Phấn đấu Từ Trấn Tà Ti Bắt đầu

Lượt nghe : 85,834 74 người đang nghe

Giới thiệu :

xuyên qua dị giới, trương hạo thiên phát hiện săn giết yêu ma, tà ám có thể đạt được hồn lực, chỉ cần tiêu hao hồn lực là có thể tăng lên cảnh giới võ công, đột phá cực hạn! từ thiết bố sam bắt đầu, hoành đẩy hết thảy, nhìn thấu lòng người trương hạo thiên như thế nào ở dị giới hô mưa gọi gió, trải qua ngày tháng sinh hoạt hạnh phúc. cảnh giới: bất nhập lưu – tam lưu – nhị lưu – nhất lưu – …

phấn đấu từ trấn tà ti bắt đầu