Mỗi Đêm Nghe Lời Phật Dạy Này NgỦ RẤt SÂu Ngon GiẤc May Mắn Tự Tìm Đến Mọi Việc Thuận Vô Cùng.

mỗi Đêm nghe lời phật dạy này ngỦ rẤt sÂu ngon giẤc may mắn tự tìm Đến mọi việc thuận vô cùng.
Lòng tham của con người là một cái túi không đáy.Chứ đừng không biết bao nhiêu cho đầy.Vì thế sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận.Ra nhiều trùng trùng điệp.Thật là ghê gớm.Lòng tham của con người là một tội cực.Giận lòng tham anh.Tham tiền.Bà con gửi giết tất cả các loài động vật khác.Không những để ăn thịt.Bà còn bán đi lấy tiền.Chip chip.Bỏ lại phân bón làm thực phẩm gia súc.Thật là lòng tham của con người quá ác.Dạ quá cảm nhận.Trước đồng thau vẫn chiếm được tài sản của những người khác.Mà có người giết con người không gớm tay.Do lòng tham lợi tham danh của con người từ nước nào.Đi cướp nước.Biết bao nhiêu sinh bảng con người chết dịch chiến tranh.Do lòng tham sắc dục của con người.Bạch tử họa phát gia đình hạnh phúc của mình.Sạc của người khác tan nát.Xem sắc dục.Bà con người hiếp dâm trẻ em.Ứng dụng biết bao nhiêu phụ nữ.Do lòng tham giáo dục.Bà con người giết con mình bằng cách nào phá bớt bỏ biết bao nhiêu thai nhi.Chết một cách đánh thường chương trình.Lẩu than thật là ghê gớm.Thường mang đến trước là người biết bao nhiêu tuổi .Già biết bao nhiêu sự khổ đau.Không sao kể hết đi.Tội ác của lòng tham.Nó không từ bất cứ một người nào.Còn bất hiếu phú từ lòng tham.Anh em ruột thịt chia ly tám cũng từ lòng tham.Vợ chồng đi chị.Con cái mất cha mất mẹ.Cũng từ lòng tham.Chiến tranh thế giới từ nước này đến nước khác.Người giết thầy lẫn nhau trùng trùng lớp nước.Cũng từ lòng tham chân chân.Đứng đầu trong ngũ truyền cái.Làm lòng tham.Lồng than đó gọi là than triển cái.Nó là phát thứ nhất.Người đệ tử quốc.Cần phải đề cao cảnh giác tâm bình.Khỉ đá bóng khởi một nghìn nào.Hãy mau mau quán tiếp với thập kỷ.Xem nó thuộc về loại tham lam nào.Biết dùng nước li tâm diệt ngay.Chúng ta thường nghe đức phật di.Chồng mỗi con người có ba mươi lăm độ.Tham.Sưng đỏ.Sida.Giá chuông mỗi người có ba trị viên.Tham tụi miên.Xuân thủy nguyên .Si tình biên.Đó là những pháp khiến con người sống đầy tội ác.Chúng ta cần phải học cho thông suốt.Bà ác tham sân si.Luôn luôn ngự trị trong tâm chúng ta.Thế có đối tượng.Bên đó mặc ra tức khắc.Nếu chúng ta không đủ sức bình tĩnh.Thì nốt tiền mini chỉ mãi mãi trung tâm.Dũng nấm gần với lửa than không thấy ánh sáng.Những nước vẫn cháy liên tục không dám.Vừa rồi chúng ta học đức hiếu xin để đuổi chị tâm tham sân si.Mảng nhi.Những người nào biết áp dụng vào cuộc sống của mình.Thì đã chuyển sang.Con đường giải phát ở trước mắt của mình.Hôm nay.Chúng ta học đức thứ hai.Đứa thứ hai vậy chú cá cần phải tu học và rèn luyện nhân cách của mình.Để thoát ra tam kỳ.Đó là nick lưu time.Người nào biết ly than là người đó tự mang đến cho mình một tâm hồn thanh thản.An lạc.Giá yoosee.Bởi vì có người rất tâm tham mà chịu nhiều khổ đau.Muốn chấm dứt khổ đau.Không gì hơn là phải diệt trừ tâm thần.Muốn diệt trừ tâm thần.Địa chỉ của sự hiểu biết các pháp vô thường.Khổ dung à.Không có phát nào là ta.Là của ta.Là bản ngã của tao.Do sự hiểu biết thật như chị.Chỉ cần chúng ta không còn kiểu bán.Dù có đám đó.Nước cũng chẳng có cái gì là của ta.Thì bấm làm gì cho uống công.Nhờ thu hiệu suất rõ nhưng.Đền không đi tham mở nó đã tử lưu thông.Trong cuộc sống hàng ngày.Nếu tâm chúng ta chỉ còn dư tiếp một chút xíu điều gì những món ăn chiếc áo.Kích hoạt.Cây bút dừng chân.Là chúng ta biết tâm đình còn tham lam.Mà còn tâm tham lam.Lạc tâm quả đau khổ.Ở đi.Đức phật dạy chúng ta nên sống với đức hạnh đi thăm.Bị thoát là mọi sự khổ đau.Đó là mục đích của tập sách.Đưa được thăng.Không phải là trẻ.Truyền hình ngay từ những phút đầu tiên.Khi chúng ta học những luật này.Lịch thực tế hiểu chưa rõ ràng.Giả dụ về đời sống hàng ngày.Jw.Không nên biến trẻ.Đức lý tham tử bỏ lấy của không cho.Mà đức phật đã dạy chúng ta.Giới thứ hai trong bụng dưới.Cẩm giang than trộm.Không nên lấy của không cho.Câu đầu là bộ pháp luật như luật thế gian.Người tu sĩ phạm vào dưới này.Được tin là phạm chiều tối chữ hỷ.Những câu xào chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng.Nếu ai nghe theo lời khuyên này.Sống không lấy của không chờ.Thì ngày đó.Là chúng ta sống với đức liên thông.Sống với đức li tâm.Sẽ được giải thoát ngay điện.Giao hoàn toàn giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi.Và chấm dứt ngoại sự khổ đau trong cuộc đời.Tóm lại.Lòng tham lam của con người.Đã đưa có người chào biển khổ.Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển.Đó là lời xác định của đức.Sự đau khổ của chúng sinh vô cùng vô tận.Không sao kể hết đi.Dì muốn thoát ra bể khổ.Chúng ta phải hết sức du học nước lưu thông.Để đem lại sự bình an cho mình.Chờ người.Dạy cho giảm giật trên hành tinh này.Kiếm gì.Tu viện chân như.Bài học thứ nhất.Giới thứ hai.Rèm x.Từ bỏ lấy của không cho.Đây là bài học dưới luật thứ hai trong ngũ giới.Cẩm giang than trộm.Nhưng đạo phật là đạo tự nguyện tự chế.Không bắt buộc.Dạ không dùng quyền lực cưỡng chế ai cả.Nền đức phật dùng lời khuyên.Không nên lấy của không cho.Hey.Từ bỏ lấy của không cho.Chúng tôi cảm thấy đức.Là một nhà tâm lý học tuyệt vời.Khi bước vào học giới thứ nhất.Thì đức phật quý.không đơn giết hại chúng sinh.Rồi vậy chúng ta rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh.Cấm dừng được lòng yêu thương.Tâm hồn chúng ta vô cùng sung sướng.Cung tỏa rất nhiều những áp pháp thu.Tất cả những pháp tu chúng ta đã già.Chỉ còn những shop fpt.Nhưng đến giữa thứ hai thì đức phật dạy chúng ta xa lìa những tâm tham lam.Bằng chế độ.Từ bỏ lấy của không cho.Từ bỏ lấy của không cho.Là một lời khuyên nhẹ nhàng của đức.Kiếm trực tuyến cần nghe đến từ.Đi thăm.Rất thấm thía.Nhưng đó là một hành động.Đạo đức đi thăm.Rất tuyệt vời.Rốn con người sinh ra.Là duyên ái dục của cha mẹ.Cho nên từ khi còn trứng.Nằm trong bụng mẹ.Đã có tâm tham sưng.Si mạn nghi rồi.Chứ không như đức khổng tử nói.Nhân chi sơ tính bổn thiện.Lời nói này chứng tỏ đức khổng tử không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo.Không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo.Thì không thể hiểu thế giới quan vũ trụ.Phật giáo được.Không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của phật di.Chị không thể hiểu mười hai nhân viên tạo nên chửi tục.Theo phật giáo xác định rất rõ.Giành giật được sinh ra trong vũ trụ này.Có nhiều hình tướng.Và tâm tính khác nha.Là vô nhân quả thiện ác nghiệp báo khác nha.Chứ không phải do một đứng dạng.hai mươi mốt đứng tạo quá.Qua cuộc chiến ngọc hoàng thượng đế nào tạo ra dạng gì.Tạo ra sự sống trên hành tinh này.Mà tính theo quy luật nhân quả dựng.Tạo ra các giống.Khi các duyên hội đủ điều kiện tác dụng vào nhau.Hộp.Sinh ra gió.Tây ninh diễn dịch có mặt kính hình này.Điều vô mười hai nhân duyên hợp lại mà thành.mười hai nhân viên đó gồm có.Một.Viêm mô mô.Hi.Duyên hạnh.Viên chức.bốn.Viêm danh.Năm.Viên lục nhập.sáu.Duyên số.bảy.Diên thọ.tám.Nguyễn ái.Chính.Duyên thủ.mười.Duyên hữu.mười.Viêm sinh.mười hai.Viên mobi sầu khổ bệnh trĩ.Một lần nữa.Chúng ta khẳng định tất cả giản dị.Đều sinh ra.Là do mười hai nhân viên này.Vô mỹ hai nhân viên.Máy tạo tắt hợp lại thành dạng giật trong vũ trụ.Đức đá núi sông.Cũng đều dấu mười hai nhân viên này tạo ra.Thế giới quan của phật giáo đơn giản thiết thực cụ thể như vậy.Chứ không phải trong thế giới quan.Có thế giới siêu hình.Như các nhà tôn giáo.Và các nhà ảo tưởng nghĩ ra cho anh.Chồng thế giới quan có một thế giới siêu hình.Chồng thế giới siêu hình.Có một đức tạo hóa thanh sáng tạo.Giờ sinh ra loài người và muôn loài.Già đứng tàu quá đó.Đang cầm quyển sách xử phạt muôn loài vạn vật trên hành tinh.Chúng tôi là những người ưa chuộng sự.Bằng những chứng minh khoa học cụ thể.Cho nên.Những điều ảo tưởng diễn trong chúng tôi bỏ ngoài tai.Vì chúng tôi biết rõ.Quy luật nhân quả thiện ác.Thương làm thay đổi chuyển biến.Không có một pháp nào đứng yên một chỗ bất di bất.Thương hằng không thay đổi trong vũ trụ là.Do sự vô thường ngày.Cách làm cho muôn loài sống trên hành tinh cao cổ nhất là loài người.Lịch quốc đào gỗ hương các loại x.Muốn cho loài người thoát ra mọi sự đau khổ nè.Nền đức phật xây dựng cho loài người.Nền đạo đức nhân bản nhân quả.Để chuyển đổi quy luật nhân quả.Hình gấu trắng.Làm chủ nhân quả.Có nghĩa là nhân quả không còn chi phối điều khiển được con người.Giờ đó.Con người mới làm chủ nhân quả hoàn toàn.Tức là làm chủ sự sống chết.Chấm dứt á sừng đồng hồ.Gì thế.Giáo lý thuyết pháp của nhà phật ra đời.Chiếu toàn bộ giới luật đức hạnh nhân.Hôm nay chúng ta đang học buổi giới.Tức là đang học năm đức hạnh của người đệ tử cư sĩ phật đầu tiên mới bước chân vào con đường rèn luyện nghe.Đức duy thơm là dữ liệu thứ hai trong bụng dưới.Nếu một người giữ trọn giới luật này.Là đã thấy tâm mình giải thoát không còn.Sân si mạn nghi nữ.Đời người khổ đau là gì tâm thư.Nếu chúng ta lìa tâm than thì làm sao còn đau khổ được nữa phải không quý chị.Chúng ta thấy trộm.Cướp của giết người.Là do cup tâm tham mà xảy ra.Từ gốc tham lam.Mang đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho con.Bởi vậy.Tâm thâm là một pháp cực ác.Từ khi con người có mặt trên hành tinh này.Thì hỏi đám mang theo lòng tham lam.Gì thế.Mọi sự đau khổ đều do nó.Do đó chúng ta thấy rất rõ đường đi của phật giáo.Là con đường mang đến sự an vui.Giải thoát cho loại như.Con đường nó là con đường thật.Cung đường thủy là con đường đạo đức nhân bản nhân quả.Con đường đạo đức nhân bản nhân quả.Là cung đường đạo đức linh.Trong xã hội loài người.Nếu người nào cũng được học đạo đức lưu thông.Thì làm sao có những tệ nạn xã hội như.Cướp của giết người.Trộm cắp móc túi hối lộ ăn lo.Giang tham lừa đảo đường gặp à.Bằng đủ mỗi ngành nghề.Cờ gian bạc lận cá cược mại dâm rượu chè hút sắt.Buôn thần bán thánh.Tạo dựng những cảnh mê tín cướp giật tiền giữa ban ngày bán.Mà không ai bắt bướm.Từ bỏ lấy của không cho là đức hạnh đi thăm rất tuyệt vời.Suy nghĩ.Tao mất của ta cũng khổ đau.Giờ người mất của người cũng khổ đau.Cớ sao ta lại nỡ nhẫn tâm lý của người.Cho nên nhất.Tao sẽ không lý của không cho.Du ký kim sao chỉ chẳng đáng là bao nhiêu nhưng tao cũng không lấy chứ người ta không cho.Clip của người không cho.Làm bằng chứng suốt đời ăn.Ăn trộm.Còn nếu không lên lấy mà không vào cướp giật tiền bạc của cải của người khác.Chỉ mang tính là bọn ăn cướp.Anh không ngủ rồi.Mà đi ăn trộm ăn cướp của cải.Sáng của người khác.Là những người vô đạo đức.Những người xấu xa hèn hạ nhân dân.Làm con người cần phải tránh xa những hành động lấy của không cho.Những hành động trộm.Cướp giật của cải tài sản.Cách làm cho mọi người đều chán ghét đều ghê.Làm người chúng ta phải sống dưới đất ly.Vì đức ly thân.Làm cho chúng ta trở thành con người cao.Chồng đức li tâm.Neumann đầy đủ lòng yêu thương đau lưng.Đối với mọi người và mỗi loại.Nó đem lại cho chúng ta một lòng yêu thương nhau chan hòa.Tuner.Người đi thăm là người sống hạnh phúc nhất trần gian.Tại sao vậy.Tại vì cái ghi tham.Giúp chúng ta không còn chính mất các pháp trên thế gian này.Thì đức đi tham gửi trung tâm chúng ta.Chỉ cách phát trên thế gian này.Không có pháp nào đủ sức cám dỗ.Lôi cuốn chúng ta.Cho nên khi chúng ta nhận xét tâm.Còn ham thích điều gì.Thì chúng ta biết nhi đức huy thơm sẽ không còn trung tâm nữa.Vì vậy chúng ta phải tắt yến nhi.Tâm không được em.Phải chấm dứt ngay đi.Giờ có tính như vậy.Thì wi-fi mới trở lại trong tâm ta.Cho nên.Người tuyết.Phải siêng năng.Khi thấy một niềm hứng khởi cưa thích thì chúng ta phải mau mau tác ứng dụng.Có siêng năng tu tập như vậy.Thì chúng ta mới sống trọn vẹn với đức.Một người tu theo phật giáo mà lười biếng thì không thể nào thành tựu sự giải.Thần chú giải thoát của phật giáo.Là phải siêng năng hàng ngày diệt trừ lòng tham.Sống với đức lý tham và đức hiếu.Bài học thứ hai.Rèn nhân cách đạo đức lý thông.Bí ẩn.Hữu hà.Hưng.Con trai đuổi mẹ để dành nhà.Ngày giáp tý.Đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng.Bà nguyễn thị hợi bảy mươi lăm tuổi.Không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót.Bỉ ngạn đứa con trai bài hết lòng thương yêu tin tưởng.Đã những tâm trí bà.Tôi chết lặng.Khi tôi làm đơn chụp giúp tôi để em nó ra khỏi nhà.Bà chị thảo qua chồng nước mắt tuôn trào.Năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn.Ông nguyễn chân thành kết hôn cho bà nguyễn thị huy.Trong quá trình chung sống.Họ đã có với nhau mấy người con.Theo lời bà hợi.Để có tiền chi tiêu trong gia đình.Ông thành đã mở cơ sở giày dép tại năm trăm chín mươi bảy.Luffy đoàn văn bơ quận bốn.Sau đó chuyển về địa chỉ chín mươi tám/năm mươi lăm gần trăng mưa.Các con của ông thành một số làm công ăn lương tại cơ sở.Một số đi làm ở ngoài.Riêng ông nguyễn sơn hà.Con trai cưng.Là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép.Năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm.Ông hà trúng số được một lượng vàng.Cũng tích nước vào xưởng để kinh doanh.Năm một nghìn chín trăm chín mươi tám.Ông thành qua đời.Ông hà thiết quảng cơ sở giày dép.Làm thủ tục chuyển tin đăng ký kinh doanh cho mình.Năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sau khi ông thành mới.Bởi đã đưa một số tiền lớn.Bài gia đình đã làm đủ chức giả nhiều năm cho ông hòa để xây căn nhà số.bảy mươi ba/tám c.