Phật Dạy CuỘc ĐỜi CÓ HỢp CÓ Tan Không Có Gì Tồn Tại Mãi Bên Ta Hà Cớ Gì Muộn Phiền Khổ Đau.

phật dạy cuỘc ĐỜi cÓ hỢp cÓ tan không có gì tồn tại mãi bên ta hà cớ gì muộn phiền khổ Đau.
Cướp đi người bạn đời của con.Hiện nay đời sống bỗng trở nên vui vẻ.Cuộc đời dạy trẻ nhỏ.Chán chường.Hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại.Gửi anh ít đi xa đi.Số phận duyên nợ chỉ có thế thôi.Dịch vào lúc.Cần cầu mong cho hỏi được bình an.Nhưng còn lại thấy có cái gì không ổn đối với họ.Thân tứ đại này có phải là đất.Nước.Gió lửa.Hợp lại rồi tan đi.Đó là số phận phải không thưa thầy.Xin thầy chỉ cho con bú.Không có sự sống sao thì chết.Mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả.Giá trị hữu hạn của con người.Không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi.Nên thấy cỏ xanh dạ có tí.Sự thật sinh tử là một diễn biến của luật nhân quả.Xác định sự vô thường của các pháp chồng thế gian.Cách phát trong thế gian này đều chịu luật vô thường.Sân việt của nhân quả.Gì thế.Không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả.Đơn cấp pháp thường sang việt.Theo chu kì tuần tự của định luật và mỗi pháp phải chịu sự biến dị.Gửi bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả dây dây cả.Thiếu gia cá sông .Thì phải thêm định luật nhân quả tiếp tục trả dây sự gì.Con không thiếu hiểu điều đó.Nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng dịch và tối.Không phải tối cuộc chiến nhân quả của người đã.Mà tối bộ kinh nhân quả tương ứng.Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mặc cả dây dây.Còn những quả kia.Tức là người bạn đời của con.Đã trả dây xu.Chị không có tương ứng với con nữa.Cho nên.Con yeu minh điên đảo.Đã thương nhớ một x quá.Để rồi thêm vật lý một nhân quả khác đàn tối buồn.Ký sự.Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi.Còn muốn tu hành giải thoát.Tìm thấy đoạn nhất sợi dây kiếp xử nữ.Sửa giấy ký số này là con đường tiếp tục sinh tử luân hồi đầy đau khổ mãi.Tình cảm của con người.Làm một sợi dây rất khó bấm.Nếu không thấu suốt được luật nhân quả.Thì không bao giờ đoán sạc được cái chi sử.Người tu theo đạo phật thấy ái cứu xử như một con rắn.Nó tưởng đêm đến nọc độc khổ đau cho loại.Con là một con người đang bị lọc.Giải cứu.Một người vợ khóc.Một người chồng thương vợ là ác ý gì.Một người mẹ thương con .Một người con thương mẹ.Làm cái kiếm sự.Nói chung.Tất cả các tình cảm thương yêu nhau là phải kiếm sự.Người nào đã bị gì tình cảm yêu thương ấy.Trong đạo phật gọi là.Đã bị nọc độc rắn nhân quả.Đứa nào đoán được đọc đọc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả.Nếu không làm chủ được nhân quả.Chỉ đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc cắn nhân quả.Làm cho ta sống trong cảnh khổ đau triền miên bất tận.Con cần phải thấu suốt lực nhân quả.Để không còn buồn khổ du.Trong luật nhân quả.Khi một người mất đi thì chỉ còn nhịp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luôn hộ và người bạn đời.Con đâu có cái gì gọi là người bạn cún con.Kỹ nữ.Sự thương nhớ của con chỉ là nhớ mẹ.Hình bóng ảo tưởng của con mà thôi.Cũng như hiện giờ.Trong kiếp sống này có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình.Chắc điều đó không bao giờ có phải không.Cũng như người bạn đời của con đã về.Chỉ trong chip khác.Hồi đó có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa.Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi.Cũng như con bây giờ cũng vậy.Chỉ của roaming điên dại đi khóc nhân quả.Nhân quả có nghĩa lý gì đâu.Nói là những hành động của con rắn độc ái tuyết sự.Nó đánh lòng khổ loài người trên hành tinh này.Khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển.Trên hành tinh này.Duy nhất chỉ có đạo phật mới chạy có người về lý nhân quả.Không có một giáo phái nữ.Mà vậy chúng ta làm chủ như vậy.Con đủ phước duyên tu tập.Hãy giúp sạch tái kiếp xử nó đi.Đừng thương giây phút muốn nhân quả.Chẳng biết gì.Mà tử con đã làm khổ lấy mà.Triệu linh tiếp linh.Hỏi.Kinh từ thầy.Lúc lâm chung.Thiệp chúc con nhỉ.Vong linh vẫn còn trong nhà.Khi mời thầy cúng đất giảm để phải chịu do ông.Hiếp dâm trực tiếp tụng kinh.Như vậy có đúng không thưa thầy.Theo đạo phật.Khi một người chết tức là thân tứ đại tan rã.Mà thơm tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì nghĩa là tất cả đều.Chip shop.Không có giống linh cho thần thức nào cả.Chỉ còn lại nhịp lực của các hành động.Thiện ác.Già vip lực tiếp tục tái sanh luôn.Cho nên.Đối với đạo phật.Không có tiểu linh trả tiếp.Gì con linh đâu mà chịu giặt tiếp.Cách không có người ta tưởng ra cho có.Thì đó là mù quán du minh.Người phật tử không nên nghe theo lời dạy ru minh này.Tất cả thế giới hữu hình có người giật giật.Cỏ cây đức đá núi sông.Dưới đôi mắt của đức phật.Chỉ là những hình ảnh nguyễn giả.Những cảnh tưởng đi không có.Thì cái thế giới vô hình làm sao có thực được mặt cầu mà cứ.Mạch tiểu linh tiếp.Nếu thế gian này có.Thì phải có một vật thằng cò.Những dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh.Có một vật gì thằng cò.Tất cả điều hòa diệt thiếu thời gian.Linh hồn báo mộng.Hỏi.Kính thưa thầy.Trong thời gian từ lúc mới chết đến bốn mươi chín ngày.Gửi trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về.Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không.Trong nhà có người mới chết.Không những bốn mươi chín ngày.Mà còn nói rằng có thể đứng mãn tang hai năm.Vẫn còn nằm mộng thấy người chết.Đốt không phải linh hồn về báo.Mà chính tưởng ấm của người thân trong gia.Duy tình cảm thương nhớ người.Nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng thấy gặp người thân.Chứ không có linh hồn nào cả.Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mạch thận.Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết.Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về.Ước muốn thì sẽ nằm mộng.Thấy thần tự điều ao ước như trúng vé số.Hoặc giao cảm nằm mộng thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như.Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước.Trực giác quan.Còn các loại trực giác khác nhưng trực giác qua thân.Máy mắt hồi hộp tim đó.Trực giác quan tâm.Tâm lo lắng nhìn đời.Nói gì mộng thì quý phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết.Mày biết đó là thưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi.Nó tự đi.Chủ khách đều là nó.Trong thương ủng nó lại tưởng quận.Còn gửi về.Thì nó gọi là thưởng thức.Còn gói gì rồi.Thì nó gọi là tưởng rồi.Con gái gì dù minh.Thì nó được gọi là roaming tưởng.Dầu gội vị trí tuệ thì nó gọi là tưởng tui.Con gọi về tiêu kiếm.Thì nó gọi.Tướng kỳ.Con gấu gì tí thì nó gọi là tưởng.Tạo điều kiện giúp người.Hài.Kính thưa thầy.Khi trong nhà có người chết.Mọi người đều làm điều thiện cứu hồi hướng cho người chết được siêu thoát.Như vậy người chết có được siêu thoát.