Trù đạo Tiên đồ

Lượt nghe : 77,944 31 người đang nghe

Giới thiệu :

– khi người khác đều đang vì giảm béo phiền não, tống hạo lại bởi vì tu tiên, mỗi ngày không thể không ăn nặng một tấn đồ ăn. khi người khác đều đang khống chế ẩm thực, không dám ăn đồ ngọt, tống hạo nhưng xưa nay không có vì tam cao phát sầu qua, hắn tỏ vẻ thịt mỡ không sợ, đồ ngọt, ta thích nhất… bất luận là thực phẩm rác, vẫn là mỹ vị món ngon, tống hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. không cần linh đan diệu dược, thức ăn thông thường cũng có thể thành tiên, lại xem tống hạo tại ăn hóa con đường bên trên một đường phi nước đại, đi ra một điều trang khang đại đạo…

trù đạo tiên đồ