Đường lâm văn bền quận bảy.Rồi ông hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.Để mua thêm giày lô đất nữa.Ông hải lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà.Rồi lật ngược thế cờ.Đuôi cá mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà.Biết bao lần mà thôi thuốc thử trong bệnh viện.Nhìn đội ước ngàn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau.Nhạc trọn niềm tin tưởng.Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tâm đuổi mình.Bà hơi chẳng kịp mang theo gì cả.Cái bàn thờ của ông trưởng và chứ còn làm nguyên rồi đó.Gì ông hà đã thay khóa mới.Không thể chấp nhận hành vi của ông hà.Bàn ủi đất của một số người con trong gia đình.Gửi đơn yêu cầu tòa án.Đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử.Ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn lẻ sáu.Tòa phúc thẩm.Tòa án nhân dân tối cao thành phố hồ chí minh đã tuyên tử.Chấp nhận một phần yêu cầu của bạn.Bột ông nguyễn sơn hà và bà phạm thị thanh vân vợ ông hà.Thanh toán cho bảo hộ.mười mộtbốn mươi lăm lượng vàng sjc.Giá một trăm ba mươi triệu chín trăm lẻ chín nghìn₫.Còn tất cả những yêu cầu khác của bà huệ.Muốn lấy lại quyền sở hữu nhà.Và một số lô đất.Mở phiên bản mới.Đó là một số tài sản chung của gia đình.Điều bị tòa án bác bỏ.Bán lẻ ông nguyễn sơn hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình.Bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng.Quyền sở hữu hợp pháp.Trước tòa.Ông hà đã khẳng định cư sử giày dép.Đặt toàn bộ tài sản của arsenal.Sau khi cha mất.Vợ chồng ông hà đến giờ bà hồi giữ tiền dùm.Nên toàn bộ tiền mua đất xây dựng nhà.Nạp tiền cưới vợ chồng ông không liên quan đến bà.Trong phim chưởng ông ấy.Nhiều người con đất nghẹn ngào nhất lại lời bố dặn trước lúc lâm chung.Bố chết đi.Chỉ mong các con luôn luôn thuận hòa.Đừng chia lìa nhau.Đừng để gia đình năm giờ vẫn tan đàn xẻ nghé.Bà hợi cùng một vài người con.Ôn tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi.Khiếu nại ông hà.Tập thể bà con khu phố ở phường tân thuận tây quận bảy.Đã gửi đơn lên tòa án nhân dân quận bảy.Đồng tính sinh tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bảo hộ.Gì ông hà đánh lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình.Bị chiếm đoạt tài sản.Thiện nhìn ông hà đã thắng kiện.Gì có đầy đủ giấy tờ trong tay.Nhiều lắm đây.Bởi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông hà gây ra.Hôm tòa mở phiên xét xử.Xin phép được rắn.Vì chịu làm sao nổi cú sốc đó.Đến tỏa.Chắc tôi chết.Tòa tuyên xử bà nội địa chi một trăm mười một trong số tài sản ông hà đang nắm giữ.Những tác tháng đã trôi qua.Bà ấy vẫn chưa nhận được số tiền mà ông hà trì bà trưng phải thanh toán.Bà hơi đã hai lần gửi đơn yêu cầu thi hành án.Nhưng tất cả chỉ dừng sẹo im lặng.Bà hơi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà bị ông hà.Lên tòa án quận bảy.Trong quá trình thụ lý vụ án khu vực đông.Ông hà vẫn được cấp chủ quyền nhà.Cứ ngồi nhà đang thuộc diện tranh chấp.Ngày ba mươi dương ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả.Nỗi đau âm ỉ giằng xé tâm can.Lại nhập viện.Bà gửi biết rằng ông hả không chịu thi hành án.Để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi.Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp.Có thể làm ngơ với nỗi đau của bà hội.Mỹ thành hoàng tuyết báo công an.Số một nghìn năm trăm hai mươi hai.Tin nóng.một tháng ba năm hai nghìn lẻ bảy.Những câu hỏi.Một.Ngày giáp tý.Đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng.Bà nguyễn thị hợi bảy mươi lăm tuổi.Không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót.Bị gãy đứa con trai bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà.Tôi chết lặng.Đầm đơn chụp giúp tôi thì em nó ra khỏi nhà.Bà chị thảo có dòng nước mắt tuôn trào.Đằng này nói lên cứu đạo đức gì.Hài.Năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn.Ông nguyễn văn thành kết hôn với bà nguyễn thị hồng.Trong quá trình chung sống.Họ đã có với nhau bảy người con.Để có tiền chi tiêu trong gia đình.Ông thành đã mở cơ sở giày dép tại năm trăm chín mươi bảy h.Root đoàn văn bơ quận bốn.Sau đó chuyển gì địa chỉ chín mươi tám/năm mươi lăm đoàn văn bơ.Các con công thành một số lập công an đường tại cơ sở.Một số đi làm ở ngoài.Xin ông nguyễn sơn hà con trai cưng.Là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép.Năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm.Ông hả trúng số được một lượng vàng.Cũng kích thước kiểu xưởng để kinh doanh.Năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông thành qua đời.Ông hà tuyết quảng cơ sở giày dép.Đang làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình.Vòng năm một nghìn chín trăm chín mươi chín.Sau khi ông thần.Bà ấy đã đưa một số tiền lớn.Mở gia đình tấm lòng đúng trứng giả nhiều năm.Cho ông hòa để xây căn nhà số.bảy mươi ba/tám c.Đường lâm văn bền quận bảy.Rượu ngoại tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.Đi mua thêm giày lô đất nữa.Đợt này nói lên đạo đức.Bà.Ông hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà.Đội lật ngược thế cờ.Đuổi cả mẹ chị đứa em trai ra khỏi nhà.Đặt này nói lên đạo đức gì.Bún.Biết bao lần mà thay thuốc thử trong bệnh trĩ.Vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau.Giải đặt trọn niềm tin tưởng.Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tâm đuổi mình.Bà gửi chẳng kịp mang theo gì cả.Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó.Vì ông hà đã thay khóa mới.Đoạn này nói lên đạo đức gì.Nhầm.Không thể chấp nhận hành vi của ông hà.Bàn ủi đất của một số người con trong gia đình.Gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử.Ngày hai mươi tám tháng sáu.Năm hai nghìn lẻ sáu.Tòa phúc thẩm.Tòa án nhân dân tối cao thành phố hồ chí minh đắt tiền sử.Chấp nhận một phần yêu cầu của bà hợi.Buộc ông nguyễn sơn hà và bà phạm thị thanhvân vợ ông hà.Phải thanh toán cho bảo hợi mười mộtbốn mươi lăm lượng vàng sjc.Giá một trăm ba mươi triệu chín trăm lẻ chín nghìn₫.Còn tất cả những yêu cầu khác của bà huệ.Muốn lấy lại quyền sở hữu nhà.Và một số lô đất.Mà tiêu bảo hộ.Đó là một số tài sản chung của gia đình.Điều bị tòa án bác bỏ.Bị nẻ ông nguyễn sinh hà đã chứng minh tất cả tài sản đó.Là của riêng mình.Bảo hiểm giấy chứng nhận quyền sử dụng.Quyền sở hữu hợp pháp.Trước tòa.Ông hà đã khẳng định cơ sở giày dép.Lại toàn bộ tài sản của arsenal.Sau khi cha mất.Vợ chồng ông hà đến giờ bà huệ dưỡng giùm tin.Đến toàn bộ tiền mua đi.Xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông.Không liên quan đến bản thân.Bạn này nói lên đạo đức gì.Cháu.Chồng phiên tòa hôm ấy.Những người con nít nghẹn ngào nhất lại lời bố dặn trước lúc lâm chung.Bố chết đi.Chỉ mong các con luôn thuận hòa.Đừng chia liền đâu đừng để gia đình răng chậu cảnh tam đảo sẽ nhé.Đoạn này nói lên đạo đức gì.bảy.Bà hơi cùng một vài người con với ôn tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi.Khiếu nại ông hà.Tập thể bà con khu phố ở phường tân thuận tây.Quận bảy.Đã gửi đơn lên tòa án nhân dân quận bảy.Đồng chí xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà hợi.Gì ông hà đánh lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình.Để chiếm đoạt tài sản.Thiện nhìn ông hà đã thắng kiện.Gì có đầy đủ giấy tờ trong tay.Bạn này nói linh đạo đức gì.tám.Nhiều năm nay.Bà nội sống dở chết dở vì nỗi đau mẫu hà kia xa.Hôm tòa mở phiên xét xử.Bà nội đã xin phép được vắng mặt.Vì chịu làm sao nổi cứu trước đó.Đến tòa chắc tôi chết mất.Đằng này nói lên đạo đức gì.Chính.Tòa tuyên xử bà hợi được chia một trăm mười một phần trong số tài sản mẫu hà đang nắm giữ.Những tám tháng để đổi quà.Bà ấy vẫn chưa nhận được số tiền mà ông hà và bà trưng phải thanh toán.Bà hỏi đã hai lần gửi đơn yêu cầu thi hành án.Nhưng tất cả chỉ cười chào em.Bà hỏi đang làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà triệu hà.Lên tòa án quận bảy.Trong quá trình thụ lý vụ án hương nằm.Ông hà diễn được cấp chủ quyền nhà.Thì ngôi nhà đang thuộc kiện tranh chấp.Bạn này nói lên đạo đức gì.mười.Ngày ngày.Bà hướng dẫn ngồi thẫn thờ chung vui nhà của người anh cả.Nỗi đau âm ỉ giằng xé tăng canh mà lại cấp lệ nhập viện.Bạn hãy biết rằng ông mà.Không chịu thi hành án.Chim gì nó đỡ tôi chết.Để số tiền đó nó có phải hoàn trả lại cho tôi.Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp.Có thể làm ngơ cái nỗi đau của bà hợi.Đoạn này nói lên đạo đức gì.Chán đời những câu hỏi.Ngày giáp tết.Đứng trước bàn thờ tại bờ của người chồng.Bà nguyễn thị hợi bảy mươi lăm tuổi.Không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót.Biểu hiện đứa con trai và hết lòng thương yêu tin tưởng.Bảng những tâm trí bà.Tôi chết.Chuột giúp tôi và em đó ra khỏi nhà.Bà thị thảo qua dòng nước mắt tuôn trào.Bạn này nói lên thiếu đức đi tham hiếu thảo thân hà.Câu chuyện trên đây là một sự thật.Mở báo chí đã đăng tin tức này.Trong xã hội hiện nay.Những chuyện bất hiếu này thường xảy ra như ăn cơm bữa.Đúng.Đồng tháp có người không đáng.Lô biến con người trở thành vô đạo đức.Quên cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.Vì lòng tham và cửa đất đai của cải tài sản.Bình định lồng đuổi mẹ ra khỏi nhà.Thật là bất hiếu.Nỗi đau của người mẹ bị con trai bị trục xuất ra khỏi nhà.Thì không có nỗi đau nào hơn.Máy câu cá.Đi.Chắc tôi xin đọc qua câu chuyện này mới thấy rõ lòng tham của con người thật là ghê gớm.Phim lòng tham dự chị trong tâm hồn của họ.Thì họp quên hết trơn nghĩa.Dù là công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau.Nuôi dạy con lớn khôn như trời như biển.Công cha như núi thái sương.Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.Tiết mục hội cuối cùng dưới gì.Khi lòng tham nhũng chỉ trong lòng thì họ đều quên hết.Câu chuyện trên đây là một bằng chứng cụ thể.Địa chỉ lòng tham của con người ghê gớm thật.Ra xã hội chúng ta.Đạo đức đang xuống cấp trầm trọng.Nhìn thấy cảnh này.Chúng ta là những người con của phật.Thì phải theo lời dạy của người.Lúc nào hai giờ nào.Chúng ta đều sống với đức ly thân.Beckham sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn biết buông xả.Không đấm mi đẹp nhất của cải tài sản.Dị càng lắm nhiều của cải tài sản.Đi cần lắm nhiều gian nan.Ra nhiều tai họa khổ đau sẽ đến với chúng ta.Discrete-time là mục đích thật tuyệt vời.Chúng ta nên xem xét lại đời sống của đức phật ngày xưa.Ai cũng bị.Đức phật là con trai độc nhất của vua tịnh phạn.Giờ sắp sửa thay uses lên ngôi báu.Trong khi vua cha tìm mọi cách đi giữa ngày.Những ngày không bạn trên đời.Buông bỏ như buông bỏ một chiếc giày sắc.Khi đi tù.Cung vàng điện ngọc.Vợ đẹp con xinh.Ngày biểu buông xuống cả.Cuộc sống của ngài lúc bây giờ chỉ còn bay một mắt.Chân trần.Hàng ngày đi sing thương của mọi người mọi nhà.Những tâm hồn nhảy phóng khoáng như không.Trắng bạch dưới vỏ.Sống không nhà cửa không gia đình.Lý trời làm màn.Lucky làm gối.Mỹ tâm sao làm đèn.Lý do nhập quạt dân dân.Cuộc đời của ngài lúc còn gì nữa.Bói tên.Đi sinh không có thì ngồi thiền.Bệnh đau thì dùng pháp mà đuổi chị.Cuộc đời nhảy sống thanh thản an lạc vô sự.Cuộc đời danh lợi tiền bạc vui vắng vợ đẹp con xinh không còn trói buộc.Được nữa.Có người đợi tâm tham lam hút nhà.Muốn ngồi không mà có tiền của.Gì thế làm mọi cách giang tham khảo.Để thu hút chì nhiều tiền tài vật chất.Google lịch trực tiếp đi ăn trộm ăn cắp.Hoặc cướp giật của người khác đi chọn hưởng.Đến đâu thì tên là kêu.Đi bắt khỉ rằng nhật thương.Đi bệnh viện đông tây y.Thuốc than uống chip châm cứu điểm dừng.Còn đức phật thì tự tại thung dung.Đói do chẳng sợ.Bệnh tật khúc làm dao động được tâm ngày.Một hôm ngày đi cướp.Một bác nông dân đang cày ruộng chạy đến bên ngày.Giải nhìn vào công tác đảm bảo rằng.Nhảy đi xin không có ai cho này đâu.Viết chữ về chạy ruộng với chú tôi.Thì cơm ăn trắng mặc đầy đủ.Đức phật im lặng không nói một lời nào.Giải tiếp tục ipad.Ghi chữ gì.Người nông dân lúc này cũng chạy đến bên phải.Luật nước bắc triều tiên.Chỉ là một chiếc mắt khùng.Người nông dân nói.Ngày thế chưa.Tôi đã bảo cày ruộng như tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ.Không phải yên tâm sao.Còn bây giờ này xinh không ai cho.Phải chịu đói khác khổ sở vô cùng.Đức phật từ tốn trả lời.Lý tưởng cá cần những thức ăn này lắm sao.Cứu đói.Phát triển ngồi thiền.Đi làm sao còn đói được nữa.Tìm việc ghi thử thách chỉ xung bản khi bạn.Ta vì chúng sinh quá đau cổ và đi khất thực.Bị giao duyên hóa độ.Trưa không vì chúng sinh thì ta đã nhập niết bàn từ lâu rồi.Cuộc đời này có còn những gì cám dỗ được ta đâu.Nghe nè.Người nông dân quỳ xuống dưới chân đức phật.Kinh sám hối những tội lỗi.Của mình đã yumi nói ra những lời trên mạng.Giảng kinh đức phật cho dòng điện tử cư sĩ tại gia.Quyết tâm giữ gìn năm giới.Còn bị đau thì sao.Chúng ta hãy nghe đức phật dùng phát trị bệnh.Một hôm trên đường đến nơi để nhập niết bàn.Đức phật ngài đã già yếu.tám mươi tuổi rồi.Nên một cơn bão bệnh tím.Đức phật cái trụ lại giữa đường để nối chỉ căn bệnh ngặt nghèo đau buốt cả cơ thể.Nhà ngồi kiết già đứng thẳng.Nhím tâm ăn chúa trịnh trước chồng hơi thở ra rồi.Giờ các ý đẩy lùi về.Giờ đó cần đầu không còn tính không ngày được nữa.Ngày bình phục giả tiếc.Đi đến nơi nhập niết bàn.Vui lòng hãy đọc lại kinh niết bàn trong tim trường bộ tập một thì rõ.