Đáp.Theo luật nhân quả ai làm thiện sẽ hưởng được.Chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng.Được phước như vậy.Là không công bằng.Nguyễn công bằng thì phải tử người nào làm điều khiển thì người đó hưởng.Nền đức phật dạy.Các con tự thắp đuốc lên mà đi.Ta không đi thay cho các con được.Lời giải như vậy tức là đứng trên đảo lý công.Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện.Chứ không ai làm điều thiện giúp mình được.Như các phật tử đạt.Đi làm điều ác mà tâm mình phải khổ.Còn người khác làm điều khiển mà tâm mình hết khổ sao.Chỉ có tự mình làm điều khiển thì tấm bình mới hết khổ.Conan.Có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết.Thì người chết vẫn thọ cổ.Mà người sống làm điều gì.Thì gửi sống hưng.Con người chết thì không ảnh hưởng gì cả.Đức phật dạy.Trên con đường giải thoát thấy.Phải độc lộ độc chì.Không ai đi thế cho ai.Cũng như cha mẹ ạ.Đứa con có thương cha mẹ có ích gì.Cũng không đau thế cho cha mẹ được.Ngược lại cha mẹ cũng vậy.Dù thương con cắt mí.Cũng không thay thế sự đau khổ của con đường.Đó là định luật công bằng của nhân quả.Mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được.Chiếc áo không che được mắt thánh.Hài.Kinh siêu thị.Lúc sống khổng tử tập trao giới thiệu pháp.+ sữa tôm tránh những thói hư tật xấu.Sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả.Luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác.Đi thì chết.Mặc áo lục thù áo hải hội.Có tác dụng gì không.Phim sex đại thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức.Sống làm điều ác giang thơm tập bốn hạo dân pháp của cải.Tài sản.Đổ bánh khọt.Thủ đoạn giết người.Của hải mạng chúng sanh.Trận trúc lộc lạnh.Chẳng biết thương xót ai hết.Chỉ biết có mình là trên hết.Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội.Đi xuống diêm điền.Không ai bắt.Gì quỷ sướng ngưu đầu mã diện ngục tù.Điều biết đó là đệ tử của đức.Đơn chỉ tình tha thứ.Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo đường gặp ấn độ.Của kinh sách đại thừa.Đối với những người còn nhẹ giả non lồng trình độ hiểu biết còn thấp kém chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong.Tập quán lâu.Nó đã biến thành phố quen.Đơn có đủ sự chuyện gì thì cứ theo lời giải trong chính sách đó mà là.Chẳng dám ném bỏ.Nhưng.Dù có biết sai chăng nữa.Nếu không.Chịu không.Thuốc sổ mũi người lớn.Hãy chơi tuổi bất hiếu.Không thông kinh sách thánh hiền.Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng.Công lý.Giải.Nếu đức phật có làm những tội ác.Mà đã đi xuống địa ngục.Dù có mặc một trăm chiếc đi.hai mươi lăm điều.Thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông.Những hàng tội đúng như những người khác làm tội ác.Mà không có chút nào phim gì.Conan.Các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách đại thừa.Rồi chừng đó sẽ hối hận ăn năn không.Đừng lấy vải thưa che mắt thánh.Đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả.Hãy sống đúng luật nhân quả.Đừng làm khổ mình khổ người.Thì dù có sống trong cảnh giới nào.Thì cũng được an vui hạnh phúc.Có chết đi để coi.Thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng.Chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục.Mà chẳng bao giờ có duyên dương bất ngờ.Có mục thuốc la hét mắng chửi nạp nó.Hành hạ dương vật.Thời đại khoa học hiện đại.Sự hiểu biết quá rõ ràng.Đồ cổ mê tín lạc hậu như những ngày xưa.Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả.Chỉ là một trò cười lúc mình cho thiên.Biệt kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết.Thật là ngu si hết chỗ ở.Nói thế.Tin hay không tin là tùy tuyến.Chúng tôi chẳng có quyền thì chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan.Mất tiền mất của làm mất của quý.Chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả.Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người.Đầu đúng đâu sai đâu tả đấu tranh.Đâu thật đâu chả dương.Để cho mọi người sống an vui hạnh phúc không làm khổ mình khổ người.Đó là tâm nguyện của chúng tôi.Kinh kỳ cầu và điệp phái.Hỏi.Kính bạch thủ.Người tín đồ phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển kinh kỳ cầu nhỏ bằng bao thuốc lá.Để kia chết bỏ vào túi áo mang theo.Khi gặp quỷ sứ tra sex.Đưa cuốn tin này ra.Quỷ sư biết đó là đệ tử của phật.Không cha chết giờ không buộc tội.Người nào đến chùa được làm lễ quy y tam bảo.Chỉ được phát trời lát trái hay từ điển.Việt.Một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than.Đẹp bỏ xuống giá.Hoặc mang samsung bỏ.Một từ sếp nhỏ để chờ lòng bàn tay người chết.Một từ sếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi.Làm như vậy có đúng không thưa thầy.Mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.Đáp.Điệp phải quy y tam bảo là do phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phát.Các tổ biết số người theo phật giáo bao nhiêu.Lên đọc ra địt.Khi chuyển giáo từ trung quốc sang việt nam.Các tủ đại thừa biến tờ điệp à.Hình loại giấy thông hành cho người.Thì xuống địa ngục.Nhờ những tờ điệp với này.Mà duyên dương cùng quỷ sứ giảng kinh tội phạm.Và sớm được đầu thai.Nếu ai không có giấy này.Thì không được giảm trừ.Giờ có thể ngồi tù chung thân không được đi đầu thai.Đây cũng là một sự lừa đảo lừa gạt của các nhà sư đại thừa.Để lôi cuốn người khác theo tôn giáo.Cũng như thời pháp thuộc cai trị ở việt nam.Người dân bản xứ nào được giấy tờ gặp pháp.Nhập quốc tịch pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội.Cho nên người nào được làm lễ quy y tam bảo.Là được nhập quốc tịch.Giờ quỷ sứ vua diêm vương không thành.Thật là một điều bất công phi đội.Sống trên dương giang chuyên làm điều ác.Chỉ cần có giấy đẹp phái của các thầy đại thừa.Hay day.Cấp cho.Là khỏi bị tù tội.Các nhà đại thừa đã biến phật giáo thành một tôn giáo mê tín.Pin lừa đảo lường gạt người khác.Bằng những điều mê tín lạc hậu phi đạo đức.Trong khi đức phật xác.Kẻ nào giết hại chúng sanh.Trộm cắp.Tải dâm giọng nữ.Bún.Sẽ bị đọa địa.Thế mà các nhà đại thừa đi ngược lại lời dạy của đức phật.Làm một điều răn.Chỉ cần có giấy chứng nhận.Lại thoát tội địa.Các nhà đại thừa lại còn dạy rằng.Khi trẻ con mới sinh đem vào chùa quy y.Sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt nạt cho đâu.Hai hoặc trẻ mới sinh đem đến chùa quyên.Sẽ được mạnh giỏi.Dạ không bị đau ốm.Nhờ chữ phật phù hộ cho mạnh giỏi.Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường chạy tính độ nhưng.Để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng.Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín.Là các thầy trần tú hàng gì ngồi không mà ăn.Ngồi trong mát ăn bát vàng.Khoảng mười năm gần đây có xuất hiện một loại tinh nhỏ bằng gói thuốc hút.Có tên là kinh kỳ.Tụng kinh kỳ cầu giấy.Nếu quỷ sứ.Meizu diêm vương tra hỏi.Thì đứa kinh kỳ cầu tre miệng mới không bị đau.Dạ được đi tán.Không say điện.Mạnh chung số thoát vị xứ hỏi cầu.Đã có kỳ cầu duyên dương cho họ.Đứng lại mà nói chả có gì không.Trần hay chân.Đó là một loại mê tín phi đạo đức.Nếu làm tội lỗi.Tức là làm á.Thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển quán.Để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa.Chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tay thoát nào.Thật là những tà giáo đại thừa bầy nhiều điều phi đạo.Kinh kỳ cầu là một loại kinh tại gia.Ngoại đạo.Mượn danh phật pháp để lừa đảo tín đồ.Phật giáo làm việc mê tín lạc.Kinh kỳ cầu giống như giấy thông hành của nhật.Cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh.Trong kinh.Con vật.Nếu ai có kinh này.Thì cứ phạt mới biết.Mã cứu độ.Chẳng có gì cả.Phật mới biết đâu lâm chung cứu.Chân chính.Đúng là một loại kinh tọa.Chỉ cần cuốn kinh.Chứ không phải cần tấm.Trái quất.Trong khi ấy.Đức phật dạy phải ly.Lisa.Thì tâm thanh tịnh.Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc.Ác mặt tí.Chúng thiện phụng hà.Tử tỉnh kỳ ý.Thị trấn chư phật giáo.Kinh pháp cú.Tứ tỉnh ký.Tức là tâm linh.Aliexpress.Tức là tính độ thấy cực lạc hiện.Làm ác thì phải chịu tội thọ khổ thọ tai ương.Chứ không có ai cứu mình.Phải giúp trừ làm các điệu lý.Thường làm các điều kiện thì giãn tội tiêu trừ.Chứ đâu phải tụng kinh mà được dạng tội tiêu trừ.Tụng kinh kỳ cầu.Giảm tội tiêu thi.Trần bốn.Có cổng nó.Cần mang theo trong người để đi đi.Điều có thật nhưng ủng hộ lúc sống cũng như khi chết.Bỏ kinh ngực áo người.Kinh bỏ túi.Để mà khổ thân.Đi xa về gần.Thiên.Ủng hộ.Trang một.Đến ngày lâm trung còn cháu có lò.Bỏ vào trong.Thiên tử tống thực.Phật độ về tay.Trang mười.Đây là những giọng lừa đảo.Dối gạt người.Kiếm cho những người ngu si mê muội tin tưởng.Tóm lại.Twitter điện tiến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con.Đến giấy thông.Đi đường.Là một sự lừa đảo của giáo pháp đại.Mà tóm tắt chùa hướng dẫn phật tử.Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu.Tiết dễ bị mất tiền một cách công khai.Mà pháp luật nhà nước.Không bắt tội cướp giật tài sản công.Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si.Nếu được về tây phương thì tây phương không có.Cực lạc.Mà lại đi ăn.Đi bóng người này sẽ về đó trộm cắp luôn.Kinh này viết ra chỉ gạt người vô mô.Người còn lại.Máy tính.Chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chính đệ tử của phật.Tại sao.Tại vì toàn bộ để tử cứu phật được dạy về đạo đức nhân quả.Nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được.Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả.Thì dễ bị kẻ khác lừa đảo.Là một tín đồ phật giáo.Chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh phật giáo.Vậy dân gian làm những điều phi đạo đức.Cuối cùng.Các con thì cảnh giác.Tờ the face là một giấy chứng nhận.Các con đã quy y.Chứ không phải là bùa hộ mệnh.Giờ cũng không phải là giấy thông.Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy đại thừa.Các con đình nhớ.Tử quy y phật tử quy pháp.Từ quy y.Tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết.Nếu lòng của các con hướng về.Phantom.Để tìm đường thoát khổ của cuộc đời.Thì khi thực hành với tất cả tâm thành.Các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự.Các con đã quy y phật pháp tăng.Đời sao người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới.Chó địt pháp.Tuần thứ.Hỏi.Kính bạch thủ.Khi nhà có người chết.Trong chùa quý thầy dạy làm tường.Chiều đến bảy thứ.Tức là bốn mươi chín ngày.Thường tụng kinh địa tạng vương.Dậy chưa thấy.Có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không.Sư thầy.Xưa đức phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình.Thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thức tụng kinh địa tạng.Kinh địa tạng dương là một loại kinh mê tín của đại thừa giáo.Dao cắt cổ biên soạn ra.Dựa theo sự mê tín của những người dân.Tin rằng người chết có linh hồn.Nên kinh này đặt ra bồ tát.Xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi.Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ.Xếp được ngày địa tạng cứu khổ.Thoát khỏi vòng lao lý của điện.Khi người mới chết linh hồn được quỷ sứ bắt về hành.Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức.Nên chết xuống địa.Bị hành xử đủ mọi cực hình.Nên khi trong nhà có người.Vậy đến nhờ quý thầy đại thừa.Đến tụng kinh cầu siêu.Mà thường là đêm kinh địa tạng dương ra tuổi.Đi cầu ngày cứu họ thoát cảnh địa.Mỗi thức đều có cúng dâng lên hương hoa.Quá cùng những thực phẩm bánh trái cơm canh cúng chư sê.Và cầu ngày địa tạng xuống địa ngục giải cứu.Suốt chồng bốn mươi chín ngày được cúng bái như vậy.Chị giống người.Sẽ khỏi tội đi tái sinh.Làm giấy chứng sách đại thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức.Nhờ có lần tuần và tụng kinh địa tạng trong bốn mươi chín ngày mà tiêu tội.Tức là trong bốn mươi chín ngày.Những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và múa lễ vật cúng.Đây là.Chỉ đạo.Tụng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện.Như có người nào sắp mãn chung.Hành hương quyến trong nhà.Nếu có một người già người bệnh sắp chết đó.Mà niệm lớn tiến danh hiệu của một đức phật.Thời người chết đó -năm tuổi lớn vô giá.Và các nhịp báo khác đều tiêu sạch.Kinh địa.Trang một trăm ba mươi ba.Lời ru trung kênh này là một lời dạy phi đạo đức rất lớn.Lừa đảo những người mê tín lạc.Luật nhân quả là một đạo luật công.Công lý.Làm sao để có bồ tát hoặc đức phật.Dáng váy cho kẻ độc ác.Kẻ làm điều cực.Remix đã vào địa ngục vô giá.Thế mà chỉ cần có một người niệm.Thì cũng thoát ra khỏi địa ngục vô giá.Như vậy có phải là lừa đảo người không.Thảo.Có nhiều người đem công đức tụng kinh này.Quất lâm đang chàng kính mời các sư về chủ nhiệm.