Ma Vực Cửu Trọng Thiên

Lượt nghe : 60,404 60 người đang nghe

Giới thiệu :

1 thân thiết cốt, vừa chính vừa tà, bước vào loạn thế. thiên hạ chính là, cửu trọng thiên tranh bá, trăm năm ma vực lúc ngóc đầu trở lại , một màn mưa máu gió tanh.

ma vực cửu trọng thiên