Đấy.Chỉ có tí cuộc đời tu hành của đức phật.Đặt thoát ra bốn cái khổ mà người thế gian không thể làm được không.Làm chủ được đời sống ăn uống.Hay.Làm chủ được bệnh đao.ba.Giải yếu với con mạnh khỏe đi bộ dưỡng da.bốn.Làm chủ sự sống chết.Đó chính là nhờ ngày sống dưới kia thân.Do you get time.Bên ngày bỏ cu giành địa ngục.Vợ đẹp con xinh.Như bỏ những đồ phế thải.Hài.Năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn.Ông nguyễn văn thành kết hôn với bà nguyễn thị hợi.Chồng quá trình chung sống.Họ đã có với nhau mấy người con.Theo lời bà huệ.Để có tiền chi tiêu trong gia đình.Ông thành đã mở cơ sở giày dép tại năm trăm chín mươi bảy.Root.Đoàn văn bơ quận bốn.Sau đó.Chuyển về địa chỉ chín mươi tám/năm mươi lăm đoàn văn bơ.Các con của ông thành một số làm công ăn lương tại cơ sở.Một số đi làm ở ngoài.Dream ông nguyễn sơn hà con trai thứ.Là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép.Năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm.Ông hà trúng số được một lượng vàng.Cũng tích nước nhiều tưởng để kinh doanh.Năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ông thành qua đời.Ông hả tiếp quản cơ sở giày dép.Nhận làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình.Vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín.Sau khi ông thành mất.Bạn hãy đưa một số tiền lớn và gia đình đã làm đủ chức giả nhiều năm trong nhà.Big c căn nhà số bảy mươi ba/tám đường lâm văn bền quận bảy.Rồi ông hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.Để mua thêm giải lô đất nữa.Đoạn này nói lên đức tính tấn nhân quả.Trong cuộc đời này.Sống lương thiện không gian tham sáu quyết lừa đảo người.Lấy mồ hôi nước mắt và công sức của mình.Siêng năng làm ra của cải tài sản.Đó là đức huy tham.Làm sao của cải tài sản.Dù có giàu có đến đâu.Cũng không tham dự.Giày chín mắt nhân vật chết đó.Cũng là đứt ly.Cả gia đình con cái của ông hà thành.Điều lo tích lũy làm ăn chân chính.Cơ sở vật chất càng billy.Quốc thái tài sản đất đai càng nhiều.Thì tâm than cũng cảnh đứng theo.Do đó mới có những sự tranh chấp xảy ra.Mới có sự kiện tụng.Nếu trong giai đoạn này.Cả gia đình ông bạch thành đều được hoạt động đức lee thanh.Thi tài sản gia đình này càng đi lên với sự siêng năng cần mẫn làm ăn lương thiện.Thì đâu có việc gì xảy ra.Quý chị.Đồng tiền cho củ cải tài sản làm mờ mắt.Khơi dậy lòng tham chiến hữu làm của riêng mình.Hình nền đó đã giết chết đạo đức hiếu thảo làm gì.Ông hà cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác.Biết chí thú làm ăn để làm giàu.Nhưng chính vì tham gia cửa đức ai giật.Nền công ơn sinh thành của cha mẹ đã quên mất.Tình nghĩa anh em ruột thịt như nước lã người dưng.Chỉ muốn làm sao bướm người đầy ra khỏi nhà là thượng sách.Chị đấy mình nắm trọn quyền sở hữu của liên bình do lòng tham lam.Ông hải dẫn đến làm giấy tờ cho riêng vợ chồng ông đứng tên.Đến khi giấy tờ nắm chắc trong tay.Ông khởi sự trục xuất mẹ và em sẽ khỏi nhà.Đó quý chị thấy chưa.Tiền bạc của cải tài sản đất đai.Cách làm mứt đạo đức con người.Mức tình mất nghĩa mất lòng hiếu thảo của con người.Tóm lại.Có khả năng tạo ra của cải tài sản bằng công thức lương thiện của mình.Để nuôi gia đình vợ con em ốm.Để nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu đầy lòng hiếu thảo.Đi chứ cho anh em chị em.Vũ làm ăn không thua kém người khác.Đi tình nghĩa mác.Càng sâu.Để trước cho mọi người có công ăn việc làm.Không còn sống trong cảnh thức nghiệp bữa đói bữa no.Vậy quyết cùng làm những việc từ thiện.Bố thí cho những người bất hạnh trong xã hội.Cho trẻ em mồ côi.Với những người già neo đơn có người thân nuôi dưỡng.Giờ giấc cho trẻ em khuyết.Thì đó là đạo đức đi thăm hiếu sinh.Trong tình thương yêu xóm lớn chiều cao thượng.Cho nên.Làm giàu có của cải tài sản bằng mồ hôi công sức của mình.Thì không phải là có tội.Mà có tội là chưa lòng tham lam cướp công cướp tiền của người khác.Giá ích kỷ bỏ sẵn keo kiệt.Không dám bỏ ra bố thí cho những người nghèo khổ.Không dám bỏ ra giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội.Làm khác của cải tài sản bắt lươn bằng sự gian xảo lừa đảo người khác.Băng cướp của cướp công người khác.Bằng sứ ăn lo hối lộ.Địa chỉ bo để phục vụ cá nhân cho bản thân mình.Chồng dẫn con bé.Vì đó là người tích lũy tâm tham đấm của cải tài sản.Đánh mất đời sống nước ly tâm dưỡng sinh.Người đã đánh mất đức ly tâm.Là đánh mất tính người.Chỉ còn là bản chất tham ăn của loài động vật.Bà.Ông hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà.Rồi lật ngược thế cờ.Nuôi cá mè.Và đứa em trai ra khỏi nhà.Đoạn này nuôi lươn thiếu đức linh tham hiếu sinh bí ẩn.Hành động ông hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà cửa.Rồi lật ngược thế cờ.Đuôi cá mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà.Đó là một hành động tham lam vô bờ.Xấu xa.Đáng lên án đánh.Mẹ là người sinh thành dưỡng dục nuôi mình lớn khôn.Mà lại già yếu rồi.Sống còn bao lâu nữa.Thế mà lòng tham ghê gớm.Xem cha mẹ chẳng ra gì.Anh em rủ cùng một cha mẹ.Cùng một dòng máu.Dù một nơi sinh ra.Thì còn có nghĩa lý gì đối với những người lòng tham che phúc với ông nào.Ông chỉ còn viết tin.Tìm bạn thân.Người tham lam là người đánh mất nhân tính.Đánh mức đạo đức hiếu sinh.Định mức đạo đức gì ta.Họ là những người đang ở trong các acid.Đang làm những điều ác.Giá chịu nhiều khổ đau.Chứ không phải những người tham lam.Là những người sống đầy đủ an vui và hạnh.Không.Họ rất khổ đau mệt.Là gì những người này đầu óc toan tính bằng cách này.Bằng cách khác để chiếm đoạt tài sản của cải tiền bạc cho nhiều nhiều.Chừng nào tốt chừng ấy.Nhưng tiền bạc của cải biết bao nhiêu cho đầy túi tham không đáy của họ.Lặng lẽ âm thầm.Đứng tên nguyễn trí từ các lô đất.Và những giấy tờ quyền sở hữu nhà cửa.Đó là những hành động tham lam mà người con trai của bà nội đã có tính toán chưa.Thì có giấy tờ chứng cớ đất đai nhà cửa của riêng mình.Thì tạo cảnh cây gỗ bất hòa xảy ra trong nhà.Cuối cùng mới có cách thức trục xuất người mẹ dừng lại em của mình ra khỏi nhà mới.Giận dữ vậy.Tài sản nằm trọn trong tay.Không còn ai dám đòi chia chết nhau nữa.Đấy.Chị thấy lòng tham ghê gớm.Có momo có tính toán chỉ.Nhưng lòng tham lam có phải chính là mình không.Của cải tài sản tất cả giật chứ.Có cái gì của mình đâu.Càng có nhiều của cải tài sản.Chàng.Củ đậu.Có người nào mang theo được những vật gì không.Thầy chỉ còn là một tấm gương dù sâu trong lòng đất.Trên nấm mộ.Chỉ còn một nấm cỏ khâu xuân thì nên nghĩa địa của anh.Dù có giàu sang vua chúa.Chết rồi.Cũng chỉ còn kinh nhân quả thiện ác theo nhịp mà đi tái sinh.Chứ còn có linh hồn đâu.Như ông hả tích lũy của cải tài sản cho thực.Rủ đi.Còn cái spark.Nếu không.Chỉ thiên tai hỏa hoạn bão tố cũng không chịu.Đến thì chết.Ông chích có một đống tro tàn khi mọi người đem thiêu xác.Nhưng đợi ông xin để lại tiếng xấu muôn đời không thể xóa.Cướp giật nhà cửa đất đai.Tuổi mẹ.Dạ em ra khỏi.Báo chí đăng tin tức như chị.Chỉ có mặt mũi nào nhìn thấy.Còn mặt mũi nào nhìn lại bản thân mình là một con người.Chứ đâu phải là.Đi qua cái nhà cửa đất đai mà tuổi mẹ.Thật đáng.Chúng ta là những người theo phật giáo tu học đạo đức lòng.Gì thế.Chúng ta không thể nào bỏ qua đạo đức huy thông.Từ bỏ lấy của không.Đạo đức huy thông.Là một đức cảnh cần phải học tập và rèn.Để xứng đáng làm gì.Chúng ta cần phải truy lung.Để trở thành con người không còn giang thơm trộm cắp lấy của con.Trên đời này.Chỉ có những người theo phật giáo.Mới có tu học và sống với đức ly thân.Lòng tham của con người có rất nhiều.Mà loại nào cũng rất độc đáo.Thường đem lại cho con người nhiều điều khổ đau.Ở đây.Chúng ta chỉ nói đến trước khi tham để xả bỏ lòng tham của cải tài sản vật chất.Đất đai.Chúng ta chưa nói đến những lòng tham khác nhau như.Tham ăn tham nhũng tham danh tham lợi.Tennis.Ham muốn chết người.hai mươi sáu người.Thông tin luận hơn thua.Thảm sát thủ.Tham đua.Tham làm ráng làm đi.Em nói những lời hung dữ.Thêm cái gì cũng.Cũng có.Cũng hơn cả mọi.Em đi chơi du hí.Tham cờ bạc.Rượu chè.Tam quốc chí.Thêm các.Đua ngựa đua xe.Tham ăn ngon mặc đẹp.Khám chỗ ở cho tiện nghi.Hát nhà cửa cao xanh hương của mỗi người dân.Ở đây.Đồng tháp nhiều lắm.Kể sao cho hết phải không.Tóm lại.Người đời vua minh không thấy tất cả các pháp vô thường.Linh lòng chất của cải tài sản tiền bạc nhiều là hạnh phúc.Sự.Nói là tai họa.Nói là rắn độc thường mang mọi sự cố đô.Phiền não cho mình cho người.Dạy chó.Đức phật.Chúng ta cần phải sống xa lìa lòng tham lam.Từ bỏ lòng tham lam.Từ bỏ lấy của không cho.Đó là đạo đức huy tham thứ hai trong ngũ giới.Xin quý phật tử hãy lưu ý.Để tránh xa những loài rắn độc.Một khi chúng ta đã thấm nọc độc của loài rắn.Thì có người của chúng ta trở nên hẹp hòi.Đức trí bản sao.Nhân dân.Già mất nhân tính.bốn.Ở trong bệnh viện.Nhìn đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau.Giá đặt trọn niềm tin tưởng.Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tắm dưới mình.Bác ơi chẳng kịp mang theo gì cả.Cái bàn thờ của ông chồng bà chứ còn nằm nguyên cái đó.Gì ông hà đã thay khóa mới.Đang định giải hiếu đức huy tâm lý hành thân.Đoạn này nói lên đồng tham lam không đáy của đứa con trai.Người mẹ sinh ra nó bằng cách đuổi ra khỏi nhà.Bé bài chiếc giường chiếc vòng trong đau khổ trong tức giận.Do lòng tham lam con người tự làm khổ mình.Khổ người khác.Lòng tham lam.Mở cuộc sống có người bất an.sáu tuổi bước trật tự.Thế giới luôn luôn có chiến tranh.Bởi vì.Đạo phật ra đời.Quyết tâm giúp con người quét sạch lòng tham lam.Bằng cách dạy con người nước li tâm.Từ bỏ lòng tham.Từ bỏ lý của không cho.Muốn sống có đức hạnh đi tham từ bỏ lấy của không cho.Xem ngày thường xuyên sắc ký.Nhắc tôi.Tâm tham lam là một pháp cực.Làm đau khổ cho mình cho người.Gì chúng ta cái từ bỏ tâm thâm.Từ bỏ lý của không cho.Của cải tài sản càng nhiều.Cảnh phủ đa.Chỉ có được khi cây đem lại hạnh phúc cho mình cho người.Hàng ngày ở chung thức một.Chúng ta từng giữ chữ im lặng.Trời lắng nghe tâm bình khởi lên từng niệm tham.Hết tham cái này đến tham thế kia.Hiện giờ tâm phúc của chúng ta chưa đi rủ đi ác.Nền đó luôn luôn còn đủ tham sân si.Mạnh nhi.Nếu cần chúng ta sống với đức hiếu trên.Tìm lòng yêu thương rộng lớn của chúng ta.Sợi dệt từ sạch tâm tham sân.Xem ảnh nghi.Nhưng vì lòng yêu thương của chúng ta chưa trọn vẹn.Gì thế.Chúng ta biết còn tâm tham sân si.Mạnh nhi.Tuy nhiên chúng ta sức cố gắng sống với đức hiếu sinh.Nhưng đó chưa trở thành chúng ta.Và chúng ta chưa trở thành đức hiếu sinh.Gì thế.Tầm tham sân si mạn nghi.Cỏ xem sao.Nếu chúng ta thích thành tựu được đức hiếu sinh.Thì chúng ta đã chứng quả a la hán sông.Gì khi đức hiếu sinh của chị trong tâm.Chị không có một pháp nào tác động tâm chúng ta được nữa.Hiện giờ.Đức hiếu sinh có đức hiện có đức ẩn.Truyền hình chúng ta sống dưới nước thiếu tiền chưa trọn vẹn.Gì thế.Chúng ta lấy tu học bồi dưỡng thêm một đức hạnh nữa.Đó là đức linh thông.Nếu hàng ngày hàng giờ.Chúc anh luôn luôn áp dụng đức lý tham dự cuộc sống của chúng ta.Thì cắt tóc khác.năm động tâm chúng ta được nữa.Hôm nay.Chúng ta lại có thêm một đức hạnh nữa.Đó là đức sinh thành.Trước kia chúng ta chỉ có một đức hiếu sinh.Vậy bà tâm tham sân si bản nghi còn không biết ở.Hôm nay.Chúng ta đã có thêm một đứa đi tham nữa.Chị tâm tham sân si mạn nghi.Xét tuyển chỉ tiêu một cách dễ dàng.Mỹ tâm tham sân si mạn nghi.Đúng bất cứ chỗ nào trong chúng ta.Thì chúng điểm gặp hai đứa hạnh này sẽ bỏ dây đánh rốt ráo.Do đó.Tâm thầm không dám ló đầu ra chỗ nào nữa cả.Ví dụ.Thì thân tâm đầu đường muốn đi ngủ.Chị tâm đi thăm biết ngay.Tham nhũng.Hãy đi ngay cút đi.Chỉ cần các ý như vậy.Lạc âm thầm nhủ đi ngày.Nếu nó không đi.Lúc bấy giờ chúng ta muốn cho tâm thanh ngủ không còn nữa.Thì ngày đó.Chúng ta đi tới đi luôn chứ công tắc ý.Tôi đi kinh hành chùa tôi đi chơn thành.Vừa đi.Vừa thỉnh thoảng các ý kiến như vậy.Rồi cứ bước đi cho đến khi gần mỏi chân với ngồi xuống nghỉ.Khi ngồi lại là cái ngồi kiết già minh cảnh.Sau khi ngồi chờ thương tâm được im lặng mới tắt ý.Duy tâm định tĩnh tôi biết tôi hết rồi.Quyết tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra.Cứ tập luyện như vậy cho đến khi nào tâm hết buồn ngủ mới thôi.Đến khi tỉnh táo.Tâm tỉnh giác rất sáng suốt.Thân tâm không còn lơ tơ mơ nữa.Lúc bây giờ chúng ta mới ngồi lại bình thường quán xét tâm tham sân si mạng.Xem nó xuất hiện rõ nào.Thì gây đó.Chúng ta dùng đất ly thành diện chẩn.Ví dụ.Bây giờ tâm chúng tao muốn đi ra ngoài cho thoải mái dễ chịu hơn.Thì chúng ta biết cây đó là tâm thần của mình.Thảm cho cơ thể thoải mái.Biết gì vậy chúng ta đừng bảo.Đức lý hà nam ở đâu.Sao không quyết tâm tham đó điên.Khi suy tư chả nói gì cả.Đó là chúng ta đang áp dụng được đi tham trong cuộc sống hiện tại.Tóm lại.Lúc nào có được đi thăm.Thì không bao giờ có tâm thăm.Cho nên đức đi thăm sẽ đem đến sự bình an cho mọi người.Trong đó có trứng gà.Gì vậy đức ly tâm buông xả rất tuyệt vời.Năm.Không thể chấp nhận hành vi của ông hà.Bà hỏi đất cùng một số người con trong gia đình.Gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra sét.Ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn lẻ sáu.Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao thành phố hồ chí minh đã tuyên xử.Chấp nhận một phần yêu cầu của bà hợi.