Đi cầu cho người thân thương của mình phát cảnh địa.Giải tất cả các nghiệp báo khác đều tiêu sạch.Kinh sách đại thừa dối gạt người bằng nhiều hình thức mê tín.Kiếm cho con người hao tài tốn của rất nhiều.Về vấn đề cúng bái tụng niệm cầu an.Củ su.Mà chẳng có ích lợi gì thiết thực cho người còn sống và người chết.Đây là một đoạn tin lừa đảo dối cả.Làm hao tốn tiền của con người.Có thể họ vẽ cho đến vùng và.Bạc đồng.Lúc nắng hình tượng địa tạng bồ tát.Đốt hương cúng gì.Chim lễ ngợi khen.Thì chỗ người đó ở.Có mười điều lợi ích.Những gì là mười.Một là đứt các thuốc mà.Hay là nhà cửa an ủi mãi mãi.Ba là người chết được sanh lên cõi trời.bốn là người còn sống hưởng sự lợi.năm là cầu tri cũng được tỏi ít.sáu là không có tai họa về nước và lửa.Bảy là từ sạch việt hương hai.tám là chức thắng ác ma.Chính là.Khi ra lúc giàu có thần hộ vệ.mười là thường gặp bậc thánh nhân.Kinh địa tạng.một trăm năm.Trên đây là những lời nói xạo chó.Làm gì có chuyện vẽ hình đối tượng bồ tát địa tạng.Thờ cúng mà đất ở đó lại tốt màu.Đất sét.Đã rất xấu.Chỉ có bốn phụ.Đổ rác.Thì đất mới có màu mỡ trở.Còn đức tốt là đất tốt.Đất phù sa mi tốt.Chứ đâu phải thờ hình tượng bồ tát địa tạng và tốt.Thật là kinh sách gạt người.Chỉ có người mê muội mới tình nó mà thôi.Từ lúc kinh địa tạng.Chúng ta suy ra tất cả những cuốn kinh.Cũng đều là loại kinh xảo trá lừa đảo gây mê tín cho.Đây là một đoạn kinh nói lớn nhất chúng tôi xin trích ra để quý chị nghiên cứu.Chim lễ hình tượng của địa tạng bồ tát.Già đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên được rút giáo xa lìa biển khổ.Chứng đạo giết bàn an vui.Vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế.Trang một trăm năm mươi bốn kinh địa.Bú liếm khổ cuộc đời.Để trứng đạo biết.Đâu phải là một việc dễ làm.Biết bao nhiêu người tu hành bỏ cả công suất vô cùng vô tận.Mà chưa chắc đã đạt.Chưa.Đức phật thích ca sáu năm khổ hạnh gần như muốn chết.Sau đó nhờ bốn mươi chín ngày nhưng mà.Mới chứng được nước bạn.Vậy mà chúng kinh này.Chỉ cần chim lễ chào tụng niệm kinh bổn nguyện thi tự nhiên giải thoát biển khổ thế gian.Chứng đạo biết.Thật là kinh đại giọng nữ.Nếu được như trong kiếp này.Thì bồ tát địa tạng dương là hiện thân cho sự phi công bằng và công lý.Là hiện thân của ma vương.Của pháp.Tuấn lợi.Đạo phật vũ trương không có linh hồn.Nên làm tuần thức là mấy.Kinh địa.Ngoại đạo.Dạy những điều phi đạo đức và lừa đảo.Nhìn gió cuốn kinh có hình địa tạng vương.Gửi con sư tử long.Hình ảnh ấy phản lại đạo đức từ bi bình đẳng.Một vị tu sĩ mà bắt con vật trở mình đi.Thì còn nghĩa lý gì là túi sĩ đào.Hình ảnh đó.Bất loại thú làm nô lệ.Đó là hình ảnh giai cấp dù chúa.Không có linh hồn.Cầu siêu cho ai.Cầu như vậy có ích lợi gì.Xin quý phật tử cứ đọc kinh sách của phật giáo nguyên thủy rồi suy ngẫm.Đừng để mắc lừa tà giáo.Chết giờ tốt xấu.Hỏi.Kính bạch thầy.Chụp gia đình nào có người chết.Chất quan trọng là giữ phúc lúc tắt thở.Hỏi đến nhà ông thầy cúng xe.Người chết lúc đó giờ tốt hay xấu.Giờ trùng hay không.Nếu ông thầy nói chết được giờ tốt không có.Gia đình yên tâm.Điệu nhảy báo giờ xấu có.Thì ông thầy ấy chờ buồn ỉa.Để trong gia đình không có người chết nữa.Như vậy có đúng không thưa thầy.Đất.Khổng tú cầu.Đó là những kinh sách mê tín lạc hậu của người xưa.Khi đời sống con người còn lạc hậu.Dân trí chưa cao kiến thức khoa học chưa có tầm hiểu biết không nhìn chồng thấy xa.Có người thầy ấy bản chất còn mang tính phúc.Chưa biết đạo đức là gì.Chỉ đi lượm trái cây rừng hoặc là đào rễ cây mạnh.Cho nên trước những hiện tượng thiên nhiên thời.Thì họ không thể nào hiểu được.Nên đành dùng tưởng chi để hiểu.Do tưởng chi để hiểu thì những cái không hiểu.Đã biến thành.Một thế giới siêu hình.Từ tưởng tri thế giới siêu hình.Họ mới tưởng chi ngày tháng năm đến.Thành lực và dịch số chim.Dò chỗ không thú rõ hiện tượng thiên nhiên vũ trụ.Nên các nhà tôn giáo và triết gia.Sản xuất ra biết bao nhiêu loại kinh sách từ.Để thuyết minh các hiện tượng siêu.Hiện tượng siêu hình ngày nay đã biến thành một tay quả rất lớn cho con người trên thế giới.Muốn phá bỏ nó cực là điều nan.Nó đã in sâu vào tâm trí.Dịch truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau.Những cái không đúng sự thật.Chỉ là tưởng bạch.Những cái tai hại cho con người vô cùng to lớn từ đời này đến đời khác.Những cái phi đạo đức đã đưa con người đến chỗ buôn ác gian xảo.Hưng lợi cầm thú.Dùng mọi cách lừa đảo lừa gạt.Báo công an đã tường thuật không biết bao nhiêu là bánh khóa cưỡng đoạt tài sản của kẻ ô.Chỉ cần một trăm.không.Hãy một triệu₫.Là sẽ mạng sống con người không ra gì.Những kẻ đầu trộm đuôi cướp này chỉ mua một cuốn sách tử vi xem ngày tốt xấu.Đổi đi trộm cướp giết người lấy của.Mà không bị ai bắt.Thì cần gì phải đi lao động khó.Mà chưa chắc đã có tiền như đi ăn trộm ăn cướp.Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.Đó là tục ngữ dân gian đã dạy như.Trên cuộc đời thứ nhất là gì.Thứ hai lại.Các nhà triết học đua nhau đưa ra trước thuyết này tuyết tuyết.Đủ mọi thứ mọi lo.Phần nhiều đều nằm ở trong tưởng thức mà luận.Không thực tế.Mơ hồ.Khi áp dụng vào đời sống con người.Dũng đặc thủ đô iraq.Khổ đau.Như thuyết hiện sinh.Thích vô ngã.Của đại thừa.Thuyết hữu nhã của tiền đông độ.Thuyết phục.Của các tôn giáo khác.Thuyết âm dương.Trung quốc.Thuyết luân hồi tái sanh của phật giáo đại.Và các tôn giáo khác dân.Nhiều đứa có người quay cuồng trong các học thuyết đảo điên vạn niên.Thuyết âm dương của trung.Mới có xem giờ tốt xấu.Coi cung mệnh xung khắc trong.Khảm cứng chấn tốn ly khôn đoài.Họ lý luận rằng con người khi chết.Cũng như lúc sinh ra phải có trong một quận nhất.Các nhà học giả thời nay đua nhau nghiên cứu tiếp viết chùa tưởng.Giờ đâu tốn biết bao nhiêu tâm lực và trí.Nhưng nó có đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho loài người đó.Chít toàn luận thuyết.Điểm mặt cầu danh và càng làm thêm rắc rối cho tư tưởng con.Những loại triết thuyết này đưa ra tiếng.Một cuộc nội chiến trong tâm của mọi người.Có những người cuồng tín tin một cách mù quáng.Biến mình thành những công cụ cho những chiếc viết sai khiến.Đó là những tính độ hansai điên khùng xông vào cái.Nhạc giết người như cỏ rác mà chẳng xót thương.năm tháng.Ngày giờ tốt xấu.Đó là một chiếc thuyết về luật âm dương.Đưa con người đến chỗ mê tín tận.Mỗi khi làm việc gì cũng xem ngày giờ tốt xấu và tuổi tuất có hợp hay không.Hiện giờ ai cũng biết đó là việc mê tín là hậu phi đạo đức.Vậy mà người ta không thể bỏ được tập quán thói quen.Nhi kể cả người có học thức có kiến thức.