóa học.Chương một.Tổng quan về phật học.Ý nghĩa và lịch sử đức phật thích ca.Phật là tiếng phạn.Khởi sắc của hai chữ phật-đà.Mà hắn trần phiên âm ra.Còn gọi lại như lai.Thế tôn.Đó là bậc giác ngộ.Giấc ngủ nhưng xinh.Và tất cả dạng già.Sachi đến thật tướng.Và chân lý của mọi sự hữu hình và vô hình.Bật ra đời vì một nhân duyên lớn.Khai thì chúng sanh nhập phật dạy kiến.Như chim lớn ấy là gì.Chính là.Hai thì chú sang nhập vật tri kiến.Dạy cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê trang ngộ.Thấy tấn tỏ tâm.Dược sống khỏi chết.Việc khổ được vui.Đức phật mà chúng ta đang nói.Là đức thích ca mâu ni phật.Ngày đánh sinh vào ngày rằm tháng tư.Năm sáu trăm hai mươi ba trước công nguyên.Tại vườn lâm tỳ ni thành ca-tỳ-la-vệ.Của bộ tộc thích ca.Sakura.Thuốc bắc ấn độ.Ngày nay là nepal.Lúc nhỏ.Ngày tên là tất đạt đa.Thái tử còn vô tình phạm.Mẹ ngài là ở quy nhơn.Khi ngày mới sinh ra được bảy ngày thì bà qua đời.Bài gì ba ha ba xã ba đề thay thế nuôi dạy ngày nên người.Thì thái tử đảng xinh.Một vị đạo sĩ già tên là ap đà.Tu hành trên núi hi mã lạp sơn được mời đến công chưa.Để xem tướng cho thái tử.Gặp thái tử đạo sĩ a di đà bỗng nhiên chắp tay vái chào đi thái độ hết sức không kính.Đạo sĩ tuy cười mà dễ mặt thoáng buồn.Đừng hỏi vì sao.Đạo sĩ idol trả lời.Ông mừng chị thấy tử tương lai sẽ thành phố.Bậc giác ngộ vô thường.Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao.Trẻ qua đời mà không được gì phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ.Chỉ thái tử lên bảy tuổi.Những thầy giáo giỏi nhất đương thời được mời đến hoàng cương dài cho thấy tử các môn học như.Ngôn ngữ học.Văn học.Công nghệ học.Y học.Lưu chí vỹ.Dạ thần học.Sắp kể rằng.Chỉ trong khoảng thời gian từ bảy đến mười hai tuổi.Thái tử đã học tham khảo các môn học.Và bốn xếp tháng bida.Đến năm mười ba tuổi.Thái tử học võ thuật.Theo truyền thống chồng phải đẳng cấp võ tướng.Chắc địa lý.Nhờ có sức khỏe phi thường.Thái tử học môn chỗ gì cũng chửi.Về môn bắn cung sách kể rằng.Cho một cuộc hội thi.Thái tử đá bóng một mũi tên xuyên bảy lớp trống đồng.Trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được ba lớp trống đồng.năm mươi sáu tuổi.Ngày kết hôn với công chúa giao chu đà la.Và sinh được một con trai là la hầu la.Theo thời gian.Ngày chứng kiến những cảnh tượng sanh lão bệnh tử.Các kiểu đau khổ và sự tàn sát lẫn nhau của loài người và loài vật.Nhạc quyết chí.Cần phải tìm ra một phương pháp để giải quyết các dịch khổ đau của thế gian.Nhằm hai mươi chín tuổi.Nhạc quyết chí xuất gia tìm kiếm con đường chạy thoát.Chúc sáu mươi lăm tiền đạo và tu hành khổ hạnh mà không có kết quả.Cuối cùng.Ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề của thành dài ra.Tìm tấn nhập thiền định khai sáng chính mình.Sau bốn mươi chín ngày nhập thiền định.Ngày được đại giác ngộ chính trị.Bắt đầu giảng dạy.Một đời nói pháp bốn mươi chín năm.Lúc viên tịch là tám mươi tuổi.Hầu như người đi khắp cả phía bắc ấn độ.Dẫn chắc mọi người trong tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.Với họ ngày lương bình đẳng không khởi tâm phân biệt.Đã phá chủ nghĩa phân biệt giai cấp của xã hội đương thời.Để chứ chủ nghĩa chúng sanh bình đẳng.B.Phật chẳng phải là thần.Đức phật thích ca mâu ni là nhân vật trên lịch sử.Mười phương ba đời tất cả chư phật đều từ nhân gian mà thành phần.Chứ không phải ở trên trời hay chỗ nào khác mà thành chánh đẳng chánh giác.Như thế có thể thấy địa chỉ có con người là tôn quý châu thượng.Do đó có thể nói rằng.Con người có đầy đủ hoàn toàn x.Là phật.Thành phật hoàn toàn với nhau trí tuệ về sự nỗ lực của con người.Mà không phải là nhờ vào bất cứ thần linh nào.What sự cảm ứng của lực bên ngoài.Chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện tin tuấn.Cuối cùng có thể thành phật.Truyền hình nói rằng.Phật giáo là nơi mọi người đều có thể dựa vào.Người người thành phật chùa giác quá không phải như thằng tự xưng là.Duy chỉ có ta là câu tục vô thường.Con người tuyệt đối công ty đạt đến dị của ta.Nói pháp như thế.Là phủ định quan niệm bình đẳng.Người người đều có thể thành phần.Ấn độ trong thời đại của đức phật.Sự phân biệt đối xử về các giai cấp trong xã hội.Bản demo.Quýt.Bình dân.Nô lệ.Xe khách nha.Ngày mạnh mẽ chủ trương đối lập phép trừ giai cấp.Để xứng chúng sanh bình đẳng.Đó cũng chính là tinh thần của phật giáo.C.Phật học.Đức phật thích ca mâu ni.Giết thằng đại bi thiết tha.Một đời ngày cố gắng thuyết pháp đầu xuân.Lấy họ của phật giảng thầy ấy chỉ dùng lời nói.Không có viết thành văn chương.Sau khi phật nhiệt độ chú đệ tử sợ rằng trải qua thời gian lâu hợp lý của đức phật dạy sẽ từ từ.Bị mai một mắt.Cho nên chúng đệ tử.Dò đài kênh giúp lãnh đạo.Nhóm hộp năm trăm người tại một nơi tên gọi là dịp họ nghiêm.Khai ra hội nghị quyết tập.Trong hội cho một người đệ tử của phật có sức nhớ sức mạnh mẽ và số lần nghe pháp cũng rất nhiều.Đó là ngày anh anh.Nghệ an giang độc lại chân lý thủ tướng của nhân xinh đẹp vũ trụ mà đức phật đã giảng.Đó gọi là kinh tạng.Những quy định quy cũ thành trì cho chú đệ tử mà phật đặc biệt lập ra.Gọi là luật à.Ngoài k.Ngày phút lâu nay dùng phương thức vấn đáp phật.Để giải thích và phát huy chân lý của phật.Gọi là luận tạng.Kinh.Và luận này.Hợp là chuông gọi là tam tạng.Nhưng nhiều người học thời đó thế còn có giới hạn.Chưa từng tham gia.Bên ngoài hội do bà xứ bài lãnh tụ riêng.Thiết lập năm tầng.Kinh.Luận tập.Và chúc ấm.Ngoài ra còn có các vị bồ tát như.Văn thù di lặc chân kinh.Dạ anh em tôn giả kết tập tháng diễn.