Huyền Trần đạo đồ

Lượt nghe : 99,921 55 người đang nghe

Giới thiệu :

theo đuổi tiên đạo lộ, gồ ghề không bằng phẳng, sóng ngầm mãnh liệt, hơi có không phải liền vạn kiếp bất phục, một vị tư chất bình thường tu chân giả lưu ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm mà bước lên vô hối đạo đồ… p/s: cảnh giới ban đầu: luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, linh anh kỳ. tiên hiệp cố sự, tháng năm dằng dặc, chậm rãi tu hành, cầu trường sinh lộ. truyện không não tàn yy không thăng cấp nhanh ko bàn tay vàng nvc ăn hành thường xuyên .truyện diễn biến chậm thường kể xen vào cuộc đời của nv phụ để dễ hình dung tính cách hoàn cảnh và cốt truyện.

huyền trần đạo đồ