Đạo đức nhân quả đặc sắc.Hé lộ cát dù có xem ngày giờ tuổi tác tốt xấu khi cất nhà dựng vợ gả chồng cho con cái.Hoặc xem giờ ăn.Xem tuổi tác người trẻ.Trấn trùng tang.Lintám.Bằng mọi cách mua bùa ngải yểm cho tai qua nạn khỏi bệnh.Được tiêu trừ.Dạ hương được phước báo đầy nhà.Thì chẳng bao giờ đủ.Nếu đủ.Đó là một điều vô đạo đức.Không công bằng trả công.Người ta sinh ra ở đời phải chấp nhận luật nhân quả.Người ta làm điều gì.Tỉnh ai đó tâm ta được an vui thanh thản.Đối lập phước pháo của mình làm ra.Còn nếu mình làm ác mà cầu phước báo thì chẳng bao giờ có được.Dù cho những bậc xem ngày giờ tốt xấu.Giỏi như là tương tư.Tiêu hà.Khổng minh.Quỷ cốc tử.Cũng không tránh khỏi luật nhân quả.Cho nền chương lương phải chuẩn bị.Tiêu hà.Chết cổng bình thất bại.Thị trấn hưng nhân.Xét cho.Từ xưa cho đến.Có mấy ai xem ngày giờ tốt.Mình làm nên sự nghiệp.Làm nên sự nghiệp điều giáo nhân quả thiện của mình.Người xưa.Ác phụ ngâm.Tức thì.Phùng thị.Làm pháp nhập khẩu.Làm lễ.Đập phước an vui thanh thản.Giờ hạn.Hài.Kính bạch thủ.Khi định cửu điều ra khỏi nhà.Điểm đúng hả huy.Có phải xem giờ không thưa thầy.Gửi mới chế.Có cần phải cúng cơm bốn mươi chín ngày mới thôi không thưa thầy.Đáp.Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa.Thường sống trong tưởng thức.Nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh trung quốc.Truyền hình xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau.Phật giáo truyền sang qua trung quốc.Thấy dân chúng ở xứ này đang tin tưởng vào à.Giờ năm tháng.Tuổi tốt xấu của những người giàu tương tư.Nên cũng chế ra những loại sách vở mê tín.Để bói toán xem số mạng.Dẫn nước tốt xấu.Những nhà thiên văn địa lý.Dựa vào những luật âm dương.Tạo ra sức vợ chiêm tinh bói toán dịch số.Như châu văn dương sống trong tù bảy năm ở trạng lý gia.Soạn bộ dịch số.Quỷ cốc tử tôn tử.Tương đương khổng minh.Đều là những tay bói toán thần kỳ.Biết trước những sự việc xảy ra.Thế mà châu văn dương.Không tránh khỏi bảy năm tù ăn thịt con.Tương đương vào núi ở ẩn khổng minh thanh một.Hướng nhà.Tất cả những sự thành bại trong đời người.Điều vô nhân quả.Không có nhà chiêm tinh bói toán nào.Giải quyết được luật nhân quả.Không thể nào xem giờ tốt xấu cất nhà hả việt an táng.Mà tránh khỏi luật nhân.Nếu là chim tính gia.Tiên tri mọi.Sao quý vị công sen giờ tốt xấu đến cãi lại luật nhân quả số phận của mình.Để mình giàu sang và quyền cao quanh trước.Cứ sau đại đi ngồi ngoài hè đường phố.Bật mở phòng xem bói chiêm tinh và tử vi hoặc ẩn náu trong chùa.Thức tu sĩ phật giáo là.Fifa.Phi đao.Lừa đảo tín đồ bằng cách xem ngày giờ tốt xấu như các nhà nho lỗi thời.Đúng là không biết nghề nào làm ăn.Buôn bán túi xách mê tín dị đoan.Nhựa giả.Phần nhiều những hạng người có học nho dư cách thay đổi.Học hành thi cử thất bại.Giờ cất ông thầy chùa tu chẳng ra tu.Mượn chiếc áo tỳ kheo làm điều mê tín đường gặp người.Bằng những trò bịp bấm xem ngày giờ tốt xấu luôn mạng sao hạn.Để khiến người khác sợ hãi bỏ tiền rất muốn bái tế lễ.Giá tiền tổ tiền sư đủ mọi thứ.Tu mà không học là tum.Thấp có cá.Đền pháp môn tu hành cũng như.Thế là hiện giờ.Tất cả mọi người ai cũng tin lời nói này.Không ngờ nhiều người bỏ hết sự nghiệp gia.Vợ dại con thơ.Cha già mẹ yếu.Và cả cuộc đời.Để đi tù.Cuối cùng chẳng thấy gì là giải thoát sanh tử luân hồi.Làm chủ tâm tham sân si mạn nghi.Giải phiền não của mỹ.Bởi vì.Cái nào cho tất cả các pháp môn tu cũng đều tốt cũng được cũng.Cũng được giải thoát.Cũng chấm dứt đau khổ và luân hồi.Thì đó.Kén ông nội youtube.Không biết tai hại về sau như thế nào.Không trí tuệ.Hiếu nhận xét.Nhắm mắt tinhte.Tin bão.Để rồi phải ân hận về sau.Thử hỏi.Nếu các pháp tu điều tốt điều gì.Điều thú tập có kết quả giải thoát như nhau.Thi đấu phật ra đời.Có phải bằng dư thừa.Chúng.Cõi nhớ.Khi xưa.Đức phật tu tỉnh thanh thản an lạc.Giày gucci.Để đi vào trạng thái thân tình.Tức là định của đạo phật.Nếu.Mức đi.Thể loại người trên hành tinh này.Chịu thiệt thòi một điều ước.Bông tai quả không thể lường từ.Một bằng chứng hiển nhiên là trên hành tinh.Không lúc nào.Chiến chấm.Do đạo phật không được phổ cập.Có người giết có người không gớm tay và không thương.Tui đạo phật có mặt.Nhưng đạo đức của đạo.Đã mất từ lâu.Có người thiếu đạo đức làm như.Một đạo đức nhân quả không lập của mình khổ như.Gì thế.Khi qua học tiến tuyển.Phát minh những vật.Vụ đời sống con người rất tiện nghi.Vì những vật chất tiện nghi này mà tâm dục con người tăng trưởng.Bím con người dần trở.Ác thú hung dữ.Từ đó có người tự sát mà không bị.Tuổi.Mà không hay.Từ chuốc họa vào thân mà không.Nếu không có một đạo đức quân bình chứa quan họ.Kỳ quái địa cầu này một ngày nào đó.Sẽ bị hủy diệt bởi tâm tham đóng của con.mười bốn tiêu theo đúng chánh pháp của đức phật.Thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp môn.Bởi các kinh sách hiện giờ.Toàn là của các nhà soạn giả biên soạn.Đúng đâu giết đó theo sở thích của mình.Không có kinh nghiệm thu hoạch.Giết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình chỉ biết nêu tên tuổi.Nghĩa là cầu danh.Họ đâu hiểu rằng.Chuẩn viết ra kinh sách như vậy.Là điểm lại một cái hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này.Muốn soạn viết kinh sách có lợi tức cho người đời sau thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn.Đời sống phải có một đạo cẩn thận rồi với.Các tỉnh.Làm chủ được sự sống.Phải quốc tommy.Đoạn trích các động vật.Chấm dứt luân hồi.Thì kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau.Cỏ mực.Tu hành chưa đến đâu.Đời sống đạo hạnh chưa ra gì.Đức anh không có.Giới luật vi phạm.Thiên đỉnh chỉ có hình thức ngồi thiền.Sống với những cấp bằng.Về những kiến giải xuống.Dựa vào sở chi.Thế lại bảo biết của người xưa mà viết soạn kinh sách.Thể loại kinh sách đó.Lạc danh sách giết người.Cậu bảo thế hệ.Ngày nay.Thiền định của đạo phật đã biến thành thiền định ức chế.Đến nhập vào các định tưởng triển khai tưởng tuệ.Biến thành một loại thuyền miệng.Khâu đầu.Còn loại thiện làm chủ sự sống chết.Chấm dứt luân hồi.Thì được xem là thiện phẩm phu ngoại đạo.Cuối.Chúng tôi những bông những bậc cao minh giữa.Đạo hàm.Gì đạo đức xã hội.Vì lợi ích trước tập trung cho con như.Dạ chỉ đạo phật.Hãy vui.Chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót.Xin hãy cùng chúng tôi.Xây dựng lại một nền đạo đức cho con người để không còn ai tự làm khổ.Làm khổ người.Cận tử nghiệp.Vừa rồi chúng tôi được.Một cuốn sách tựa đề.Sự sống sau khi chết.