Đại thừa tam tạng.Tổng quát những sự kết tập ở trên gọi là đại tạng kinh.Phật giáo chiến sĩ phiên bản của giáo lý.Sự tích cực của luận bàn.Trên thế giới bất luận kinh điển của một tôn giáo khác cũng không thể so sánh được.D.Mục đích học phật.Tam tạng kinh điển không lượng là nói về lý thế giới hà.Vẹt nói như thế nào đi nữa.Mục đích là kiếm chú sang chuyển mê khai ngộ.Điều khổ được vui.Kiến chúng sanh đồng thành phật đạo.Mà chúng ta nghiên cứu kinh điển giáo lý.Tụng kinh niệm phật.Giữ năm giới mời thị nghiệp.Thực tiễn sáu pháp ba-la-mật.Mục đích đó cũng là mong cầu chuyển mê khai ngộ liệt khổ được vui.Chúc anh sau cùng cũng làm ông cầu đồng thành phật đạo.Ê.Giáo lý phật.Tam giác tấn.Đức phật từ vấn đề.Sinh lão bệnh tử ở đời người.Mà nói ra chân lý.Chân lý hiện thực từ quan sát mà có.Chân lý này tức là.Cửa hàng treo tường.Từ pháp vô ngã.Viết bàn tịch tỉnh.Đó chính là thanh pháp ứng.Pháp ấn tức là.Dẫn chứng chân lý.Cũng tức là tiêu chí của phật pháp.Chư thành vô thường.Hàng.Là chỉ cho hiện tượng xin việc biến hóa.Phim hàng vô thường.Là nói tất cả pháp thế gian xanh trụ chị việc giây phút không ngừng.Diệp màu quá khứ có.Hiện tại xuất hiện rồi tương lai biến.Tất cả các việc này đều thuộc giao thừa.Điều này ở trong sinh hoạt thường ngày.Chúng ta đều có thể kiểm nghiệm thấy đủ.Cho nên không cần phải chứng minh mà tự rõ.Phật pháp tức là từ sự thật tự do này mà xuất phát ra.Giờ này treo tường.Con người sẽ sanh lão bệnh tử.Vật dẫn đến sự biến đổi mà trở nên tốt hay xấu.Ví dụ như người nghèo trở nên giàu.Người yếu trở nên mạnh.Người ngu trở nên người hiền.Người mê đạt được niềm vui tỉnh ngộ.Đi đều là vô thường của thúy giang.Những chú thường trong phật pháp là tiếng việt mà không phải là đoạn diệt.Sự biến nhiệt này.Là trước việt sau sinh.Nối nhau không dứt.Đó tức là chân lý trong nhân sinh và trong vũ trụ của tất cả các hiện tượng.Chữ thư pháp vô ngã.Là nói tất cả sự việc đều không tồn tại vĩnh cửu bất biến.Thịt giật ở thế gian có hiện tượng tồn tại.Dạy cho nhân duyên hòa hợp mà có.Chưa đến lúc dân chuyên ly tán.Chị lại kêu mất không sót lại.Cũng không thể thường chụp bất hoại.Nhã là cái thể hòa hợp của phong thủy.Thủ.Hỏa.Năm uẩn.Là sao.Thở tướng.Hình trà sữa.Đại khái ngã chẳng ra ngoài tinh thần trà nhục thể.Bản ngã con người chết trước là lễ cái giả của tinh thần về nhục thể này làm nhá.Nhưng chín chắn mà phân tử.