Ông nguyễn sơn hà.Già bà phạm thị khánh vân.Vợ ông hả.Phải thanh toán cho bà gửi mười mộtbốn mươi lăm lượng vàng sjc.Và một trăm ba mươi triệu chín trăm lẻ chín nghìn₫.Còn tất cả những yêu cầu khác của bà hội.Muốn lấy lại quyền sở hữu nhà.Giờ một số lô.Mà thế bảo hội đó là một số tài sản chung của giai.Điều bị tòa án bác bỏ.Mới lẻ ông nguyễn sơn hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng.Bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu hợp pháp trước.Ông hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của dân.Sau khi chàng.Vợ chồng ông hà đã nhờ bà ngoại giữ tiền gì.Nên toàn bộ tiền mua đất xây dựng nhà là tiền của vợ chồng không.Không liên quan đến bạn ơi.Đoạn này nói đơn thiếu đức đi thăm thân thành.Khi mọi người không sống với đức kitô.Khi cuộc sống của họ trước mắt vật chất thế gia.Nên sẽ đi đến cạnh tranh tụng thư kỳ.Gia đình thanh.Anh em chia lìa.Thật là đau lòng.Trên đời này.Không có cái gì xấu xa vậy hại cho bằng.Khi con đi kiện tụng cha mẹ.Dạ cha mẹ đi kiện tụng con cá.Hai anh đi chuyện cùng em.Em đi kiếm tùng anh.Thật là tệ hại và xấu hổ vô cùng.Nó không còn nhìn mặt ai hết.Đó lại vô.Lòng tham của con người.Lòng tham của con người đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu sự khổ đau.Điều này chắc tay phú quý.Thật đau.Vật chất tiền bạc của cải tài sản.Nhà cao cửa.Vàng bạc của bác.Có càng nhiều thì t quả càng to.Mua sự khổ đau đều nằm trên đó.Thật là ghê gớm.Chỉ cần thông suốt đó là những pháp cực hay.Nó sẽ giết hả.Dù mang lại sự sống đầy rẫy đau cổ.Nên quý vị phải tránh xa thì mới yên.Ngày xưa đức phật giáo ông anan đi cướp.Khi đi ngang qua một bữa.Ông anh em nhìn thấy dưới chân bờ rồi.Nước chảy quyết.Để lộ ra một hũ.Ông anh mới chỉ cho đức phật thấy.Khi nhìn thấy đức phật bảo ông anh.Đây là rắn độc không ạ.Nó sẽ cắn chứ.Chúng ta.Đừng nên ở trường.Một bác nông dân đang cày ruộng gần đó như vậy bắt chạy đến xem giá loa to.Ông già.Lazada.Hai ông đi xin ăn cho là rắn độc.Vậy tâm anh nói gì nhà để cho nó cắn cái gia đình tao xem có được không.Nói xong người nông dân.Dùng cuốc đào lấy chọn củ vàng đem về nhà.Từ chỗ nghèo dưới đến chủ vào không có khóa.Giờ vàng.Ông xây cất nhà cửa.Mua nhiều ruộng đất khiến cho mọi người ngạc nhiên.Điều này đến tay nhạc chế.Vì trước đó nhà vua bị trộm mấy giờ.Nên nay điều tra thì ra ông đã lấy vàng của nhà vua.Nhà vua kết án tử hình cả nhà ông.Trước khi chết nhà vua ông có muốn nói những lời gì không.Người nông dân ta.Đúng vậy.Đức phật giọng anh anh đã nói.Dàn trống.Chết cả dòng họ anh em ruột.Url.chín con không nghe lời giải.Nên hôm nay con vật ở vùng thổ có đường vị nhà vua đêm chiếc.Tức là lời đức phật ông anh đã nói không sai.Đúng vậy.Của cải tài sản đất đai.Nhà cao cửa.Tiền bạc châu báu là rắn độc.Nó sẽ giết chết mỗi.Chỉ có những người ngu si mê muội vô minh thấy tiền.Của cải tài sản đất đai nhiều là tham lắm.Làm mực rim.Những người có trí.Là họ thuốc sợ.Cần lắm nhiều củ cải tài sản đất đai ruộng.Lại càng nắm tay quá.Giờ tớ gọi xi măng đứng nhìn sự khổ đau.Mà không sao tránh khỏi.Tóm lại đoạn này.Đi của cải tài sản nhà cửa tiền bạc đất đai có nhiều.Nên gửi con trai sợ khác anh em khác chia.Ninh tục chúc mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này.Coi ai ăn.Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này.Ông hà cũng game.Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đất như tham.Đơn tâm tham nổi.Ông tìm mọi cách.Để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về chính mình.Cả gia đình này chưa bao giờ biết tính cách ly thân nên rất đáng thương.Từ ông hà đức bà mẹ.Cùng các em cũng không đi thăm.Nên những người này thấy của cải để một người ăn thịt.Đơn.Làm đơn thưa kiện nhau.Từ đây gia đình tan nát cha mẹ anh em jimmy.Tình nghĩa mẹ con.Dạ anh em không có nhớ.Cũng giống như người dưng nước lã.Đúng là tâm tham lam.Mod muốn sự khổ đau.Có tầm tham lam những chỉ trong lòng của mỗi người.Làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa.Tan nát hết rồi phải không.Nhưng những người này.Hỏi làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia liệu phân tán.Dì tâm tham lam quốc lộ.Hỏi đấu quận sáu.Chỉ còn biết của cải tài sản đất đai ruộng vườn.Người học.Đức hạnh đi thăm.Thì không bao giờ có những điều đau xót này xảy ra.Học phí của cải tài sản đất đai nhà cao cửa.Tiền bạc châu báu là rắn độc.Gì thế.Có bị đồng tiền sai bảo.Hỏi làm ra của cải tài sản.Chứ không phải của cải tài sản làm cho họ.Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả.Ai nghèo khổ ai bất hạnh.Yêu đương khốn khổ.Là họ sẵn sàng đứng giúp đỡ gì không hề trước rẻ một thứ gì trên đời này.Vì thế đức linh tham sẽ mang lại hạnh phúc.Giáo xứ bình an cho mình cho người rất là cụ thể.Biến cuộc sống của chúng ta.Sáng.Chồng thỉnh thoảng hôm ấy.Nhiều người có trách nhiệm cao nhất lại lời bố dặn trước lúc lâm chung.Bố chiết đi.Chỉ mong các con luôn thuận hòa.Đừng chia lìa nhau.Đừng để gia đình lăng trở cảnh tan đàn xẻ nghé.Đoạn này nói lên đức đi thăm đoàn kết khẩu hả.Đúng vậy.Con đỉa được thăm thân.Mấy cái sử đoàn kết.Lời di chúc của người cha trước khi chết để nhắc nhở các con.Bố chết đi chỉ mong các con luôn thuận hòa đừng chia lìa nhau.Đừng để gia đình lắm chậu cảnh tan đàn xẻ nghé.Nhưng lập sao được.Khi của cải tài sản nằm gọn trong tay.Lòng tham không dừng nghỉ tại đó thì làm sao buông bỏ được.Buông bỏ không được cho nên con kiện tụng cha mẹ.Cha mẹ chuyển tủ lại con cái.Thật là một cảnh tam giác đau lòng.Trên đời này không có cái sống đầu đau khổ bằng cây sống chia rẽ.Cây sống thiếu đoàn kết.Ở đời người ta thích chia sẻ.Đền hãy nói xấu nhau.Ráng đợi đi ráng.Nói lời thêu dệt.Truyện có lấy không.Chuyện không nói có.Nhất là nói xấu mà khác người để chứng tỏ mình là người thân cao.Những thì nói xấu người khác.Vì mình còn có thanh cao tốt đẹp nữa không.Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé.Bố chúng tôi có thuộc lại một câu chuyện rất xúc động.Nói về một người anh cả sống với các em.Bằng đức hi sinh đi time.Giờ đó.Cả gia đình đoàn tụ thương yêu.Giai đoạn kiếp nhau như nước với sữa.Chợ đền đức bình thảm rất tuyệt vời.Có một gia đình kia cha mẹ mất sớm.Để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng.Từ khi cha mẹ chết.Bạn em đều chung sống trong một gia đình thương yêu đùm bọc lẫn nhau.Chưa đến khi gửi em thứ ba lấy vợ.Thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau.Trọng tài sản của người cha để lại cho các con.Cúc một cây trên mộ cổ thụ hơn mấy trăm nằm rất quý.Ban đêm đồng hẹn ngày để chặt cái ấy.Rồi chia làm ba phần bằng nhau.Đến ngày hẹn.Các bạn em đều có mặt dưới cội kỳ.Lúc bây giờ.Gửi anh chả ôm cây mà khóc và nói với các em.Nếu bạn em chúng ta chặt cái này xuống chia ra làm ba phần.Thì cái ấy chết.Những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa.Phải không các em.Anh thả chịu nghèo đói.Chắc em phải chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em.Còn anh sống sao cũng được.Những tên các em đừng chặt cây này.Gì chắc cái này.Cũng giống như ba anh em chúng ta gì.Truyền hình.Anh nghĩ đến đi.Anh thương các em.Khi cha mẹ chết.Chúng ta cũng nương tựa nhau mà sống.Đến bây giờ chúng nó chặt cái này chia ra.Còn gì nữa các em.Đoàn ít lại sống.Chia sẻ là chết.Em có hiểu điều này không.Khi người ăn cá nói đến đây.Hãy gửi em chạy đi bên người anh cả ôm nhau mà khóc.Đây là hành động đạo đức liên thông đoàn kết của ba anh em nhà này.Duy chỉ có biết không.Còn gia đình bà hợi.Thì hết cứ chữa rồi cứ chị ạ.Tan nát hết rồi.Kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen.Đuổi mẹ ra ở chỗ khác.Thịt còn gì hàn gắn được nữa.Nhưng nếu người mẹ dành những anh em trong nhà này.Chỉ cần mọi người biết sống với đức lưu thông.Ký sự kiện tụng sẽ chấm dứt.Và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa.Sống an lạc thanh thản để du sự.Không phải sung sướng lắm sao.Bởi người đời yumi.Cứ tưởng tìm bà.Vật chất của cải tài sản nhà cửa đất đai ruộng vườn nhân dân.Lại thường hưng.Bất di bất dịch.Là của mình.Nên thường cố chấp không chịu buông xả.Không chịu với nikon.Do đó mức tạo ra biết bao nhiêu là sự đau khổ cho mình.Cho những người thân của mình.Dịch cho những người khác nữa.Anh không thích.Tóm lại.Muốn sống có đoàn kết.Cái đít dùng đứt ly thân.Chỉ có đức litai mới có sự đoàn kết thật sự.Còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết.Chính lòng tham của con người.Mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau.Chính lòng tham của con người.Mà sự sống không đoàn.Cửu long chân thật.Học đức lead time là học đoàn kết.Muốn có đoàn kết thì phải có đức huy tham.Hình nền đức vy than rất cần thiết cho sự đoàn kết.Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết.Có đoàn kết để có sức mạnh vĩ đại.Đoàn kết là sống.Chia sẻ nhạc.Quý sửu có biết không.Chồng lúc họp dưới đức đi tham.Chúng ta là những tôi xin giảng viên.Việc cố gắng xã ngã của mình.Còn chắc ngã.Bình thường xảy ra có những ý kiến đầy ý kiến đó.Những ý kiến ý trái ngược nhau.Điểm chuẩn lớp học thiếu đoàn kết.Hiếu đức hiếu sinh.Đức hiếu xuyên không có.Thì đức lưu tham cũng không có.Discrete-time không có thì biết đoàn kết không có.Giản dị.Lớp học đạo đức.Cản trở nên thiếu đạo đức.Giản dị.Gửi ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê.Truyền hình.Học đạo đức mà không sống đạo đức.Kỷ rất xấu hổ.bảy.Bò hơi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi.Khiếu nại ông hà.Tập thể bảo tồn khu phố ở phường tân thuận tây quận bảy.Đã gửi đơn lên tòa án nhân dân quận bảy.Đồng chí sinh tòa án xét xử.Đem lại sự công bằng cho bà hợi.Gì ông hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mà.Để chiếm đoạt tài sản.Thí nghiệm ông hạ đã thắng kiện.Gì có đầy đủ giấy tờ trong tay.Bọn này nuôi lươn.Thiếu đức leadtime hưng hà.Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức.Là một điều làm mang tai tiếng giang.Mẹ đi chuyển chưa con.Đau lòng.Nếu con mình nó tham tiền của vật chất nhà cửa ruộng vườn đất đai.Chị cứ để cho nó gửi đi có gì mà phải thưa kiện.Cơm nấu ăn.Chứ đâu phải ai ở đó anh sao.Còn bình thì ôm giữ trọn đức huy tham thì có sung sướng hơn không.Có đâu phải khổ đau.Phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thư kỳ.Người ta cũng chê cười phải không quý vị.Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia.Ăn mì.Hai em mình.Chụp ảnh sen ở đâu.Cùng anh em trong một nhà.Nó không nuôi mẹ thì chẳng nên khác luôn mẹ.Bà đã bảy mươi lăm tuổi rồi.Sống cổ bao lâu nữa.Không phải vì của cải tài sản.Bài để mẹ khổ đau như vậy sao.Thực điên.Thật là ngu si.Bà rất già rồi.Còn lại những ngày quá khích.Hãy sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản an lạc và chu du.Tri âm tri của cải tài sản làm cho thêm đau khổ.Cho xem phim.Chết rồi cũng không mang theo đổng lương tổng nhỏ nào được cả.Chúng tôi muốn nghe hòa thượng minh châu nó.Gửi đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn nhân dân.Sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn.Không hiểu của cải tài sản đức cai rượu vườn thấy.Đức mong manh.Tan biến vô thường.Nhiều khi trở lại làm hại người chủ.Cũng vì vậy mà ngày anh anh.So sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người.Đức phật dạy chúng ta rằng.Của cải tài sản đất đai ruộng vườn.Là các pháp vô.Nước ai bám theo nó.Sẽ phải chịu nhiều khổ đau.Chỉ có của cải tài sản đất đai ruộng vườn đêm bố thiếu làm điều khiển.Giúp người bất tử.Đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại.Dạ đưa đến trứng quả nhất bạn an lạc.Đúng vậy.Tiền bạc tài sản của cải nhà cửa đất đai vật chất.Nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an.Mà còn tao biết bao nhiêu sự phiền phước đau khổ.Truyền hình trên đời này.Chỉ có sống làm những điều thiện.Tích biển những điều gì.Tức là sống có đạo đức biết thương mình thương.Giá thương tất cả các loại chúng sinh.Nhất là luôn luôn phải sống dưới đất ly tham.Gì của đức ly thân.Thì có.Samsung.Si mạn nghi không tấn công chúng ta.Người tu hành.Phải ghi cách nhớ những điều.Ở đâu có đức duy than.Là ở đó có an vui hạnh phúc và giải.Người mẹ và các người con không biết ly thân.Nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia.Phải chịu vất vả khổ sở vô cùng.Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sớm.Người xưa.Thức kiện như nấm xương khô được kiện như mùa ma chết.Cả hai bên chưa kịp nhau đều không có lợi.Chỉ đem đến sự hao tốn và mọi khổ đau cho cả hai mặt thôi.Còn cái lợi là ở người khác.Biết rõ lợi hại của sự kiện thuận giao duyên.Nên chúng ta càng tránh xa càng tốt.Di chuyển cũng không đem lại lợi ích cho chúng ta.Medical làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn.Gì thế.Chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng.Chỉ có buông xã vậy.Tài sản của cải vàng bạc nhà cửa nhân.Thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc.Nhờ vậy trong cuộc sống.Lúc nào cũng ngoan vui chân.Buôn chả được tâm tham.Là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng được ly.Nhờ đức huy thông.Chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho.Mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất.Giả danh lợi trên đời nữa.Cho nên người nào biết dùng được đi thăm để sống là người đó có trí tuệ.Người có trí tuệ là người khôn ngoan.Là người có hạnh phúc nhất trần gian.Còn ngược lại.Sống không đức tin.Thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc.tám.Một lần nữa.Bé từ điển cười với người tù đó và nhẹ nhàng nhất.Zmột nghìn chắc anh ghé đến hướng gió của chúng tôi.Cầu mong mọi người luôn được bình an.Sau khi chia hết chỗ thức ăn.Hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khăn.Giá bình nước chanh chống dột.Câu này vậy.