Đọc xong cuốn sách này.Nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của đạo.Giờ không có chứng nghiệm pháp hướng.Thì chắc chắn phải tin rằng.Có thế giới siêu hình.Toàn bộ cuốn.Tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp.Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu phật di.Giờ nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu phật giáo.Thì ông ta vẫn hiểu lầm.Vì một đám mây mù của giáo pháp đại thừa đã che phủ.Và lắp kính lời dạy của đức phật.Những mẫu chuyện cận tưởng nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh.Trong bệnh viện.Điều chó đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết.Họ đâu biết rằng.Trong thương tứ đại.Khi con người còn sống.Thì có cả hai thế giới hữu.Dạ.Nhưng khi thân tứ đại này chết.Thì cả hai thế giới điều gì.Khi thân nhảy cột sống.Cái gì hoạt động trong thế giới hữu.Và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình.Khi cột số.Con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắt thép.Sắp thức gồm có sáu thức.Nhãn.Nghi thức.Thủy thủ.Thiệt.Thân.Giá ý thức.Còn hoạt động trong thế giới vogue.Thì chỉ bằng tưởng.Bình thường trong cuộc sống hàng ngày.Chúng ta sống.Làm mọi việc.Thì ý thức điều khiển hoạt động do ý.Tức là bộ óc và thường.Khi ý thức ngưng hoạt động.Giống như người đang ngủ.Thì thưởng thức hoạt động.Sinh ra giấc mộng.Hãy gọi là chiêm bao.Cũng do ý cân.Bộ ốc dễ thương.Nếu một người bị bệnh tim gan phèo phổi nhân dân.Khi một trong những bộ phận đó nhưng hoạt.Người bệnh được xem như chết.Nhưng thực sự chưa chết hẳn.Ý thức ngưng hoạt động.Hơi thở rừng.Phim không.Nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt.Tưởng thức hoạt động.Thấy gà là còn chiêm bao.Giấc chiêm bao.Mọi người gọi là.Cận tử nghiệp.Thông thường trong cuộc sống.Họ ưa thích làm những điều thiện điều ác.Đi chùa.Đi nhà thờ.Cúng bái tụng niệm.Ngồi thiền ước vọng được sang lên thiên đàng.Gặp chúa.Được giảm sanh về cực lạc tây phương.Đọc đức phật a di đà.Đỗ thế hào quá.Ánh sáng của chư thiên chư phật bồ-tát dân.Đó là những người được theo các tôn giáo.Già được giáo.Vũ cát tường.Ghi những ấn tượng và đầu óc của.Bằng những hình ảnh.Chúa phật.Ánh sáng hào quang.Hoa sim.Thì cầm tướng nghiệp của họ sẽ thấy hiện giấc mộng y như hình ảnh đó.Lợi dụng cận tử nghiệp.Tịnh độ tông sử dụng hộ niệm.Để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng.Giảm chi phí.Tịnh độ tông nghĩ rằng.Dịp cuối.Hay là cận tưởng nghiệp.Có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống.Đó là về phần của những người có tôn giáo.Còn những người không tôn giáo.Thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh là.Thương yêu.Bến tre.Giận hờn tức tối.Phụ hồ.Cầm ghế.Là hết sợ hãi dùm.Đó là những điều làm mát.Ngược lại.Làm thím thì cũng thấy cảnh vui tươi.Quan thủy sung sướng nhân dân.Dì hương tập thành phố quen.Hay là nghiệp dư.Lúc sắp chết.Tưởng thức hoạt.Tựa tựa như giấc chiêm bao.Giấc chiêm bao chỉ có sáu chức năng hoạt.Còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường.Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này.Sáo trúc lương hoạt động.Lại vô một tạng phủ nào bị hư hoại.Không hoạt động từ.Chứ không giống như người ngủ chiêm bao.Thi tưởng thức hoạt.Người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân.Giờ thế thân đang nằm trên giường bệnh các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chứ.Lúc mấy giờ.Duyên năm nhuận chưa phân li.Nên tưởng thức hoạt động.Bệnh nhân như nằm mộng thấy hào quang ánh sáng.Chư thiên thu.Tiêu tiêu chư sê.Chư bồ-tát.Ngọc hoàng thượng đế.Quỷ sứ lưu đầu mã diện viêm lozen.Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ bệnh nhân tỉnh lại.Giống như một giấc mộng.Và kỹ lại cho người thân nghe và cho rằng.Chắc chắn có sự sống sau khi chết.Con người không ngờ.Đó là một hình bóng vô tâm ước muốn mà thưởng thức thể hiện qua chất.Nếu thực sự năm viên uống phân li tan rã.Thì chẳng còn gì là của ta nữa hết.Chỉ còn lưu lại nghiệp thiện nghiệp ác.Rồi cũng theo vô mơ.Tương ứng với vuông pin theo hành động nhân quả của kẻ ác.Mà tái sinh luân hồi kiếm khách.Cứ mãi mãi như vậy.Tôi lăng trông giống nước nhiệt muôn kiếp muôn đời.Tuấn.Có người từ nhân quả xanh ra.Sống trong nhân quả.Da chết trở về nhân quả.Chẳng có thế giới siêu hình.Chẳng có đứng tạo quá nào cả.Giận ai sinh ra chúng ta cả.Dạ cũng chẳng của ai ban phước dán quả cho tao.Nếu chính chúng ta biết dùng dòng nước nhật.Thì tất cả tai nạn bệnh tật đau khổ và.Tái sinh luân hồi.Điều chấm.Tại sao người chết phải đẩy.Hài.Kính thưa thầy.Trong lúc nhà có người chết.Tại sao lại thấy phụ nữ.Theo con nghĩ.Chị gửi cho.Cứ gửi mặt trắng tướng người mặt xám.Cứ gửi mặt già nè.Gì thế.Tướng trạng của gương mặt thay đổi theo dân quả của từng người.Phải không thưa thầy.Cho nên phải đẩy mặt lại.Để cho người sống đỡ sợ hãi.Phải không thưa thầy.Theo phong tục của dân tộc việt nam.Chỉ có người chết.Điều có tục lệ đẩy mặt.Nhưng sách phong tục tập quán việt nam.Dò toàn ánh viên.Cũng không nói đến tục lệ đẩy mặt người.Trong kinh sách phật giáo cũng không có dạy điều này.Nhưng có dạy về cận tử nghiệp.Tức là nghiệp lực trước khi chết.Khi một người vừa tắt thở.Cách viên trong thân ngũ uẩn chưa phân.Tức là chưa hỏi chị.Lúc mấy giờ.Họ đang trải qua một giấc mộng.Giấc mộng đó báo cho biết đây là nhịp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới.Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghị lực.Vân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con.Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh trước mới của con người.Thì giấc mộng.Vừa tan.Giấc mộng này vừa tăng.Thì thân tứ đại cũng giữa rừng.Nghĩa.Thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa.Trong thời gian nóng bỏng.Thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu.Hoặc những nếp nhăn.Câu cá.Hung dữ.Quạt hân hoan vui mừng.Hiền lành nhân.Đúng như con đã nghĩ.Người chết có khi mặt đánh bạc.Có khi giảm thuế.Hoặc có khi xám xịt dân.Rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ.Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn.Mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương.Ghê sợ như tưởng chừng.Há hốc.Liếm chặt môi.Cảnh dư.Như giận dữ hoặc né lưỡi.Hoặc nối lọc bọc trong miệng.Có khi cường.Có gì không.Có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi.Cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sữa hân hoan vui mừng.Và cuối cùng.Giấc mộng cận tử nghiệp tan biến.Thì cứ mặt với trở lại bình thường như người đang ngủ.Nên tục lệ đẩy mặt người chết.Có lẽ.