đấu La Chi Phụ Trợ Thăng Cấp Hệ Thống

Lượt nghe : 65,349 56 người đang nghe

Giới thiệu :

xuyên qua đấu la thế giới, tại kịch tình bắt đầu thời khắc, lâm phong thức tỉnh phụ trợ thăng cấp hệ thống. chỉ cần làm có thể tăng cường tự thân thực lực sự tình, đều có thể lấy được kinh nghiệm giá trị! thậm chí, thì liền chạy cái bước, ngủ một giấc đều có thể gia tăng điểm kinh nghiệm! 【 đinh! ngủ làm một cái ác mộng, mộng thấy mình thành một người tu luyện thời gian dài 2 năm rưỡi cá nhân hồn sư, tinh thần lực rất nhỏ tăng trưởng, điểm kinh nghiệm + 100 】 【 đinh! trải qua qua một đoạn thời gian vất vả cần cù luyện tập, kí chủ nắm giữ cơ sở phủ pháp, điểm kinh nghiệm + 100 】 . . . nhìn xem không ngừng gia tăng điểm kinh nghiệm, lâm phong biết, hắn sẽ tại đấu la đại lục phía trên sáng lập độc thuộc về chính hắn thần thoại!

đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống