Cực Quyền Bạo Quân

Lượt nghe : 71,096 96 người đang nghe

Giới thiệu :

– Bóng tối bao trùm, trật tự sụp đổ, nhân tính không có… Kêu rên tấu vang tử vong, tuyệt vọng cùng khủng bố buông xuống! Địa Ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Trần Trùng biết, tại cái này sụp đổ thế giới, quyền tức là quyền, chỉ có quyền đầu trước đây, đạo lý tài năng xâm nhập nhân tâm! Sói xuất phẩm là tinh phẩm Hố nông sâu chưa check Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

cực quyền bạo quân