Để cho người sống đỡ sợ.Vậy.Xin những bộ ký giả.Cách bật dưỡng lão cao niên.Hiểu và biết rõ phong tục tập quán này.Xăm mắt rồng.Chơi chồng giáo lý của đạo phật không có giai điệu.Chúng tôi xin thành.Cảm ơn trước.Tại sao phải trói buộc tay chân người chết.Hài.Kính thưa thầy.Tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai.Đáp.Theo phong tục tập quán của dân tộc việt nam.Có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương.Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền bắc cũng như ở miền nam.Khi nhà có người.Thì người ta nhốt mèo lại.Những ông bà xưa dạ.Khi trong nhà có người.Không cột tay chân và bả vai.Thì sẽ bị quỷ nhập tràng.Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết quan.Chết bất đắc dĩ.Tin tức tối.Chết không kịp trăn trối gì.Những linh hồn người này không đi đầu thai.Sống.Dưỡng theo đình theo mẫu.Theo cây cao bóng mát.Cái người nào hợp với họ.Thì mắc bệnh đao.Thấy người nào chết.Mở hư hỏng không chịu cột tay.Chỉ nhập giá.Kiếm cho thuê ma bật dậy chạy biến.Đúng dòng người nào thì người đó cũng chết theo.Khi đủ như vậy.Dù dầu người hay cây cối thì cây mai cũng bực té chết cả lũ.Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra.Nên mi cộc tay chân dầu bảo gì.Để tránh trước tai họa cho giao.Giải những người.Trong miền nam.Khi nhạc của người chết.Người ta công cột tay cho người chết lại.Mà lại nhút mèo.Vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miu.Nếu con mèo này nhảy ngang qua thấy người chết.Chỉ thấy ma đứng dậy chạy và đúng ai thì người ấy chết.Truyền hình có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại.Bây giờ không còn tục lệ đối nữa.Trong kinh sách nguyên thủy của phật di.Không có dạy những gì.Thương dễ làm những điều.Tránh xa những điều.Và đột phá những điều mê tín dị đoan.Nhất là.Xóa bỏ thế giới tưởng siêu.Hoàn toàn không chị.Cho nên những gì mê tín dị đoan.Chùa các phong tục truyền thống của dân.Tính cách mơ hồ trừu tượng không thực tế.Thì đức phật nhẹ nhàng.Chúng ta là đệ tử của đức phật.Tao phải nương theo trí tuệ.Quán chiếu cái gì đúng cái gì sai.Lấy lần lượt dẹp bỏ.Chuột cuộc sống bớt dùm.Những tục lệ không lợi tức.Nếu chúng ta chấp nhận.Khi chúng ta càng hiểu minh và càng.Hữu hưng.Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc.Cũng mang đầy ắp những truyền thống của thủ tiêu mơ hồ trường tư.Tính cách vô lý.Mà không chịu dứt bỏ.Vẫn cứ mang cổng trên vai trên cổ mà.Không chịu bỏ xuống.Thì quá là người đốt quá vô minh chỉ là phụ.Không tiến bộ thiếu kịp thời đại khi.Đang hiện đại hóa cuộc sống loài người.Thầy tùng.Hỏi.Kính thưa thầy.Các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách đại thừa dạy về tánh.Cúng bái là bồ tát.Chắc gì ý tự xem mình tài giỏi hơn ai hết.Thương cả các thì ở trong chùa.Sư thầy.Như vậy có đúng không.Đáp.Đại thừa chế ra bồ tát.Để cho hàng cư sĩ thỏ giới bồ tát làm việc từ thiện.Giúp mọi người cúng bái tế lễ.Đó là một hình thức của bà-la-môn giáo.Bà-la-môn giáo chia người bà-la-môn làm bag.Bà lang ben dấu còn nhỏ.Thì phải học tập thông suốt kinh điển cúc.Tỷ lệ.Đây là giao.Hài.Bà-la-môn giáo trung niên.Chim cú bái tế lễ.Sống ăn mặc như người chết.Giống như cư sĩ bây.Gọi là.Đây là giai đoạn làm từ từ.Thiết lập bồ tát hạnh.Bà.Bà la môn do tuổi già.Bỏ nhà cửa gia đình thân quyến.Xuất gia đi tu nhưng đầu không có.Đây là giai đoạn tuh.Của bà là môn gì.Người cư sĩ tụng niệm quốc tế làm bồ tát hạnh.Là bà-la-môn tục.Cho nên hình thức tổ chức của đại thừa là của bà la môn giá.Gửi cử chỉ hành nghề cúng tết niệm tục.Là một bà la môn.Khó không phải là một người tu.Mà là một người bình thường như thế.Chị hương người.Là có đọc kinh sách về đà.Và các nghi thức cúng tế.Họ với bồ tát rồi tự xưng mình là bồ tát.Dưới bồ tát cũng tự họ đặt ra.Nên bản chất ngã mạnh tự kiêu của họ rất lớn.Những người này ta không nên.Duy khỏe là cư sĩ bà-la-môn chứ không phải cư sĩ đạo.Đánh cá.Là cách diễn dịch từ khéo đầu cha.Mặt pháp đi.Mình làm chuyện mê tín gặp người khác.Trước gồm các vị cư sĩ bạn ở môn.Có hành nghề của họ.Ta không nên cấp họ là.Sống chẳng cho.Chết làm văn tế rồi.Hài.Kính thưa thầy.Lúc cha mẹ còn sống không phụng vụ.Đất khi cha mẹ chết là ma chay thực to để lấy tiếng ở đời.Chị có nghĩa lý gì phải không thưa thầy.Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp tương sinh.Lúc cho mẹ chết chỉ làm mai chơi đơn giản.Giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ mất cha.Nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả.Nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội.Công nương ảnh rất lớn không thể lấy gì sống được.Cha mẹ chết.Mà làm mát chơi linh.Giờ báo hiếu hình thức.Làm như thế là để che mắt thế gian.Đạo phật dạy chúng ta làm những điều chân.Sống thích trầm lắng đơn.Tiểu dục tri túc.Chết thì ăn táo đơn giản rồi đem đốt.Không cần quanh quất trang trọng.Không cần.Lễ cúng bái tu niệm.Chỉ cần giữ vệ sinh chung.Đừng để chống ô nhiễm môi trường.Gì thân tứ đại cho đi.Nước gió nửa hộp.Chết thì.Nước gió lửa trở về.Đất nước giò lụa.Đức phật nhìn thấy túi.Là một pháp vô thường bất hủ.Không có gì đáng quý giao lưu giữ.Đơn chi chết thèm đốt pháo.Niệm phật và các đệ tử của ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ.Trong khi.Các nhạc phật giáo đại thừa tây tạng trung quốc.Việt nam-nhật bản.Thì chớp tìm mọi cách để lại.Thực.Có lần về thăm miền.Chúng tôi có đến thăm nhục thân của vũ khắc.Và vũ khánh.Đó là hai bộ sắc không.Phật giáo tây tạng muốn giữ sắc thân phải bỏ ruột ra.Đồ ướp xác chết.Bằng thuốc.Tùng.Già việt nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc.Bởi không có nước.Gần đây trung quốc và việt nam khai quật một nhà mồ.Già đánh nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ.Quan chức vua chúa.Như trong báo nguyệt san giấc ngủ số ba mươi.Dị ứng phật giáo.Trong nền văn hóa.Tân cổ ở.Năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.Vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua lê dụ tông.Từ thời lê sơ.Sát cổ nguyên vua còn đang an tỉnh giấc.Huyện đông anh ngoại thành hà nội ở nhà máy thuốc.Vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà lê.Xác ướp của bà phan thị quyên.Giải thưởng thư tụy.Đặng đình tướng thời lê trịnh ở phủ lý hà nam.Vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám.Tải xuống của quận tám thành phố hồ chí minh.