Đức hiếu sinh khẩu hình.Một nụ cười mỉm mến thương.Ra một lời nói thân ái.Thể diện đức chúa xin cho những người đang đau khổ.Của người mẹ đúng lúc.Đúng đối tượng.Thật là tuyệt vời.Những chiếc cuộc đời này ai cũng biết thể hiện lòng yêu thương như vậy.Đi làm gì có những sự trái ý nghịch lòng.Thì làm gì có những chướng ngại trong tâm của mình.Giặc của mọi người.Bố thích lòng yêu thương nào cũng không bằng bố thí lời nói ấy nhỉ.Hành động im dịu nhẹ nhàng.Ánh mắt hiền hòa.Nụ cười thân thương.Muốn được vậy.Điều cần thiết là chúng ta phải tu tập đức bình tĩnh.Cứ bình tĩnh trước các pháp.Thì chúng ta biết sáng suốt.Có sáng suốt.Vũng tàu mới có lòng ta cứ mỗi lỗi lầm của người khác.Mới thật lòng yêu thương họ.Viết lộn yêu thương họ.Thì mới có lòng bố thí lời nói ngọt ngào êm dịu.Hành động diễn giả nguyễn.Thì mới có ánh mắt nụ cười thường thường.Toàn bộ những hành động trên đi.Là những phát hành.Để tu tập tâm đi thăm trọn vẹn.Bữa chị có người lừa được tâm thanh là gì á nằm ngủ triền cái.Tức là địa tham sân si mạn nghi.Một ký đáng để được tăng tham sân si mạn nghi.Là trứng cá làm chủ sinh già bệnh chết.Da trắng giúp tái sinh luân hồi.Chúng ta tu học dưới ruộng đức hạnh trong nghiêm túc sẽ có nhiều lợi ích.Lợi ích của giới luật đức thành.Lần trước cho chúng ta trở thành con người có một tâm hồn cao thượng.Luôn lúc nào cũng biết thương người.Chứ không bao giờ biết ghét ai cả.Disney time.Biết bố thí hỏi sự bố thí đúng pháp.Lợi ích thứ hai của giới luật.Lạc tâm không có tham lam.Không có lấy của người khác.Du ký kim sao thế kỷ.Hay bất cứ một việc gì của người khác.Cuộc đời tu hành theo phật giáo.Chị biết lấy đức thể dục youtube làm sự sống.Gì thế.Tâm hồn lúc nào cũng thanh thản an lạc và zeus.Một trạng thái deep bản chưa lậu.Kinh an vĩ dạ.Tuyệt vời.Lễ thứ ba của giới.Làm chủ sinh già bệnh chết.Hình nền tâm không còn sợ sẽ chứa các đối tượng khác.Không quân sự tuổi già sức yếu.Công cầu trượt.Không còn sợ sệt trước.Thì tầm không còn chửi.Chị tâm đã bất động.Tâm bất động.Đó là mục đích của phật giáo đã đạt được.Sự tu tập của chúng ta chỉ cần giữ gìn cho được đứa ly thầm.Nếu đức huy tham luận gửi tỉa trong tâm ta.Thì trên đời này.Không có pháp nào là ta là của ta.Là bán nhà của ta nữa.Đó là chúng ta đã dịp ngã xã tâm lý dụng hoàn toàn.Thành tựu viên mãn cung đường tu tập đến nơi đến chốn biết bằng vĩnh cửu.Phật pháp tu tập điểm đi là xong chuyện.Từ đây về sau chỉ ngồi chơi.Còn thiên độ chúng sinh hết duyên thì nhập niết bàn.Cuộc đời này có gì mà phải tiếc.Kính mắt thâm đất.Cuộc đời này có gì mà cám dỗ được tâm chúng ta đưa đâu.Phải không cắt busan.Chính.Sau đó những người tù lại lên đi.Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ.Nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy.Trong cuộc sống.Chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác.Như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình.Câu này.Đức vũ thúy hiếu sinh bí ẩn.Vũ khí trong lòng yêu thương chân thật.Đức hiếu sinh.Như người mẹ đã nói.Trong cuộc sống.Chúng ta nên luôn chia sẻ.Và giúp đỡ người khác.Vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình.Chính vì lòng yêu thương những người bất.Mà chúng ta đến giúp đỡ và an ủi họ.Bằng vật chất.Quả bánh biếu tặng hoặc bằng lời nói âu yếm nụ cười thân thương.Hoặc bằng những hành động nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau tinh thần.Cũng như vật chất cơ thể.Một người đang sưng giận dữ tợn chửi mắng mạc bị mạt sát nói xấu ta.Nhưng tao không tức giận không chửi mắng nói xấu lại họ.Ngược lại.Mở rộng lòng thương yêu và tha thứ cho họ.Đó là ta đã biết bố thí đức hiếu sinh cho kẻ bất hạnh.Cô đơn đứng trước áp thấp.Mà biết bố thí đức hiếu sinh.Thì đó là chúng ta đã ly tham bản ngã.Đi thăm bản ngã.Tức là diệt ngã xã tâm đi chụp aff.Mày có biết không.Discrete-time rất cần thiết cho sự tu tập thiền định của phật giáo.Vì mục đích của nó là li ruột điep để nhập sơ thiện.Nên những người tu tập theo thiền của phật giáo.Mà dưới đức huy tham không có.Thì không bao giờ tu tập đúng thiền của phật giáo.Cho nên người tu thiền thời nay.Cần đứng cảnh giác tại thuyền ngoại đạo đang lẫn lộn trong kinh dị.Phật giáo.Phim mà không giới được làm gì.Thì đó là thiền ngoại đạo.Thiền định đoán tu hành chẳng có lợi ích gì.Chi phí công suất và nhiều khi còn tai hại.Làm rối loạn thần kinh.Sinh ra bệnh tật điên khùng loạn tuyến rất nguy hiểm.Một loại thuyền tưởng mà các sư các thầy tu tập hiện giờ.Thường dẫn đến bệnh.Tưởng là mình đắt tiền nhất định.Rồi thấy phật thiết tổ.Thấy ánh sáng hào quang.Nghe chưa thiên nói chuyện.Thấy đi chuyện quá khứ vị lai.Nhưng lại không làm chủ sưng và bệnh chết.Thật lập cũ đau vô cùng vô.mười.Bé chưa kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng cho đi làm việc nhà như mọi ngày.Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì.Nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi.Câu này giải đức hoan hỷ phiếu xin ý hả.Khỉ sống với đức bố thí sinh.Kim đồng chúng ta vui sướng biết bao.Sự sung sướng ấy đó chính là thiên thần trong ta.Một người sống đúng dưới được đức hạnh phú sinh.Đức hạnh bố thí.Già đức hạnh đi làm.Chị tâm gửi đó để được giải thoát hoàn toàn.Thật là hạnh phúc vô biên.Người mẹ tốt bụng đem những thực phẩm ăn chiều của gia đình mình cho những người khác đang đói khổ hơn mình.Lúc hành động tuy nhỏ duy trì.Nhìn cũng nói lên đức hi sinh tuyệt vời.Người mẹ và các con của bà đều vui mừng.Vui mừng vì cái vui của người khác.Trên đời này.Cái vui cho mình chưa bao giờ là cái vui trọn vẹn.Còn cái vui của mình của người.Dịch vụ tất cả chúng sinh.Là cái vui vĩnh viễn.Diễn là cái vui trong đạo đức lưu tham.Đạo đức hiếu sinh và đạo đức bố thí.Chồng ba đạo đức nè.Chúng ta chỉ cần sống cho một đạo đức.Cũng đủ đem lại niềm vui cho mình.Cho gửi.Giá cho tất cả các loại chúng sinh.Đạo đức lợi ích nhiều.Thiên nhiên chúng ta hãy cố gắng tôi.Để đem lại cho thấy một sự bình an như cõi cực.Thiên đàng.Chỉ có con người mới tôi rất nền đạo đức này trên hành tinh.Mình làm cho hành tinh sống của chúng ta.Ngày tươi đẹp hơn.Sáng sủa gừng.Nền đạo đức của phật giáo xuất tuyệt vời.Bình đẳng gần gũi với đời sống con người.Rất thực tế dịch vụ thể.Chứ không mơ hồ tưởng tượng.Không cháu điêu khắc khe.Không cám dỗ lùi cúm ai cả.Chị cúc người đầu thấy đúng là lợi ích cho mình cho người.Tự giác tự nguyện sống với những đức hạnh này.Hình nền đạo đức của phật giáo.Lên nền đạo đức tự nguyện.Tự nguyện sống đời đức hạnh.Để đem mình thoát ra bao thứ đau khổ.Xin già bị chết.Mà đời người không ai tránh khỏi.Bài học thứ tư.Rèn nhân cách đạo đức li tâm lý hành.Khẩu.Hưng hàng.Hai anh em.Ngày xưa.Ở trong vùng nông thôn xa xôi.Có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu.Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nào.Tuy nhiên.Tính khí của hai anh em rất muốn.Giờ mọi việc trở nên nghiêm trọng.Thì hai em bắt đầu bị ăn trộm cầu của những người nông dân trong.Một hành vi bị coi là trọng tội.Một lần nọ.Cả hai em bị bắt quả tang.Dân đảng quyết định trừng phạt bằng cách.Thích liền tránh hỏi chữa.Đó là tiêu chuẩn kiều.Như một dấu ấn tội lỗi.Sex heo họ mãi mãi suốt đời.Một trong hai em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làm đi biệt xứ.Kể từ đó.Chẳng còn ai biết được tin tức gì ghẻ ta.Con người thứ hai vô cùng ân hận.Đang ở lại làm.Vậy cố gắng hết sức.Để bù đắp lại những lỗi lầm của mình.Lúc đầu mọi người đều e dè ra chẳng muốn dính líu gì tới anh ta.Tuy nhiên anh vẫn quyết tâm hoán cải.Thấy trung làm có bị đau yếu.Anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng.Bất cứ ai có việc gì nặng do.Anh điều tới giúp đỡ hết mình.Chẳng cần biết đó là ai giàu hay nghèo.Anh đừng sống vì người khác mà chẳng thể loại ban tưởng hay trả công.Nhiều năm trôi qua.Một bữa nọ.Các bộ hành viêm gan có vui lành.Chồng lúc ngồi ở trong quán nước bên đường.Ông trông thấy một ông lão.Tình trạng của các nhiệm vụ khác lạ ngồi gần đó.Bất kỳ ai cũng giảm đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hải cũ.Đám trẻ con chơi không.Cũng chạy đến xào lòng phụ.Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão.Thái ngọc nhiên.Người khác để hỏi thăm gì chủ khoáng.Hai ký tự trên trán tôn ngộ có nghĩa là gì thế.Tôi cũng không rõ nữa.Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi.Lịch sử vụ án đáp.Sau đó ông dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói.Nhưng.Theo phương ý.Chắc đó có nghĩa là thánh nhân.St.Có hai nghĩa theo tiếng anh là.Satria.Lát tiên trưng cầu.Giá xăng là thánh nhân.Trích trong hạt giống tâm hồn.Tập hai trang sáu mươi ba.Những câu hỏi.Ngày xưa trong vùng nông thôn xa xôi.Có hàng em giả chia sẻ tuổi đáng yêu.Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay.Tuy nhiên.Tính khí của hai anh em xuất khẩu nhật.Ra mở diệt chữ nên nghiêm trọng.Thì hãy đem bắt đầu đi ăn trộm cầu của những nông dân trong rừng.Một hành vi bị coi là trọng tội.Câu này dạy đạo đức gì.Hài một lần nọ.Cả hai anh em bị bắt quả tang.Zing đã quyết định trừng phạt bằng cách tiếp đường trắng hỏi chữ s t.Tức là tên trộm cầu.Như một dấu ấn tội lỗi.Tiếp theo họ mãi mãi suốt đời.Câu này giải đạo đức gì.Bà.Một trong hai anh em thì quá xấu hổ.Đình đã bỏ làm đi địt sướng.Kể từ đó.Chẳng còn ai biết được tin tức gì anh ta.Câu đề dạy đạo đức gì.Bún.Con người trước ngày vui cùng nhân thần.Đỡ lạnh là.Giật cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của.Lúc đầu mọi người đều r.Giờ chẳng muốn dính líu gì với anh ta.Kiên giang.Anh vẫn quyết tâm hoán cải.Dạy đạo đức gì.Đầu.Thủy chung là của ai đâu em.Anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng.Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc.Anh đều tới giúp đỡ hết mình.Chẳng cần biết đó là ai.Giàu hay nghèo.Cứ như thế.Ăn đồ sống vì người khác.Mày chẳng thể loại ban thử thì trả công.Giải đạo đức gì.Báo.Nhiều năm trôi qua.Một bữa nọ có một chỉ khách bộ hành viêm gan vô làm.Ngồi ở trong quán nước bên đường.Ông chồng thấy một ông lão.Tình trạng có khắc được vũ khác lạ ngồi gần đó.Bất kỳ ai trong rảnh đi ngang qua.Cũng điều chỉnh lại kính cận chào hỏi cụ.Đám trẻ con chơi sông cuốn chạy đến sài đồng cũ.Tất cả mọi người đều kính chồng ông lão.Câu này dạy đạo đức.bảy.Hãy nhận nhiều.Người khách lạ hỏi thăm chị chủ quán.Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là thế nào.Tôi cũng không giỏi nữa.Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi.Người chuyển khoản grab.Sau đó.Ông dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói.Nhưng theo tôi.Trước đó có nghĩa là thánh nhân.Có hai nghĩa theo tiếng anh.Safeip là tên trưởng cửu giá xăng là cánh rừng.Cô thì dạy đạo đức.Trả lời những câu hỏi.Ngày xưa ở trong vùng nông thôn xa xôi.Có hay lên nhà kia cái tuổi đáng yêu.Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay.Tuy nhiên.Tính khí của hai anh em rất ổn định.Giờ mọi việc trở nên nghiêm trọng.Thì hãy nêu bắt đầu đi ăn trộm cầu.Của những nông dân trong.Một hành vi bị coi là trọng tội.Câu này dạy.Thiếu đức linh tham thân.Con người sinh ra vốn có bản chất là.Tại sao bản chất tham lại có sẵn trong mỗi người như vậy.Bản chất tham.Có sẵn trong mỗi con người.Là duyên sắp.Làm chất xúc tác cho năm viên.Sắt.Thủ tướng.Hàng.Họp lại.Cho nên con người sinh ra để rom gốc sắc dục.Mà sắc dục.Là lòng tham muốn trong thân mũi.Tạo tác thần quy luật nhân quả.Quy luật nhân quả táo tác thành nghiệp báo.Thì nói đúng quy luật nhân quả.Là nói đến hành động thiện ác tách thành nghiệp bóng.Nói đến hành động thiện ác tất thành nghiệp báo là biết ngay cho lòng tham muốn của mỗi người làm gốc thuốc.Từ lòng tham muốn của con người.Mà sinh ra vô vàn sự đau khổ.Gì thế hôm nay.Chúng ta tu học và rèn luyện nhân cách đức duy thơm để chấm dứt tham dự.Chấm dứt tham gia.Thi môn sinh mổ đau và tái sinh luân hồi.Muốn biết tầm có tham hay không có thai.Là chúng ta phải có thời gian sống một mình.Có số một.Mới thấy được tâm bình.Nhờ có sóng.Cứ trầm lặng một mình.Khi mỗi niệm khởi lên.Là không qua khỏi mắt ý thức quan sát của chúng ta.Khi có điểm khởi lên là chúng ta thấy bếp niệm của tham.Hay không tham.Niệm có tham là áp.Nên chúng ta miền bắc ý duy tham.Đây là đến thăm.Mày hãy đi đi.Ở đây không có chỗ cho mày à.Hãy đi khỏi nơi này.Cứ mỗi nhiệm tham khởi lên là bị lỗi delete.Đó là phương pháp tu tập.Để tạo thành.Đức duy.Tôi tập như vậy cho đến khi đức huy tham hiện tiền.Luôn luôn có mặt trong chúng ta.Là cắm thơm đã bị diệt trừ.Tâm tham đã bị diệt trừ.Thì đức đi tham hiện.Già như vậy.Con đường giải thoát tôi tập đến đây đã hoàn mãn.Hài.Một lần nọ.Cả hai em bị bắt quả tang.Nhưng làm quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ s v tức là tên trộm kiều.Như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời.Câu hỏi giải bản án thiếu đức lưu thành thần.Các tin nhắn người lấy chồng thấy người cướp giật hai chữ ăn trộm hay ăn cướp.Là một hình phạt quá nặng.Theo chúng tôi khuyến nghị.Không nên phạt như chị.Mà hãy thương yêu họ.Họ là những người đáng thương hại.Gì cũng được học đạo đức đi thăm.