Ở trong dạ tướng này.Rốt cuộc thì tinh thần làm ngã.Thể dục thể là ngã.Ngã tư trung chánh.Là chân như phật tánh của chúng ta.Nhưng trên như phật tánh này bị vọng tưởng chấp trước nhan che.Cười chấp trước cái kiến giả hợp của năm tuần này là ngã.Mà tướng trả hợp của năm uẩn này.Không thể thường trụ thường thành.Truyền hình đối với bốn đài năm uẩn mà cầu ngã ở trong đó.Rốt cuộc chẳng thể có được.Chư thành vô thường.Mọi người đều rất dễ tiếp nhận.Nhưng chưa pháp vô ngã.Thì người đời rất khó chấp nhận.Mà là học thuyết rất đặc trưng của phật pháp.Giết bàn tịch tình.Niết bàn là trạng thái không còn phiền não.Chiếc bàn tuyệt đỉnh.Tức là đạt đến cảnh tượng không khổ.An lạc và tự tại.Chứng chỉ do nhạc chất.Khởi hoạt tàu nhỉ.Mặt thỏ báo.Cho nên nhạc chế là cái gốc của sinh tử luân hồi.Nếu không có ngại chất thì hoặc nghiệp không khởi.Nhưng sau đó có thể hiểu.Chân chính thật tưởng của các pháp.Tức là niết-bàn tịch tỉnh.Trấn thành vô thường.Kiểu pháp vô ngã.Hài tấn đó là tất cả các pháp hữu khi của thế gian đều là phát sinh việc.Đáp ứng.Niết bàn tịnh là phát vô tri của xuất thế gian.Đó là phát bức sinh bất diệt.Hay.mười hai nhân duyên.Bà ấn tổng hợp lại là thuyết nhân duyên.Nhân duyên nghĩa là chơi duyên mà khởi.Duyên là tổ hợp của các điều kiện phù hợp.Chỉ là chỉ cho nên được phát sinh.Chị thấy.Duyên khởi là tập hợp các điều kiện mà sản sinh ra các sự vật hiện tượng.Hiện tượng là vô thường.Xin việc thay đổi.Nhưng sự biến đổi của chúng là sự biến đổi ở một điều kiện nhất định.Phát biểu quá này tức là duyên khởi.Trung tâm của phật pháp là nhân duyên.Đây là điểm không đồng ý chứ phật pháp và các tôn giáo khác.Mà đó là cái đặc sắc riêng của phật.mười hai nhân duyên là.You mean.Hàng.Thức.Danh sách luật nhập.Súng.Thỏ.Cái.Thủ.Hữu.Shin.Lão tử.mười hai chia phần.Mỗi phần đều có sự quan hệ lẫn nhau mà tạo thành dòng.Tức là.Roman truyền thuyết hà.Dân dân cho đến sang chuyên chế lão tử.Đây là lưu chuyển duyên khởi.Đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra.Video minh kiệt.Thì hàng việt trên dư cho đến sân việc thì lão tưởng gì.Nghĩa là.Hoàng thị duyên khởi.Diệp thích thiện thảo.Là cảnh chạy thử.mười hai nhân duyên là giáo lý mà người học phật phải nên xem trọng.Từ đó mới có thể hiểu được sự lưu chuyển ba đời của rạng rỡ.Là sự chuyển hóa trong doanh nghiệp.Chưa chào nguyên lý của mười hai nhân duyên.Có thể giải thích các hiện tượng luân hồi của ba đời.Nói một cách tổng quát.Từ nơi hoặc.Phiền não.Chế tạo ra nhỉ.Cho nên tạo nghiệp nhất định họp báo mà sướng khổ.Nhìn lại khổ.Mà sinh ra phiền não mới.Gì chị ba cái này xa dần xa nhau là nhân duyên.Máy luân hồi không dùng chip.Nói cách khác.Johny johny.Thủ.Vườn trái các thứ phiền não.Nền có cá nhân mà tạo thành.Danh sách luật nhập.Chúc.Thỏ.Lão tử trên chân.Các khổ báo.mười hai nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích vì sao con người ở trong biển khổ sinh tử xây dựng lương.mười hai nhân viên bắt đầu từ vô minh đến lão tử.Nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng.Mà là một hình vòng tròn mắt xích với nhau.Mạng sống.Tức là như thế này.Đầu bạc của.Cuối mà lại đầu.Nhưng chuyển luân hồi không dừng.Giống như gà đẻ ra trứng.Trứng nở ra gà chiên chân.Sự suy lão tử vong của chúng ta.Giờ chúng ta có xin mới có tử.Mà chúng ta sử dĩ đầu thai đến dân gian.Đây là chúng ta bị vô minh che không rõ chị khi.Vòng loại làm mát.Giờ đó chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện.Đoạn tuyệt tất cả nhân à.Học phật tu hành.Thường xuyên chị nhỉ nam mô a di đà phật.Về sau khỏi phải họ lấy luôn hồi khổ báo.mười hai nhân duyên cho chúng ta đi.Nguyên nhân của sinh tử đánh thức chúng ta cần phải tiến một bước nghiên cứu như thế nào để nhiễm sắc thể.Sự quý hiếm của sinh tử.Chán vậy thì sống sai chết mộng.Khổ nạn vĩnh viễn.Không có ngày nghỉ.Bà.bốn tháng đến.Thuyết mười hai nhân duyên.Là pháp môn tự nội chứ.Tức là từ thành pháp môn.Căn cứ thu.Đức phật quán sát sự đất từ thiền định tư duy lúc thành phật đạo dưới cội bồ đề.Đức phật ở tại vườn lộc uyển đạt thuyết pháp cho năm anh em kiều trần như.Đây là lúc đức phật bắt đầu độ chúng sanh.Bốn thánh đế là cơ sở của phật giáo.Cũng là tư tưởng trung tâm của phật giáo.Bốn thánh đế cường.Khổ đế tập lý.Diệt đế và đào đế.Đế nghĩa là chân thật bất ngờ.Là chân lý.Đây này là chỗ hiểu biết của bậc thánh.Truyền hình coi lạc thánh chế.Khổ đấy là chỉ cho hiện tượng của sinh mạng.Điều lạ quá khổ.Tập lý là nói rõ nguyên nhân tạo thành quả khổ.Diệt đế là nói rõ trạng thái lý tưởng diệt hết tất cả phiền não mà giàu nhất bàn.Đào đế.Là nói rõ phương pháp dẫn chất diệt hết tất cả phiền não khổ đau.Bốn thánh đế bao gồm hết nhân quả của thế gian và xuất thế gian.Tập làm văn.Vậy khổ lạc hỏa.Đó là nhân quả của khối d.Đạo là nhân và triệt là quả.Đó lại nhân quả của cảnh ngộ.Chị đức phật nói pháp.Trước tiên hãy nói khổ sau đó nói tập là muốn kiếm cho chúng sanh trước tiên phải nhằm tránh ở sự.Bắt của các khổ.Và các nguyên chờ của các cổ.Khiến chúng sanh giết khổ mà đoạn tập.Tiếp theo đức phật nói chuyện trước rồi sao mới nói đạo.Là muốn chúng sanh trước mừng ở nơi triệt và sự an lạc thanh tịnh.Từ đó tác giả sử tu tập của đạo.Kiến trúc xanh chủ đạo mà chính trị.Cho nên nói.Khổ phải biết.Tập phải đoàn.Diệt cần chín.Đạo phải tù là gì.Khổ giấy.Khổ.Là chỉ sự bất.Dân số ác nghiệt của chúng sanh tạo ra từ đô thị đến nay sẽ chiếu cảm đến vô lượng các hộ khác nhau.Thực trạng tất cả sinh mạng ở trong cõi mê này.Điều chẳng có điều gì mà có nhiễm.Dạ khổ não.Trong đời người cũng có những lạc thú.Nhưng cảnh chuyện này rốt cuộc sẽ ở nơi chỗ thường thay đổi dẫn đến tạo ra nỗi khổ niềm đau.Không có ai có thể tránh được.Liên hệ đối với các loại và hiện tượng của khổ sẽ nói ở sau.Bản thân của đời người là khổ.Lý thuyết cơ bản của phật giáo.Gọi là khổ giấy.Liên quan đến chủng loại của khổ rất nhiều.Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường gặp đến.Không thể nào kể về.Nhưng đó được là tất cả thành khổ.Cho một phát ứng.Chưa thành tiêu thường của bà phát âm.Đi từ kiên giang của kim chuyển pháp luân.Có thể chia khổ làm tám loại.Xin khổ.Lẩu khổ.Bệnh khổ tử khổ.Cái địt ly cổ.Toán căn hộ khẩu.Cầu bất đắc khó khổ dùm sĩ thạnh khổ.Sân khổ tức chỉ cho nỗi khổ trên cây xanh.Loài người khi ở trong thai đã có tình thù.Do có tình.Nên có sự cử động cảm xúc.Khi mẹ ăn thích làm giàu.Thai nhi cảm thấy như ở tôn giá băng.Lúc ăn tức nóng giàu.Thai nhi cảm thấy như bị nung đốt.Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp túi tâm nhưng ớt.Dự lọt lòng đã kêu khó qua.Rồi từ đó khi lạnh nóng đói khát.Muỗi kiến cắn rứt.Chỉ biết kêu cóc mà thôi.Nếu như sinh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc.Ngoài ra.Chân khổ còn mang ý nghĩa là.Sống trong cuộc đời này lại khổ.Hủy nhãn của phật thích rõ những chi tiết ấy.Bên này xác nhận lạc vũ.Lão khổ.Sư phụ trong lúc tuổi già.Con người khi già rồi.Cách cân đều suy yếu.Mắt mờ tay lẫn lưng mỏi.Chân dung.Ăn tiết kém ngon.Ngủ không thẳng chứ.Trí nhớ chẳng còn minh mẫn.Làm chắc hôn nhân.Trăng lạnh đau nhức tuyển dụng.Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hai trang chiếu nữ tiên du.Khi đến tuổi này cũng thế.Lắm kẻ tuổi già lơ lửng.Khăn mặt.Lúc đại tiểu tiện đều nhất như.Con cháu rùa thân cũng sinh nhàm chán.Kiếp người như kiếp hoa.Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc.Nó cũng đem đến cho trẻ phai tàn.Chắc là cái già thật không chia vui.Thân người thật không chi đánh lui.Vì thế đức phật mới bảo.Già là khổ.Bệnh khổ.Tức sự phụ trong cơn đau yếu bệnh tật.Có thân là có bệnh.Từ những thứ bệnh nhé.Thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương.Có người rước phải bệnh nan y.Như lao cùi ung thư bại liệt.Trong cảnh ấy từ thơ quạt không cũng đã đau đớn.Lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang.Chính mình tự khổ vị lại cái thêm khẩu vị cho người khiếm thị.Đó là trên khổ mà ra thêm khổ.Nỗi khổ và bệnh là sự hiển nhiên.Chúng ta xuất dễ nhận.Tử khổ.Tức sự khổ trong lúc chết.Mọi người đều bước sang thuận tử an.Nhưng chị ấy sức khỏe được.Mà thì chết.Còn nhiều sắc thân là bị bệnh khổ thành hạ cao đức.Thân đã như thế.Tâm thì hãi hùng lo sợ.Phan thiết tài sản sự nghi.Mua muối giật chồng.Quả là thực khổ.Đề cập đến chữ chết.Mấy ai đã muốn nghe.Nói chi là ưa thích.Ấy biệt ly khổ.Tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu.Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ.Biết bao nhiêu gia đình chịu kẻ bắt người nam.Biết bao thanh niên tại vĩnh hưng nơi trận.Biết bao gói thương.