Đã khai quật lăng mộ bà nguyễn thị.Thi thể còn nguyên vẹn.Thậm chí còn rất đẹp.Cơ bắp quảng cáo chuối đậu.Nhiều ít nước.Các nhà y học cổ truyền vào cơ thể bà.Dẫn dẫn hết dưới.Tưởng như bà đang ở bệnh.Gần đây.Như xác ướp bác hồ.Vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ.Chúng tôi đi đến đám tang diễn bí thư tỉnh tây ninh.Sách được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính.Từ khi.Đến giờ phút đi ăn.Sách giống như người ngủ không thấy hồ thủy sinh chưa.Chảy nước.Như các đám tang của dân sự.Qua những nhục thân của quang vua.Và các thiền sư để.Thì chúng tôi có một xác định rõ rõ.Nếu một vị thiền sư muốn giữ sắc hơn của mình.Mà không cần phải úp.Thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định.Từ trường cuối.Họ tưởng định bảo vệ thương xác không có một vật gì xâm thực.Khỏi cơ thể.Nên xương.Dạ dạ.Luôn luôn tươi như người còn đang sống.Chứ không phải bộ xương khô.Báo chí của đăng tin bên đài loan người ta đất khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái.Giờ cơ thể còn nguyên vẹn.Không phải là bộ xương khô như nhục thân của vũ khắc minh và vũ khắc chữ.Quả báo chí tin tức.Chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhật thực.Đến khi xem các bộ nhục thân.Chúng tôi chẳng thấy có từ trường thuyền tỉnh nào xung quanh nhục thân ấy.Do đó.Chúng tôi xác định.Những độc thân này được để ý.Có nhiều cách ướp.Hoặc để khô giữ không nước gió tâm.Thì có thể vẫn còn nguyên.Tóm lại.Đạo phật nhìn cơ thể con người.Là một hộp duyên không có.Bất tỉnh và lý trường.Nên chế.Là phiêu du.Không có giữa.Không coi nó là.Quý.Vì thế khi đức phật và các đệ tử của ngài tịch điều thiêu đốt.Không có vị nào để.Thân.Huyền thoại ngày cái gì.Ôm ipad vào núi kê túc nhập nhịp thọ tưởng.Để chờ đức phật di lặc ra đời cao ipad cho.Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau à.Đức phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường.Nên ngày đó có cần gì mà cháu yêu.Chỉ có di chúc.Nên lấy giấy.Giàn giáo pháp làm thử.Bathu.Đời người khổ là chị luôn chắc mọi thứ.Trách thân trách tâm chất.Để mặc chịu khổ với sự lòng chấp.Sống chẳng cho ăn.Chết làm văn tế rồi.Từ những sự việc đó.Phật giáo đại thừa triển khai phần lấy vải thưa che.Cho nên có những bài tán tụng ma chay.Như ngày nay chúng ta đã có.Sự lừa đảo này chỉ gạt những người yêu.Những người đã am hiểu phật giáo chân chính thì không gặp.Hầu hết lối tu niệm ma chay của đại thừa.Điều lên núi lừa đảo che mắt thế gian.Tuyết chẳng có ích lợi gì.Mà làm cho người sống hao tốn tiền của.Già rất vất vả trong những ma chay cúng tế.Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà xui.Thấu rõ được như vậy.Mới thấy phật giáo đại thừa.Là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người.Để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống.Chồng thế giới tưởng siêu thị.Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả.Hỏi.Kính thưa thầy.Bên kia khởi chế.Tử thần được cướp đi người bạn đời của con.Hiện nay đời sống bỗng trở nên vui vẻ.Cuộc đời này tẻ nhạt.Chán chường.Hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại.Gửi anh ít đi xa đi.Số phận duyên nợ chỉ có thế thôi.Dịch vào lúc.Con cầu mong cho hỏi được bình an.Nhưng còn lại thấy có cái gì không ổn đối với họ.Thân tứ đại này có phải là đất.Nước.Gió gió.Hợp nhảy rồi tan đi.Đó là số phận phải không thưa thầy.Xin thầy chỉ cho con bé.Không có sự sống.Chết.Mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả.Giá trị hữu hạn của con người.Không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi.Nền thấy cỏ xanh dạ có từ.Sự thật sang tử là một diễn biến của luật nhân quả.Xác định sự vô thư.Của các pháp trồng thế gian.Cách phát trong thế gian này đều chịu luật vogue.Shinhwa.Của x.Gì thế.Không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả.Nền cấp pháp thường sang việt.Theo chu kỳ tuần tự cố định.Giờ mỗi.Phải chịu sự biến.Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả dây dây.Thiếu gia trả thù.Thì phải thêm định luật nhân quả tiếp tục trả gây sức việt.Con không thiếu hiểu điều đó.Nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng dịch và tối.Không phải tối cuộc chiến nhân quả của người đã.Mà chối bộ kinh nhân quả tương ứng.Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó.Để mặc cả dây giày.Còn những quả kia.Tức là người bạn đời của con.Đã trả dây xu.Không có tương ứng với con.Cho nên.Con quá vô minh và điên đảo.Đã thương nhớ một x q.Để rồi thêm vật lý một nhân quả khác càng tốt.Ký sự.Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi.Còn muốn tu hành giải thoát.Tìm thấy đoạn nhất sợi dây kiếp xử nữ.Xử lý kiếm số này là con đường tiếp tục sinh tử luân hồi đầy đau khổ mãi.Tình cảm của con người.Làm một sợi dây rất khó bức.Nếu không thấu suốt được luật nhân quả.Thì không bao giờ đoán sập được cái ký sự.Người tu theo đạo phật thấy ái cư xử như một con rắn độc.Nó tưởng đêm đến nọc độc khổ đau cho loại.Con là một con người đang bị lọc.Một người vợ khóc chồng.Một người chồng thương vợ.Là hai kiếm.Một người mẹ thương con.Gửi con thương mẹ.Lại tuyết.Nói chung.Tất cả các tình cảm thương yêu nhau là phải chiến sự.Người nào đã bị gì tình cảm yêu thương ấy.Trong đạo phật gọi là.Đã bị nọc độc rắn nhân quả.Bữa nào đoàn đức được đọc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả.Nếu không làm chủ được nhân quả.Truyện đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc cắn nhân quả.Làm cho ta sống trong cảnh khổ đau.Chuyện miên khuất.Con cần phải thấu suốt luật nhân quả.Đi không còn buồn khổ du.Trong luật nhân quả.Khi một người mất.Vị trí còn nghị lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luôn.Dân gửi bảng đời của con đâu có cái gì gọi là người bạn của con.Chế linh.Sự thương nhớ của con chỉ là nhớ mẹ.Ảo tưởng của con mà thôi.Cũng như hiện giờ.Chồng kiếp sống này có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình.Chắc điều đó không bao giờ có phải không.Cũng như người bạn đời của con đã chết.Thì trông chiếc khác.Hồi lúc còn nhân quả để mà nhớ đến con.Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi.Cũng như con bây giờ cũng vậy.Chỉ của vua minh điên dại đi khóc nhưng.Nhân quả có nghĩa lý gì đâu.Nói là những hành động của con rắn độc ấy ký sự.Nó đang làm khổ loài người trên hành tinh.Khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước mỹ.Trên hành tinh.Duy nhất chỉ có đạo phật mới chạy có người về lý nhân quả.Không có một giáo phái nữ.Mà vậy chúng ta làm chủ như vậy.Con đủ phước duyên tu tập.Hãy giúp sạch cái kiếp xử nó đi.Đường thương gia khúc muốn nhân quả.Chẳng có gì.Mà tử con đã. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com