Xuyên Việt Chư Thiên Vạn Giới

Lượt nghe : 64,841 70 người đang nghe

Giới thiệu :

với thần thoại thời đại đoạt xá…… ở già thiên thế giới độc tôn. nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề, hoàn mỹ đấu phá, thần thoại hồng hoang, hiện đại đô thị, marvel vũ trụ, hoành hành chư thiên vạn giới, tiếu ngạo muôn đời trời cao, ta là hỗn độn thiên đế. ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

xuyên việt chư thiên vạn giới