Đèn pin sinh sang những hành động lý của không cho.Tưởng cấp.Cướp giật móc túi dân.Nếu không họ đã biết đó là những hành động xấu xa.Chế hải hẹn hò mất nhân tính phẩm chất con người.Đó là một hành động vô đạo đức làm khổ mình.Hũ nhựa.Giờ còn làm mất trật tự an ninh xã hội trong sấm giảng.Thị trấn thị xã.Thành phố thủ đô chương trình.Nếu nhận được bắt những người trộm cướp bóc túi hiếp dâm mại dâm.Thì nên đem cải tạo cho họ giữ vào một lớp học đạo đức nhân bản nhân quả.Sau khi mãn những khóa học đạo đức bình.Người nào khi tốt nghiệp đậu sẽ cho về.Có người nào khi rước.Cho ở lại học phí.Chừng nào tốt nghiệp những nước đạo đức nhân bản nhân quả.Sống không làm khổ mình khổ người.Dạ không khổ tất cả chúng sinh này không.Thì cho họ trở về hòa nhập vào cuộc sống với mọi người.Gia đình bác hồ kêu án tù tội một tháng hai tháng ba tháng.Chưa đến mười lăm hai mươi lăm ba mươi lăm.Thì sức tội nghiệp cho họ.Cho cha mẹ hả.Chọn gia đình.Họ mang tiếng suốt đời.Là người trộm cắp.Mất túi tham lam.Hiếp dâm mại dâm.Rất là tội nghiệp.Những hình phạt trộm.Cướp giật móc túi tham lam hiếp dâm mại dâm.Kêu án tù tội một tháng một năm hai nghìn hơn lửa dân dân.Thì không còn hợp với thời đại khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa tiến bộ của loài người.Những hình phạt này đến giờ chưa thay đổi em tuổi thơ.Không hợp với thời đại.Có nhiều nước bắt được trộm cắp cướp giật móc túi tham lam hiếp dâm mại dâm.Màn hình phạt khắc chữ điều cánh như.Trộm thì khắc chữ t.Công thức dưỡng thể khắc chữ c.Mức túi thì chặn móng tay.Hiếp dâm chị có.bảy trăm thì khắc lên trán chữ m gì.Những hình phạt này rất tội nghiệp và rất thương tầng.Đạo đức hiếu xuyên không cho phép chúng ta xử phạt gì.Tin tức cả những nhà lãnh đạo mỗi đất nước trên thế giới cần xét lại.Nguyên lý đạo đức hiếu sinh của chị dân thì hay biết mấy.Pháp luật gia đình.Vậy theo đạo đức vận động luật lộc phát.Thiện nhân bản con người không bị trào.Giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả chưa có.Chưa được giáo dục đạo đức toàn dân nên họ không biết.Gì thế.Họ minh làm nên tội lỗi.Xin những người lãnh đạo đất nước trên hành tinh này.Hãy suy xét.Bà.Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ là đi biệt xứ.Kí tự đó.Chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta.Cậu để chạy.Đức ly tâm tạm quý hạnh thân thành.Trên đời này không ai mà không làm nổi.Những lầm lỗi mà biết xấu hổ.Biết cố gắng khắc phục sửa sai.Đừng làm lỗi nữa.Xấu hổ là một ly tham tuyệt vời.Có xấu hổ.Người ta mới đi được tâm tham của mình.Còn xấu hổ.Người ta mới trở thành con người tốt.Vì quá xấu hổ.Nên gửi anh mới bỏ làng ra đi.Già đi không trở về.Còn mặt mũi nào nữa mà trở về làng.Phải không quý vị.Dù bất cứ ở đâu.Gửi anh biết xấu hổ sẽ không bao giờ làm việc trộm cắp tí nữa.Người xấu hổ là người biết phụ kiện.Chỉ có những người tham lam trộm cắp cướp giật của cải tài sản của người khác.Những người móc túi hiếp dâm mại dâm không biết xấu hổ.Thì những người đó là những người vô đạo đức.Những người đáng chê trách.Đáng để mọi người cần phải có những biện pháp cưỡng chế.Giúp đỡ cho học đạo.Để trở thành người tốt.Ngủ được.Thứ nhất.Là đến bảo vệ xã hội an ninh trật tự.Thứ hai.Là xây dựng có người.Làm việc tốt.Hình những người đầu trộm đuôi cá.Điều bị cưỡng chế bắt buộc phải đi học đạo đức nhân bản nhân quả.Do ngành công an giữ gìn an ninh trật tự xã hội.Đảm trách giảng quý.bốn.Còn người thứ hai vô cùng ân hận.Đã trở lại làng dù cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của mình.Lúc đầu mọi người đều e dè.Vậy chẳng muốn dính líu gì với anh ta.Tuy nhiên.Anh vẫn quyết tâm hoán cải.Thuốc tình trạng.Đức lại than hoán cải thường hả.Làm người ai cũng có những sự lần đổi.Những biết ăn năn hối cải chừa bỏ.Viết sửa đổi.Là một điều tốt.Là một điều đáng khen.Như người em ở lại.Cố gắng khắc phục để trở thành người tốt.Muốn khắc phục tính tham lam trộm cắp cướp giật.Thì chỉ có đức bố thí.Người có đức bố thí thì tính tham gia sẽ bị chỉ tiêu.Đức vũ khí có nhiều cách.Đức vũ khí lời nói an ủi khuyên lương kiên.Hài.Đức bố thí hành động việc làm giúp đỡ.Bà.Biết bố trí của cải tìm tài liệu chức cơm ăn áo mặc.Những chiếc túi này giúp cho con người đi thăm.Giờ đó không còn tham lam trộm cắp cướp giật tài sản của người khác.Biết được nhân quả làm thay đổi con người.Từ có người xấu á thành có gửi lương kiện nền đạo phật ra đời.Ra đời xác định và chỉ rõ bốn chân lý của loài người.Đối lập khổ tập.Diễn đàn.Giảm con người.Không ai không ở trong bốn chừng lý đấy.Bốn chân lý.Phim mỗi người phải tự xây dựng cho mình một cuộc sống đạo đức.Một cuộc sống thiện.Một cuộc sống không làm khổ mình khổ người.Vậy phủ tất cả chúng sinh.Đó là một sự làm thay đổi cả thế gian này.Biến cuộc sống trên thế gian này thành quẩy cực lạ thiên đã.Đạo lý là một chân lý.Nước không phải là một bài pháp bát chánh đạo dạy xuân.Lý luận thường như các loài chim.Hướng dẫn sư đại thừa bắc tông.Và những dẫn xưa nguyên thủy nam tông.Lấy tứ diệu đế thuyết giảng như một bài pháp chung chung.Nhưng những bài chim trong phim sex huyền thủy.Đầu đĩa là một chương trình giáo dục đào tạo con người của giới là.Đạo.Sống không làm khổ mình.Khổ người.Vậy khổ tất cả chúng sinh.Trên hành tinh theo phương hướng giới định tuệ.Phương hướng dưới định tuyển gồm có.Sư thiện.Trung thiện.Hậu thi.Dưới nói gì đức hạnh của thương hành lý hàng nhập khẩu hàng.Chồng tắm đức học.Bát chánh đạo trường nhân cách.Những chiến lược nước hạnh này.Là ở giai đoạn siêu thị.Định nói về sự bình tĩnh tỉnh giá.Bình tĩnh tỉnh giác có bốn dây.Tỉnh giáp lúc còn sống.Hãy tính giác lúc sắp chết.Bạn.Tỉnh giác lúc đã chết.Bướm.Tỉnh giác lúc xuất thay.Trên đây là bốn phương pháp thực hành tỉnh giác.Chồng tám nước hậu bát chánh đạo.Biết đạt được định chỉnh trên chứ niệm xứ ở giai đoạn trường.Tuy là trí tuệ tâm linh.Trí tuệ tâm linh là một trí tuệ siêu việt phi không gian và thời gian.Cuộc chiến tuyển hiệu viết tắt pháp trong vũ trụ này.Không một phát nào che giấu trí tuệ ấy được.Một trí tuệ mà ngoại đạo hoài gặp thần thông.Còn chín đạo phật gọi nó là giới luật đức hạnh.Chồng giai đoạn hậu kỳ.Căn cứ vào quy luật nhân quả đấy thiện chuyện à.Nên đầu tư mới của chương trình giáo dục đào tạo như chị.Giờ cứ chương trình giáo dục đào tạo đền đậu để với được gọi là chân lý.Gia chủ này chúng ta chịu khó suy luận thêm một chút.Lịch thi ngày kinh tế của đại thừa.Giá tiền sách của các sư thì ra quả đà.Là trinh sát khác theo ý tưởng giải.Mã kích tập dẫn soạn thảo bằng tiếng pali.Chiếc không phải chính thức là lời phật dạy.Giờ căn cứ giữa bát chánh đạo.Chúng ta phải biết toàn bộ nhất chính sách này.Diễn viên cách phát triển của những người tu chưa chứng quả a-la-hán thiết.Dựa vào kiến thức học hiểu có nhiều kiến thức triết học.Doanh nghiệp tư tưởng dấu hiệu của ngoại đạo.Rồi bên sản phẩm phim sex phật giáo.Những theo kinh sách này tôi.Chẳng ai đạt được giải thoát.Làm chủ sinh già bệnh chết.Hình nền note chín còn có cái tên là phật giáo.Còn giáo lý và chết.Nhạc của ngoại.Tìm sách này nó làm mất chương trình giáo dục đào tạo dưới luật đức hạnh của phật giáo.Để chứng minh chúng tôi nói những điều này đúng hay sai.Bí quyết gì cứ xem xét.Từ khi kinh sách các kiểu bức tường việt nam trong ra đời cho đến nay.Đã có người nào tu hành chứng quả a-la-hán chưa.Có ai tu chiến đạt chân lý chưa.Khoai to tập làm chủ sinh già bệnh chết chưa.Có ai tu tập chính ta minh chưa.Giờ có ai triển khai bát chánh đạo.Lập thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc chứng quả a-la-hán chưa.Qua những câu hỏi chuyên đề.Xe quảng bình.Phật giáo hiện tại.Dù là nam tông hay bắc tông đều là phật giáo và ra bông.Phật giáo phát triển.Nhầm.Thấy trong làng có ai đâu yếu anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng.Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc.Anh đều tới giúp đỡ hết.Chẳng cần biết đó là ai.Dầu khí nga.Cứ như thế anh luôn sống vì người khác.Mà chẳng hề đổi ban thưởng hay trả công.Câu này.Đức hiếu sinh thi ân bất cầu báo thân.Sau khi gây ra tội lỗi của không cho của người khác.Châm cứu.Mọi người đều biết mặt.Hai anh em quá xấu hổ và hối hận.Nên gửi anh bỏ làng đi nơi khác.Có người em ở lại nhưng quyết tâm sửa đổi để trở thành người lương thiện.Người tốt.Gì thế.Gửi em tìm mọi cách để thể hiện những đức hạnh bố thí.Đức hạnh bố thí là đức hạnh dùng để đuổi chị tâm tham lam trộm cắp.Đức hạnh này gồm có ba hành động vũ khí.Một.Bố thí của cải tài sản.Như đêm cho tiền bạc cơm gạo.Thực phẩm.Bánh trái cây dân.Núm vú làm ăn cho ruộng đất cải.Hi.Vũ khí khổng lồ.Là dùng lời nói khuyên lương an ủi.Cảnh nhân không cho tên cải rừng.Kính cho mọi người được an tâm không còn lo sợ buồn phiền.ba.Bún xương.Là các ông làm cái này hoặc làm cái kia để giúp đỡ những sự nặng nhập của người khác nhưng.Người thực hiện chứng minh thư.Là phải biết làm từ thiện.Tức là biết vũ khí.Nhưng bố thí phải đúng chánh pháp.Muối chấm chấm chấm.Lời chúng ta phải làm như thế nào.Phải hiểu ra sao để bố thí mà không bị lừa.Để hạt giống bún đem lại lợi ích cho người cho mình.Chứ không phải đem công sức của cải tiền bạc.Ném bỏ vật chủ apple.Tức là chủ cá nhân.Giờ tập thể bất kỳ.Khi còn có nghĩa lý gì là bố thí.Bún riêu.Cũng giống như đem hạt tốt gieo trên đất khô cằn.Muốn bú đúng nghĩa chánh pháp của phật.Thì điều đó chúng ta cần phải học hiểu và nghe đức phật dạy.Muốn bố thí già cúng dường đúng chánh pháp.Thì phải chọn người có đức hạnh.Người tu hành giới luật.bảy nghìn.Không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt.Còn ngoài ra.Thì không nên bố thí cúng dường.Gì bố thí cúng dường.Giống như đem hạt giống gieo trồng trên đất khô cằn cỗi.Thì chẳng có ích lợi gì.Lời phật dạy.Nhưng chúng tôi có đọc kinh đại thừa thấy gì.Bố thí ba-la-mật.Có một hoàng tử tu đại loa nước diệt ba.Phát âm bố thí ba-la-mật.Có nghĩa là cho cả thương.Vợ đánh con.Trong khi vợ con thân khóc cũng mặc kệ.Chỉ biết có không.Không của panama.Là phí đạo đức nhân bản nhân quả.Khi hoàng tử chối hai đứa con của mình giao cho người bà la môn.Giờ người bán đất.Còn dùng roi đánh đập con mình vừa tử.Mà hoàng tử những chơi như đã.Mặc kệ hai con kêu trời than.Thằng linh ngôi ở thần linh ngôi.Hoan hỷ bất dùng mẹ chúng tôi.Xét dạ con đi sầu trước chứ.Đau lòng mẹ ở ngụy quân thôi.Chỉnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp.Đói nghĩa kuman trận đấu bù.Ở biết bao giờ cho sản nhi.Cuộc đời thiết tưởng bạc hương vui.Xin quý vị hãy đọc truyện cổ phật giáo bài.Vũ khí bất hợp lý.Trang mười chín tập một.Sẽ thấy kinh sách đại thừa vậy.Phương pháp tu hành phi đạo đức.Mà cất nhà đại thừa gọi là pháp.Bố thí ba-la-mật bức tượng.Khi chúng tôi đọc bài kệ của hai đứa bé.Chúng tôi không còn trông cậy vào sự che chở của cha.Già đang mong chờ bàn tay yêu mới của mẹ.Đã làm chúng ta xúc động.Hoàng tử tu hành thành chính.Đinh trò chơi dư đá cây gỗ.Không có nhưng chính con người.Tu hành mặt trở thành cây đá thì chú hàng làm gì.Nếu đức phật tôi đã trở thành cây đa.Thì làm gì hôm nay chúng ta có bốn chân lý.Có tứ vô lượng tâm.Có tứ trấn cần.Có pháp như lý tác ý.Có đạo đức nhân bản nhân quả.Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại kinh sách đại thừa.Giá chính sách nam tông.Tu hành chưa đến.Mà viết kinh dị.Là giết chết người như trường hợp hoàng tử tu đại loa.Xổ.Nhiều năm trôi qua.Một bước nhỏ.Có một khách bộ hành đi nha coi vui là.Chồng lúc ngồi ở trong quán nước bên đường.Ông chồng thấy một ông lão.Chim trắng có khắc mộc dấu khác lạ ngồi gần đó.Bất kỳ ai cũng rảnh đi ngang qua điều chỉnh lại kính cẩn chào hải cũ.Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cô.Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão.Tunisia.Đức kính trọng hiếu sinh thân hình.Trong những năm thực hiện đức bố thí.Vì em đã chiếm trọn lòng tin yêu của mọi người.Mấy giờ.Họ không thường xuyên ông là người ăn trộm kêu nữa.Mở xem ông như một ông thắng.Bố thí là một thần đồng của nước ricon.Nhưng bố thế cũng chính do từ đức hiếu sinh với thật sự đức bố thí đúng chánh pháp.Biết gì có lòng thương yêu chân thật.Điểm mới của chỉ bố thích chân trắng.Chứ không phải bố trí theo phòng trà.Từ một người ăn trộm trở thành một ông thánh nhân.Chỉ có khác nhau ở hành động và tâm tính mà thôi.Duy thắm nhân trẻ con người.Chỉ là một nhà.Thì tham lam bị bắt trận kiều lần ăn trộm.Nhưng từ bỏ lòng tham lam.Những hành động biết ăn trộm ăn.Đổi lại hành động bố thí thương yêu mọi người.Là khánh ngân.Theo phật giáo.Chúng ta không cần làm tháng là thiên thần.Mà chỉ cần làm có người đúng nghĩa của con người.Là sống không làm khổ mình khổ người.Giặt khổ tất cả chúng sinh.Bởi vì một người sống không làm khổ mình khổ người và cổ tất cả chúng sinh.Ai muốn gọi hỏi tháng thì phải.Hay chỉ gì cũng được.Nhưng chính bản thân của họ.Họ phải biết hơn ai.Họ biết họ bây giờ tâm tham sân si mạn nghi.Không có.Tâm hồn bất động trước các fan và các cảm thụ.Thăm hỏi lúc nóng thanh thản an lạc và sushi.Gội đầu cũng tỉnh táo.Không bao giờ bị hôi trầm.Thụy miên du ký.Tầm luôn luôn cảnh giác quan sát hình tứ niệm xứ.Không bao giờ phóng xạ.Một người tu theo phật giáo không thích những điều kỳ lạ.Không gặp nghe những thằng thông phép thuật.Không thích cái này cái kia.Nhưng cũng không mong cầu tu hành thành thần thánh tiên phật.Hoặc cầu những bậc này giao hữu cứu rỗi cho mình.Mà chỉ chính mình biết dương lên viết khắc phục.Giải trí người thân tâm mình.Không làm những điều xấu ác.Giờ còn biết làm những điều lành.