Bình Thiên Sách

Lượt nghe : 98,340 31 người đang nghe

Giới thiệu : Bắc Nguỵ và Nam Triều Lương hưng thịnh, toàn bộ linh khí ở trên thế giới đang từ từ biến mất. Trong các ghi chép của người tu hành có ghi lại Mạt Pháp Linh Kiệt, Lâm Ý là một trong những người tu hành của Nam Triều Lương trong thời đại này. Hoàng Nha cảnh - Mệnh Cung cảnh - Như Ý cảnh - Thừa Thiên cảnh - Thần Niệm cảnh - Nhập Thánh cảnh - Diệu Chân cảnh - Thần Hoặc cảnh Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bình Thiên Sách!

bình thiên sách