Để đi sâu thẳm.Đó chỉ là cái khổ sân đi.Lại biết bao nhiêu kẻ tuổi hãy còn xuân.Tử thần cướp đi người yêu quý.Phải chịu cảnh quá của butcher.Trở lại những kẻ cha mẹ anh em.Con cái bị đảm bom tử nạn.Còn biết bao trẻ em.Quyến thuộc điều chế.Thiếu tình thân.Sống chiếc dưỡng nơi làng cô nhi.Đây là nỗi khổ về tử biệt.Cho nên trong thời buổi này.Biển nhớ sông thương đã sâu dài.Màn núi hận trời sầu cũng cao rộng.Trạm xăng đi tử việt với người thân yêu.Quả thật là khổ.Toán tám hội khổ.Trước sự cổ dệt oan gia hội ngộ.Bị những kẻ đối nghịch thù hận ở gần bên rèm pha nói xấu.Và cách mưu hại làm cho ta phải bực tức khó những.Lo sợ không yên.Lại là một điều khổ.Để còn nhiều gia đình.Cha mẹ anh chị em.Vậy vợ chồng ý kiến.Thường có sự tranh cãi dẫn các vùng phiền lẫn nhau.Đó cách nào sự gặp gỡ chung quan gia.Đâu có chi là hạnh phúc.Cầu bất đắc khó khổ.Sự cổ rễ mong cầu không hỏi ý.Trong đời sống.Con người có rất nhiều ước vọng mong cầu.Đại khái như nghèo muốn chơi chào xấu muốn cho đẹp.Không còn muốn cho các con.Có con bú cho nó nên người thông minh hiếu thuận.Muôn ngàn ước vọng như thế cầu mong mà không hỏi ý.Đó là nỗi khổ.Ngũ âm xí thành khổ.Tức sự khổ về nấm thường thành.Nấm là sắt.Thỏ.Tưởng.Hình thức.Chắc ấm thuộc về thân.Bốn tấm kia thuộc về ta.Nói một cách đơn giản.Đi tức là sự khổ rễ thân và tâm.Điều thứ tám này bao quát bảy trước khổ trước.Thân thị xuân.Già bệnh chết.Đói các nóng lạnh.Dịch giả nhật ngành.Tâm chỉ buồn giận lo thương.Trong điều kiện lịch.Có cả.Nếu nói sang lạc khổ họ bảo.Khi sinh ra tôi không biết gì.Nên chẳng thấy khổ.Nếu nó già lại khổ.Họp báo.Hiện tại tôi chưa già.Nếu nói bệnh là cổ.Họ bảo.Từ trước tới giờ tới thường khỏe mạnh.Nước ít đau yếu.Nếu có bệnh cũng chỉ soạn thôi.Không thích chi là khổ.Nếu nói chết là khổ.Họp báo.Cái chết chưa đến.Biết đâu đó như là một chiếc mũi.Nếu nói chia đều là khổ.Họ bảo.Và quyến tôi dẫn đoàn tụ vui vẻ.Không có sự việc gì.Nếu nói quán gặp gỡ là khổ.Họp báo.Từ đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hải.Nếu nỗi cầu không được lại khổ.Họ bảo.Cuộc sống của tôi đầy đủ như ý không còn môn triết.Thế thì cái ấy không có khổ.Học phổ.Tức là.Sự khổ vậy nắng ấm.Thấy thương tâm đều xuân thạnh.Thân tầm cường kiện xuân thạnh sao lại khổ chúng ta thử xem tướng xã hội này nhấn mạnh như.Bắn chim cưỡng bức hiếp dâm đánh chém nhau.Các gánh nặng ấy một phần cho hạnh người nhàn rỗi.Thân tầm quá sung mãn đầy đủ.Họ bị những kích thích về tâm lý sinh lý.Ngồi đứng không yên.Vô sự sinh tử.Vậy nên những chiếc khuôn tàn.Hiện nay từ châu âu châu mỹ đến việt nam.Rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cười lặng say đắm theo rượu mạnh nhảy nhất.Nghiện ma túy danh chất.Buôn lậu.Từ biểu thoát y hoặc nhạc kích động.Anh chơi đủ các.Chưa đến tích nguy hiểm bạo hành.Thân và tâm của họ không yên.Như ngọn lửa bùng cháy trên nhiều lỗi lầm tội ác.Chết rồi phải chịu khổ.