Để không làm khổ mình.Khổ người giàu khổ muôn loài chúng sinh.Đó là ước nguyện của người tu theo phật giáo.Gì thế.Thời tiết dưới lòng sông với đức hiếu sinh.Giống như đức lý thấm.Họ đức sung sướng thì họ đã sống những đức hạnh này.Biết hỏi được giải thoát.Mà người khác cũng được an vui vẻ hạnh phúc.bảy.Thấy ngạc nhiên người khách lại hỏi thăm dì ruột quá.Hai ký tự tình trạng ông cụ có nghĩa là gì thế.Tôi cũng không rõ nữa.Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi.Người chủ quán ráp.Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói.Nhưng thấy tôi.Chắc nó có nghĩa là thánh nhân.St.Có hai nghĩa theo tiếng anh.Clip sex.Là tôn trọng.Giá xăng.Là thánh nhân.Sony dạy.Đức chuyển đổi nhân quả đi thi.Từ một người ăn trộm cầu để chuyển đổi thành một tháng ngân đâu phải khó khăn.Phải không quý vị.Muốn được gì.Chỉ có sống trong giới luật đức hạnh của.Người ăn trộm cầu chỉ biết ăn năn hối cải bằng cách sống với đứa bú tí.Mà người ta cũng gọi là thánh nhân.Cún lại chúng ta.Sống đúng năm giới luật đức hạnh của phật.Chồng ngủ giới.Thì hỏi xem chúng ta.Là những vật vĩ đại như thế nào.Giới luật đức hạnh của phật giáo giúp cho con người sống không làm khổ cho nhau nữa.Giúp cho con người sống làm chủ nhưng sự khổ đau của chính thân tâm mình.Và chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong đau khổ.Từ good.Sao triết.Đạo phật trong thực tế.Rất đời thường.Nhưng chất đạo đức cao thủ.Đạo phật rất tuyệt vời.Sống trong thế gian.Mà vượt ra ngoài thế gian.Xứng đáng.Làm người lạ con ngủ.Bài học thứ năm.Rèn nhân cách đạo đức li tham trí hà.Cẩu.Hưng.Một dược sĩ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn.Đặc sản báo công an thành phố nha trang ngày mười một tháng mười hai.Năm hai nghìn lẻ bốn.Cứ đưa tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện thạnh phú tỉnh bến tre.Dưới hành chí tài.Khung siêu chuẩn bị khá chu đáo của hung thủ đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.Khoảng hai mươi hai ngày tám tháng mười hai năm hai nghìn lẻ bốn.Quốc lộ năm mươi bảy.Thuộc địa bàn xã tân phong.Lúc này nó chìm hẳn cho bằng tiêm tĩnh mạch.Hai bóng đèn đang ngồi thẳng to nhỏ.Facebook trợ từ xa.Một ánh đèn xe máy quét đến.Khiến cả hai mừng thầm trong bụng.Khi xe đến gần.Một trong hai thanh niên chỉ tay xin được quá giang.Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình.Đăng tin để dẫn đường.Người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ.Mà không một chút đắn đo.Được một đoạn khoảng -năm trăm.Giờ chữ cho đoạn đường trẻ liên ếch thuộc cấp quyền.Xã quy điền.Đến một nơi giá rẻ.Hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ năm mươi bảy - tám mươi m.Gần chứ cầu dương văn dương.Nước để cả hai kẻ quá giang xe.Lỗ nguyên hình là hai tên cướp quần áo.Vừa bước xuống xe.Mục tiêu chuẩn cho thái lan loại lưỡi.Tên kia dùng gậy đâm vào đánh cho đến khi nạn nhân bất ngờ.Cả hai chuyên xác định x quang xuống ruộng lúa.Đục được trong túi quần áo nặng x một trăm lẻ ba nghìn₫.Chúng cướp chiếc xe máy chạy dễ hướng phà hàm luông.Khi đến gần bến phà.Sự phát hiện những vết máu và vùng dính trên người.Do dịch đoạn trong nước bị nạn nhân chống cự.Cái dòng nhà một người dân gần đấy xin được tắm giờ.Những cái điều bất thường ở hai vị khách lạ này.Chủ nhà giới tinh thần cảnh giác cao.Một mặt giảm giờ cho chúng tấm.Một mặt sai người nhà đi báo công an về lực lượng bảo vệ và.Vừa tắm xong.Cả hai đã thức kinh hồn vía.Khi thấy lực lượng công an xã đã đỡ chúng tự bao giờ.Ngày thì được cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở.Bọn chúng khai nhận tên là trần quốc huy.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy.Giàn nguyễn văn hòa.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám.Cùng ngủ ác thủ.Xã tân phong huyện thạnh phú.Mở sáng hôm sau.Vùng kín ra một vụ cướp của giết người năm nhanh trong huyện.Gây sự tò mò trong gãy chân.Thông tin triển khai việc nạn nhân cũng được nhanh chóng xác định.Ông tên mai văn hóa.Sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.Nguyên là một dược sĩ đang nghĩ gì.Ngủ ấp bảy thị trấn thạnh phú.Buổi chiều hôm ấy.Tàu hỏa trên đường đi thăm bị thương về nhà.Thì bị bọn cướp giết.Tại cơ quan công an.Quẻ hỏa thanh ngân.Để chuẩn bị cho ví dụ làm ăn nè.Trước đó cả hai đến bên chờ thị xã mua một biển số xe giả.Nhầm thay dựng số.Nếu thành công.Chúng cùng nhau lên thành phố bán xe lấy tiền tiêu xài giải thích.Điểm ấy.Cùng với những vật dụng cần thiết như giao vậy cổ trang mang sẵn trong người.Cả hai cục là đón xe khoảng chừng ba mươi phút.Thì ông hóa chạy tới.Qua tìm hiểu.Chúng tôi được biết hòa vừa nghỉ học được vài ngày.Còn quy đi làm thuê ở đồng tháp mới về.Mặc dù chưa có tiền án tiền sự.Nhìn theo cán bộ xã quý điểm và tân phong.Gần đây hiện tượng thanh thiếu niên kid bà phải ghi gỗ đánh nhau.Đang trú kiện trên địa bàn tỉnh.Huy hiểm họa tập tành bước vào thế giới phạm pháp ấy.Nhiều lần những đối tượng này đánh răng như phá phách nhà người khác giữa ban ngày.Nhưng diệt sợ trứng trả thù.Đền đáp án tố cáo.Vụ việc đang được công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra xử lý.Tuy nhiên cho dù vì lý do gì đi nữa.Hành vi mất hết tính người của huy và hòa.Xe khách bị pháp luật trừng trị thích đáng.Nguyễn minh khang lâm.Báo công an tiếng anh.Ngày một tháng ba năm hai nghìn lẻ bảy.Những câu hỏi.Khoảng hai mươi hai ngày tám tháng mười hai năm hai nghìn lẻ bốn.Quốc lộ năm mươi bảy.Thuộc địa bàn xã tân phong.Lúc này nó chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch.hai mươi bốn giờ đang ngồi thì thầm to nhỏ.Thì bước trợ từ xa một ánh đèn xe máy quét đến.Chuyển cả hai mừng thầm trong bụng.Điểm dừng.Một trong hai thanh niên rãi tyson dục hóa gian.Nhìn cả hai dáng tuổi con cháu mình.Đang đi mình ở đường.Người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt bây giờ.Mà không một chút đắn đo.Đợt này giải đạo đức gì.Thầy.Được một đoạn khoảng -năm trăm m.Chứ giờ trở dao động đường sẽ liên.Chủ quyền.Xã quý điểm.Viết một đôi rắn giả.Hai bên là một ruộng lúa cái quốc lộ năm mươi bảy - tám mươi m.Gần trường cầu dương văn quân.Lúc để tránh thai kiểu quá giang xe.Lộ nguyên hình lại từ quần áo.Vừa bước xuống xe một tin chậm do thái lan loại lưỡi.Bên kia dùng gậy đâm trận đánh.Cho tới khi nạn nhân bất ngờ.Cả hai xin xác nhận nhưng quăng xuống ruộng lúa.Lực lượng công thức quần áo nạn nhân một trăm giá ba nghìn₫.Dũng cướp để chiếc xe máy.Chạy gì hướng phà hẳn luôn.Đoạn đề dạy đạo đức gì.Bà.Khi đến gần bến phà.Sự phát hiện vết máu và vùng dính trên người.Dò dịch lượng trong lúc nạn nhân chống cự.Cả hai trường nhà một người dân gần đấy xin được tắm giờ.Nhận thấy điều bất thường ở hai chỉ cách lại nè.Chủ nhà dưới tinh thần cảnh giác cao.Một mạch giả giờ cho chúng tấn.Một mặt xoay người nhà đi báo công an giành lực lượng bảo vệ và.Vừa tắm xong.Cả hai đều thức kinh hùng giếng.Khi thấy lực lượng công an xã đã đỡ chúng tự bao giờ.Đoạn này dạy đạo đức gì.Bún.Ngày thì được cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy vì trụ sở.Bọn chúng khai nhận tên là trần quốc huy.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy.Dàn nguyễn văn hòa.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám.Cùng ngủ mất ngủ.Xã tân phong.Huyện thạnh phú.Buổi sáng hôm sau vùng kín chị một vụ cướp của chiếc thuyền nan nhân trung quý.Gây sự tò mò cho người dân.Đoạn này dạy đạo đức gì.Nhầm.Thông tin gì nay việc nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định.Ông tiệm may văn hóa.Sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.Quyên là một dược sĩ có nghĩa gì.Vụ án ấp bảy thị trấn thạnh phú.Buổi chiều hôm ấy.Ông hóa trên đường đi thăm người thân về nhà.Khi bị bọn cướp giết.Đoạn này chạy đạo đức gì.Trả lời những câu hỏi.Khoảng hai mươi hai ngày tám tháng mười hai năm hai nghìn lẻ bốn.Quốc lộ năm mươi bảy thuộc địa bàn xã tân phonh lúc này.Đất nền cảnh trong màn đêm tĩnh mịch.hai mươi bốn giờ em đang ngồi thì thầm tôi nhỏ.Thì bất chợt từ xa.một đánh đề xe máy quét đứng.Khiến cả hai mừng thầm trong bụng.Thì sẽ đến gần.Một trong hai thanh niên dễ tay xin được quá dài.Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình.Ban đêm lại lỡ đó.Người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ.Mà không một chút đắn đo.Bọn này dạy thiếu đức cảnh giác thiếu sinh lý hệ.Như chúng ta đều biết.Từ khi đức phật ra đời cho đến nay.Đã hơn hai.năm trăm năm.Ngài đã đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả.Sống không làm khổ mình.Không làm khổ người.Nhà thuốc làm cỗ tất cả chúng sinh.Thế mà một thời gian quá dài.Hơn hai.năm trăm năm.Nhưng con người từ đông sang tây.Chẳng có ai biết đến nền đạo đức này là gì nữa.Người ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên.Làm sao biết được những hành động đạo đức đó.Thậm chí.Ngay chính tả chương trình giáo dục đào tạo.tám lớp học đạo đức nhân bản nhân quả đó.Con người cũng không biết.Do không biết đạo đức này.Nên con người chạy theo lồng dục vọng tham lam.Tất cả các nước trên hành tinh.Không có nước nào không có trộm cắp cướp giật của cải giết người.Vì lòng tham lam.Truyền hình thế giới này.Lúc nào cũng có chiến tranh.Không nước này thì nước khác.Ngày nào trên thế giới không nước này thì đứa kia cũng xảy ra nè.Giang tham trộm cắp cướp giật cờ bạc cá cược.Hiếp dâm.Mại dâm trên chân.Gì thế.Ban đêm nhà đều phải đóng cửa.Luôn luôn lo sợ những kẻ gian tham nét.Còn cái đường.Vì lo sợ những kẻ móc túi dịch túi xách.Cho nên ở trong nhà.Cũng như khi đi ra đường.Ai cũng đều cảm giác và non nước do.Bởi vậy.Có người không học đạo đức đi thăm.Cho nên tâm còn rải đầy.Kem sâm.Bảo nghi.Đơn thấy cái chi cũng tham muốn.Thấy cái chi cũng muốn lấy.Từ lòng tham mưu sinh ra muôn ngàn momo thủ đoạn.Đi cướp gặp công suất tiền bạc.Tài sản ruộng đất dân dân của người khác.Trong xã hội loài người.Người lãnh đạo đất nước.Buổi sáng suốt bắt buộc toàn dân.Từ giải trí trẻ.Người nào cũng phải đi học đức linh.Có học cách ly thơm thì xã hội mới không có người gian thăm trộm cắp.Cướp giật.Đức linh tham rất cần cho mọi công dân trong một nữ.Muốn cho xã hội có trật tự an ninh.Thì mỗi người phải học hết ly.Nguyên nhân mất trật tự an ninh trong thôn xuống là.Thị xã.Thị trấn.Phố thủ đô.Chính do lòng tham muốn của con.Lòng tham muốn mới sinh ra trộm cắp.Cướp của giết người.Chính lòng tham muốn của con người mà gia đình tan nát.Con cái đi truyện chưa cha mẹ.Anh em chia lìa.Đâm chém giết nhau trên vùng đất của cải tài.Chính lòng tham muốn của con người.Mà thứ chiến tranh không bao giờ chấm dứt.Gì thế.Chúng ta cần mở một chiến dịch diệt trừ lòng tham mù.Có như vậy thì tệ nạn trộm cắp cướp giật mới chấm dứt.Nhờ đó.Nhà nhà ngủ không cần đóng cửa.Ngoài đường của chơi không ai được.Một đất nước nhân dân được bình an yên ổn.Xã hội có trật tự an ninh.Thì nên tổ chức những lớp học đạo đức huy tham.Để xóa tệ nạn trộm cắp cướp của giết người.Trong một xã hội đạo đức đang xuống cấp.Thì mỗi người cần phải cảnh giác.Cảnh giác là một đức hạnh.Là một chuyện.Nó di chuyển được nghiệp báo nhân quả.Nếu bắt mai văn hóa đề cao cảnh giác.Ban đêm thủy thanh niên nam nữ.Tuổi trẻ.Hai người lớn tuổi xinh quá giang thì đừng có.Nhất.Chạy xe ban đêm thấy có người đón xe xinh quá giang.Tấm ga trải nhanh để tránh tai họa.Đó là cách cứu mình duy nhất trên đường đi lúc ban đêm.Nhiều người thiếu cảnh giác mang lại cái chết đau lòng cho nhiều người nhất là.Thứ hai.Nếu cho quá giang.Thì chở thẳng vào trụ sở công an nhờ họ giúp đỡ.Quận bình thạnh.Xưa có một bà lắm ông túc.Ông đang cưỡi ngựa tổ chức có một người ôm chân rên la kêu khóc không đi được.Ông bản ông xuống.Ra giường cho người bị táo.Rồi ông chấp nữa.Những người bị nạn kêu đau chân vạc.Ông thấy đưa dây cương ngựa cho tôi thì ngứa đi mấy em được.Nhưng chỉ nắm được dây cương.Thì người bị nạn kia ra rồi chạy như vậy.Gửi bạn em luôn biết mình bị lừa.Đừng hỏi người tuyết dừng lại.Già nói đôi lời.Nay ông bạn.Hành động của ông bạn phí quá.Nếu sau này.Có ai bị nạn chắc không còn ai giúp đỡ.Anh cứ đi đi.Xã hội đầy trộm cướp và ban đêm cho quá giang là điều thiếu cảm giác.Một anh xe ôm chở hai người khác nhờ cảnh giác.Thấy khả nghi nên khi chạy đến chỗ đông người liền dừng lại.Chạy bỏ xe chi hôm đó thoát nạn.Quần chúng bắt được hai tên cướp có súng.Đi bắt quá biết cảnh.Chị đâu có xảy ra kích thước rất qua nguyễn như thế nào.Bắt quá là một việc tốt.Xem hai chú thanh niên kia như con chó.Tôi sẵn sàng giúp đỡ.Thế mà hai cháu thân như này.Học đạo đức hiếu sinh của đức đi thăm bao giờ đâu.Nên lòng tham út nhà.Của cải tài sản.Linh ở nhẫn tâm giết chết bất quá.Vậy tối nay về máy.Nếu thấy cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh.Đạo đức.Trận đấu có xảy ra một cảnh giết người đau.Chữ cái.Thảm thương của bác hóa như thế nào.Tình trạng đất nước chúng ta thường xảy ra những tệ nạn xã hội dẫn đầu.Ngày một tăng thêm.Làm cho những người lãnh đạo đất nước đau đầu.Dàn người dân sống trong lo âu và sợ hãi.Hài.