Siêu Cấp Miểu Sát Hệ Thống

Lượt nghe : 64,138 79 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Ngô Thiên xuyên việt Dị Giới đạt được siêu cấp miễu sát hệ thống, phàm là những người cản đường đều miễu sát! Mục tiêu của ta là: “Đi đến Dị Giới đỉnh phong, nghênh tiếp vạn giới mỹ nữ!” Thiên tài? Miễu sát! Yêu thú? Miễu sát! Thần Ma? Miễu sát! Mỹ nữ? Miễu… Được rồi, cái này hay là mang trở về lại miễu sát a!

siêu cấp miểu sát hệ thống