Đó chính là cái khổ năm ấm thường thành.Ngoài tám chứ khổ nói trên còn có riêng ba khổ.Khổ khổ.Ngoài khổ và hành khổ.Khổ khổ.Thân thế này của chúng ta là thân nghiệp báo.Phim hài trải qua rất khổ rồi lại thêm sự kích động từ bên ngoài đến.Nhiệt đới.Các lạnh nóng.Đánh hại nhân dân.Càng tăng thêm nỗi đau khổ.Tức là trên khổ là thêm khổ.Đây là chuyên chỉ cho sự đau khổ trên nhục thể.Hoài cổ.Chỉ chờ lúc hiện tượng chưa trẻ phát sinh biến đổi.Tạo thành đau khổ.Nhưng đó mà gọi là.Phổ biến đổi.Chiến dịch cổ.Đây là chứ đau khổ cảm thọ trên tinh thần.Hàng khổ.Tức là tất cả thành khổ.Trấn thành là chỉ cho tất cả hiện tượng không thể tránh khỏi rồi duỗi giếng hóa.Mã hiện tượng lưu chuyển đều là khổ.Thức ngủ này dùng giấy ngủ ấm xếp thành khổ của tám khổ.Là ý nghĩa giống nhau.Ở trên đã nêu ra các hiện tượng khổ.Chỉ là được giới hạn phần thu đang còn mê hoặc chưa giác ngộ.Đối với bậc thánh giả đã giải pháp mà nói.Là không cảm thụ khổ đó.Chồng phạm vụ chúng sanh phải chịu các thứ khổ.Nhưng chỉ cần có thể kịp thời tỉnh chết.Điện tử tuhu.Giờ ở nơi khả năng trên chánh thấy được khổ.Khổ đế.Lại có thể quan sát ra nguyên nhân của khổ.Tạp chí.Chuyển tới bút em khổ tiêu diệt.Việc đấy.Dẫn đến tìm được phương pháp tiêu diệt khuẩn.Đào trí.Như vậy cũng có thể khổ giảm thiểu tác dụng cho đến không còn.Tập giấy.Tập đi là chỉ cho sự chuyên.Phiền não và khổ đau mà chúng sinh thọ lãnh.Là từ hoặc nghịch.Tham sân si của ngã tướng.Từ nay nhịp thở báo chiêu cơm lại.Sưu tập cá nhân tất cả pháp phủ.Cũng chính là căn nguyên của biển khổ sinh tử ba cõi.Tập để lấy nhịp làm nhân.Lấy tiền ảo làm duyên.Nhịp có ba nhi.Hưng khẩu ý.Tiền ảo.Có tham sân si.Lại khiến cho thân khẩu ý làm việc bất thiện.Cho nên có cái khổ luân hồi ba cõi tạo thành nguyên nhân sinh tử luân hồi không chiếc và tất.Và các thống khổ.Việt nhí.Nhiệt đới là chỉ cho khổ được nhỉ.Chắc hết nhân tập.Đem cái cái sở hữu mà chỉ đi toàn bộ.Chắc cái là đại biểu cho tất cả phiền não.Do đó việc là diệt tất cả phiền não.Không có nghiệm trước.Ráng lẩn mức.Cũng tức là viết bàn.Nhất bàn chẳng phải là việc không mà là xã nghi.Bỏ tất cả cao cổ.Giải thoát khổ não sinh tử của bà khỏi.Đạo lý.Đảo đế là chỉ chuông cho hành.Đảo đế là tu hành dẫn đến niết bàn.Có thể nhiều nước hồi sinh tử mà vào trạng thái niết bàn.Dạo này lý trung du mà cầu chạy.Cũng gọi là chánh đạo.Gì thế ở trên cuộc sống tu hành.Cần làm thế nào mới phù hợp với trung đạo.Chúng ta cần phải nương theo bát chánh đạo mà tu trì. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com