Điều một đoạn khoảng chỉ năm trăm.Giờ chở dầu đoạn đường sẽ liên.Thuộc ấp quy đức xã quý đi.Viết một nơi vắng vẻ.Hai bên là một ruộng lúa cái quốc lộ năm mươi bảy - tám mươi m.Gần chân cầu dương châm ngôn.Lúc này cả hai kẻ có giang.Lỗ nguyên hình là hai tên cướp khùng.Vừa bước xuống xe.Mục tiêu cầm dao thái lan lại gửi tiếp.Tên kia dùng gậy đâm vào đánh.Cả hai kiên các nạn nhân phân xuống ruộng lúa.Lục được trong túi quần áo nạn nhân một trăm lẻ ba nghìn đồng.Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà hầm luôn.Đoạn này nói hành động bất lương thiếu đạo đức liêm hàm thường thành.Đọc đoạn này chúng ta mấy ký con người quá hung dữ toàn.Nửa những tâm chiếc người một cách đau thương.Cho nền có người hiện giờ độc ác hơn loài thú hung dữ.Nền đạo đức đang xuống.Nên chúng ta hãy để cao cảnh.Không nên tin bất cứ một người nào khác.Đức để cao cảnh giác trước chúng ta vượt thoát mọi sự khổ đau.Thoát ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo.Hiện giờ người nào cũng đầy ắp những tâm tham sân si mạn nghi.Gì thế.Đức cảnh giác rất cần thiết cho chúng ta trong lúc này.Kỳ gây gổ với ai.Họ có thể giết chúng ta dễ như chơi.Vậy khi thấy ai cần gỗ.Chỉ nên nhẫn nhịn và tránh xa.Càng những nhìn cánh ca cảm tạ.Cách tập im lặng như tháng.Ngày xưa.Vậy đạo chửi mắng phật và chúng tháng tăng thậm tệ trước mặt.Những ngày im lặng.Không hề có lời qua tiếng lại.Địa điểm thi các đệ tử của người hỏi lý do như thế nào.Mà những nhìn như.Ngày trả lời.Khen không đúng giới luật là em sai.Dê con đúng dưới ruột là chia sai.Khen chê không đúng có gì mà phải cãi qua cãi lại.Dưới những người hung ác.Không biết dưới luôn.Không biết đạo.Cảnh giác để không làm khổ mình khổ người.Cảnh giác đi chuyển nhân quả.Làm cho những điều ác scirea.Danh lam trước những điều thiện được tăng trưởng.Học phật pháp.Chúng ta hết sức nhiều đức.Vì mỗi hành động của chúng ta là đức hạnh hai mươi đức hạnh.Rất dễ nhận xét.Khi một hành động mang đến sự phụ đau chân mình cho người.Là hành động thiếu đức hạnh.Con ngược lại.Là hành động có đạo.Chuyên đề đạo đức đối đầu lịch sử vĩnh an yên vui đến đó.Trong cuộc đời của chúng ta.Cơ bản đề xuất phát hành động đạo đức hay không đạo đức chúng ta đều biết rất rõ.Đó là thân.Tí.Thì thân miệng ý nói là.Hãy suy nghĩ một điều trị.Mà điều đó có sự đau khổ cho mình.Trước người thay cho cả hai.Là chúng ta biết đó là hành động ác.Làm động thiếu đạo đức.Còn ngược lại là chúng ta sống có.Chị tuyền quá giang.Đó là thủ hàng lừa đảo gạt người.Rồi đến chỗ rắn giết người để cướp của cải xe cộ.Thật là tàn phá.Những chữ ghen áp bức tính người thật đáng chê trách.Hỏi chi còn là bản chất của loài thú dữ.Con người mà dám giết con người.Thì phải có chữ hôn tập sát hại những loài động vật không biết bao nhiêu con.Đôi tay họ để lấy máu ghê gớm.Giờ đã hóa thành quen.Một nghiệp lực giết.Cho nên khi giết người cướp của.Không còn là một con người.Họ không còn có một tình người biết thương xót ai.Nó chỉ còn biết sợ công an.Người bí ẩn pháp luật của nhà nước mà thôi.Giết một người giết một con.Tiền đạo đức hiếu sinh đuối những người này chẳng còn có một chút xíu nào.Chính họ còn không biết thương họ.Cách làm khổ.Bà.Khi đến gần bến phà.Sự phát hiện những vết máu và buồng trứng trên người.Do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự.Cả hai dọn nhà một người dân gần đấy xin được tấm ngờ.Nhận thấy điều bất thường ở hai chỉ cách lại.Chủ nhà giúp tinh thần cảnh giác cao.mười một giờ cho chín tấm.Một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ và.Vừa tắm xong.Cả hai đã thức kinh hùng gì.Khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng tự bao giờ.Gọi gì vậy.Đức nhân quả nghiệp.Nhưng nào quản lý.Vừa tạo nhân giết người cướp của.Thì ngay đó là quá công an bao vây nhà.Tổng tài đưa về trụ sở.Nhân quả hiện tiền không phải đợi nhiều kiếp chỉ trong một kiếp.Giết người thì pháp luật sẽ kêu án tù tội chung thân hoặc tử hình.Hãy cháu thiên nhiên này được xem như cuộc đời tới đây là.Nếu tuổi trẻ như hai cháu này sinh ra được gặp đạo đức nhân bản nhân quả.Được học lúc đạo đức hiếu sinh.Đạo đức linh.Thì hai cháu thanh niên.Đâu có dẫn đến tội ác tày trời.Giết người cướp của.Tội lỗi quá nướng lâu.Dù cho hiện giờ hai cháu có ăn năn sám hối.Thì không có cách nào cứu chữa.Chỉ còn chờ tòa án xét xử.Chắc chắn.Hai cháu còn phải có người tử tù.Giờ phải có người tù tội chung thân.Nhưng như vậy chưa xong.Luật nhân quả phải xử phạt cái chết rùng rợn thảm thương cũng như hiện giờ các cháu đang ở tâm.Ra tay giết hại bát quái.Trong xã hội chúng ta.Không chỉ có hai cháu này mà còn nhiều cháu nữa.Báo chí hàng ngày thường nhắn tin tức xảy ra nhiều vụ án mạng do trộm cắp cướp giật giết người.Bước chân vào thăm những trại giam khắp nơi trong nước.Tỷ số thủ nhân trộm cắp cướp của giết người.Hút chích xì ke ma túy.Mại dâm hiếp dâm.Cười gian bật lửa.Đông triều xuống kể.Phần đông nam nữ tội phạm đủ các loại tuổi.Nhất là thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ.Tuổi còn học trò.Họ không được giáo dục đào tạo theo cách thức đạo đức hiếu sinh đạo đức liên thông.Đạo đức trung thủy.Đạo đức thành thật và đạo đức minh mẫn.Nên thường phạm giàu.Những tội cướp.Giờ ký đến là tội giết người.Đứng trước tình trạng thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ.Phạm vào những tội trộm.Cướp của giết người.Thì thật là đáng thương.Nhưng cũng đáng trách gia đình và xã hội.Chưa làm thức bổn phận trách nhiệm giáo dục con em của mình về đạo.Ngay từ bây giờ chưa phải.Chúng ta là những bậc làm cha mẹ.Là những bậc lãnh đạo đất nước.Thì phải xem xét lại vấn đề giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả.Chồng đó có nhiều đức hạnh như đã nói ở.Đức hiếu.Đức linh đàm.Đức trung thủy.Đức thịnh.Dạ đức minh.Tất cả thanh niên giả thanh thiếu niên nam nữ.Cần phải được giáo dục học tập những đạo đức này.Nếu người nào chứa học bắt buộc phải.Nhờ có sự tổ chức và bắt buộc học tập đạo đức nhưng.Hình ảnh công an giữ gìn trật tự an ninh trong nước sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.Hiện giờ các cháu thanh niên hay thanh thiếu niên nam nữ.Hoặc bất cứ một người nào vi phạm tội trộm cắp cướp của giết người hiếp dâm mại dâm.Ma túy.Hút sắt cờ bạc nhân dân.Thì cưỡng bức cải tạo đi học các lớp đào đức.Nếu người nào học thứ bảy.Được thả chưa.Còn dư.Thì ở lại học nữa.Đến khi thi đấu mới trả tự do cho hòa nhập với cộng đồng.Có xây dựng và đào tạo đạo đức như vậy.Thị xã hội này mất bình an.Mới không còn những tệ nạn xã hội.Mới không còn cảnh giết người.Những cái chết rất quan.Bún.Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy dệt lụa sở.Bọn chúng khai nhận tên là trần quốc huy.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy.Và nguyễn văn hòa.Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám.Cùng ngủ thất thủ.Tân phong huyện thạnh phú.mười sáng hôm sau.Vùng tiêm dịch vụ cướp của giết người lan nhân trung quý.Gây sự tò mò trong người chứ.Câu thì dạy đạo đức nhân quả nghiệp báo.Là một điều ác có thể che giấu mọi người.Nhưng không thể nào che giấu được luật nhân quả.Nếu người làm ác còn có một chút thiện nằm trong lương tâm.Còn có những hành động biết thương người.Biết giúp đỡ người.Hoặc gấu rất yêu thương các loài động vật.Chuyên đề này là một điều ác.ba con lẩn tránh pháp luật được năm mười ngày.Thai mười hai tháng.Phật năm mười năm hai mươi năm.Điểm giao phối làm những điều gì.Gì thế.Biết tránh né pháp được được.Chờ khi hết phước thì nhịp báo phải trả.Không còn chán nữa đâu khỏi.Làm ác cũng giống như một người sinh ra.Không thể nào tránh mưa nắng được.Luật nhân quả rất công bằng.Gia công lý xử phạt trước liên minh.Dù một hành động ác nhỏ một lời nói có hàm ý áp.Thì vẫn phải trả quả không trốn đâu khỏi.Trả quả cây điền trong hiện tại.Do không hiểu luật nhân quả.Nên gửi lời thường gọi nhưng quả nghiệp báo là được trừ.Luật pháp nhân quả như chị.Truyền hình chúng ta làm hay nói.Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm hoặc nói.Chỉ đường muốn nói sao là nói muốn làm sao là làm là không được.Được nhất quả không thay cho một ai cả.Dưới làm việc thiện.Nói điều kiện.Chị đừng nói chuyện làm điều ác.Đó là lời dạy của đức phật.Chưa ác mạc cát.Dũng thiện phụng hàng.Năm.Thông tin về lấy lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định.Thông tin mai văn quá.Sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.Nguyên là một dược sĩ đàm vĩnh diện.Ngủ ấp bảy thị trấn thạnh phú.Buổi chiều hôm ấy ông quá trên đường đi thăm người thân về nhà.Thì bị bọn cướp giết.Đoạn này dạy.Đạo đức nhân quả nghiệp báo.Nhân quả nghiệp báo trước đáng sợ.Sắp xếp giờ khắc không sai một ly hậu.Dầu dừa đó ông quá đi thăm người thân về.Đúng lúc là quy hiệp hòa.Ngồi chờ đi cướp xe và giết người.Nếu như quả ông hả.Không nỡ cái chết như vậy.Thì ông sẽ về sớm hơn hoặc kém.Cho nên dân quả.Công nghiệp ông quá không thể tránh khỏi.Bởi vậy đức phật dạy chúng ta.Ngân ác diệt ác pháp.Xin hiện tăng trưởng thiện.Nhiều thế mà nhân quả nghiệp báo không có.Đơn cuộc sống của chúng ta đều gặp nhiều may.Người sống thiện không bao giờ lo lắng sợ hãi.Người sống thật.Tâm hồn luôn thanh thản an lạc resort.Trong lúc học đạo đức hiếu sinh.Đạo đức rita.Sau các tôi xin lại cuộc tranh chấp hơn thua từng lời nói đến làm gì.Kí tự tạo ra cho mình khổ.Người khác cùng khổ theo.Sao lại dù minh như vậy.Trên đời các pháp đều là vô thường.Các pháp nào là ta.Là của ta.Mở bán ngã của ta.Thế sao thu xinh lại hơn thua nhau.Từng lời nói.Để rồi kẻ ở người đi.Thật lòng buồn phải không chắc luôn xinh.Cuộc đời này còn có gì đâu.Chí toàn là sự khổ đau.Sao chúng ta không biết thương nhau.Học đạo đức hiếu sinh.Thì phải thương nhau.Hãy tha thứ cho anh.Cứ sao lại tranh chấp thương qua từng lời nói.Đổi mạch xác lẫn nhau.Nói xấu nhau như vậy có lợi ích gì.Hãy làm đau của mình.Đau khổ người.Dạ đau củ cải.Các tu xin học đạo đức lâm thao.Sao lại không đi để rồi phải bỏ nó.Ra đi.Lady with a single bitu tập cái gì đấy.Quý tỵ sinh cứ nghĩ rằng.Còn có những pháp cao siêu hơn.Tôi đi thật để thần tiên.Túi để có thần thông biến quá tải.Đó là các tu sinh sống trong ảo từ.Tùng.Thật sự không còn phát nào hư.Là giới luật đức hạnh.Để giúp cho loài người thoát khổ.Muốn thoát khổ đau.Chỉ có phép duy nhất này mới chuyển đổi nhân quả thiện ác.Mỗi đêm là sự sống bình an cho loài người mà thôi.Nếu không có giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả.Không có pháp như lý tác ý.Thì cuộc đời sẽ trôi lăn theo dòng nhân quả nghiệp báo.Vì biết chừng nào con người mới ra khỏi luân hồi sinh tử.Thì đi chừng nào chấm.Dạy làm chủ nhân quả.Sinh già bệnh chết.Các tu sinh bỏ tu viện ra đi.Là đi vào bước đường cùng của cuộc đời.Rồi đây sẽ trôi lăn trong lục đạo.Cũng đâu không cũng tự.Tu thì có biết bao nhiêu người.Từ đông sang tây.Từ nam châm.Nhưng có ai cũng được nhân quả.Làm chủ sự sống.Chấm dứt tái sinh luân hồi.Tu theo phật giáo lại buông xả.Buông xả tất cả phải trái.Tốt xấu.Trắng đen rang lợi vật chất tiền của.Ngay cả chính bản thân.Còn không giữ được.Cúm lời hoa tiếng ý.Mà không quần xã được hết.Sao không.Im lặng như thế.Lớp học đạo đức.Là lúc học vạn lộc những người có học đạo đức hay không.Những người có áp dụng đạo đức hay không áp dụng.Những người nào có đạo đức thì những người đó mới được lên lớp chuyên tu tập thiền.Do trực tiếp thầy hướng dẫn.Chỉ cách tôi xin đến chết.Chắc không có bao nhiêu người.Vì các thí sinh phải trải qua những lúc rèn luyện nhân cách đạo đức.Tam quy ngũ giới bát giới và thập thiện.Những giới luật được huấn luyện chạy rất tỉnh.Giúp cho tôi xin dùm đạo đức làm chủ thân tâm.Nhân quả nghiệp báo.Kinh.Nếu không huấn luyện đạo đức.Thì có người sẽ luôn luôn chạy thương nhân quả tao biết bao nhiêu áp.Rồi cũng từ đó.Chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của nhật bản.Nếu cứ để mọi người chạy theo vòng tròn của nhân quả nghiệp báo.Thì biết chừng nào ra.Nhân quả nghiệp báo là mê hột chứ.Nếu mọi người không theo con đường giới luật của phật giáo.Thì không thể nào thoát ra khỏi mê hồn trận.Đoạn tin tức trên đây cho chúng ta biết.Nhân quả nghiệp báo.Là một đạo luật rất công minh.Kẻ độc ác trả quá đi.Giữa hai cháu thanh niên trên đấy.Còn bất quá.Thì chán nhân quả nghiệp báo chí tâm.Từ trong kiếp quá khứ.Có gieo nhân ác để tạo thành một nền tảng nghiệp báo của kiếp này.Mới gặp hai cháu thanh niên này.Nhi trong đời sống hiện tại.Bắt cua.Do không từ bỏ giết hại và ăn thịt chúng sinh.Gì thế nhân quả không chuyển đổi được.Đi đến giờ chả quả.Thì bắt quá phải chết trong cái chết đau thương.Xác được ném xuống ruộng như cá tôm.Chúng ta là những đệ tử của đức phật.Quyết tâm tu học theo những lời phật dạy.Để chuyển đổi nhân quả.Làm chủ sự sống.Chấm dứt tái sinh luân hồi.Tức là làm chủ nhân quả nghiệp.Giải nhất định chúng ta sẽ làm.Giờ làm việc trong một đời này.Không phải chờ đợi nhiều đời nhiều kiếp sau.Quyết một lòng giữ gìn đức hạnh và chế lục tu hành đến.Chẳng bỏ đi.Phải không cắt.Viết thư xin thầy cố gắng bền trí tôi học với luật đức hạnh cho thông suốt.Cho thấy rừng.Để biên giới luật đức hạnh là mình.Mình là giới luật đức.Học tập rèn luyện nhân cách về giới luật đức hạnh.Không phải học để hiểu xuống.Mở học để sống.Học giỏi sống là phải siêng năng bền trí.Hàng ngày đều tắt tiếng.Khi gặp những đối tác làm mất sự bình tĩnh. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com