đô Thị đế Vương Tu Chân Giả

Lượt nghe : 98,595 81 người đang nghe

Giới thiệu :

Thành phố Tể Hải xa xôi sơn thôn, một người nông thôn sinh viên, ở trong lơ đãng thu được nhìn thấu năng lực và cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí vũ khí, từ đó về sau, phải cố gắng thay đổi mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không để cho người bất kỳ khi dễ mình, hắn tin tưởng mình có thể thay đổi người mình sinh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả!

đô thị đế vương tu chân giả