Sư Phụ Của Ta Là Tôn Ngộ Không

Lượt nghe : 92,270 58 người đang nghe

Giới thiệu : , , – Tiêu Phi ở ba tuổi thời điểm, bị một cái mỏ chuột tai khỉ lão nhân bắt được trên núi, cũng dạy hắn tu tiên. Lão nhân là Tôn Ngộ Không biến thành. Trong mười năm dạy hắn Hoả Nhãn Kim Tinh, Đồng Bì Thiết Cốt, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết… Học thành lúc sau Tiêu Phi xuống núi rèn luyện, ngẫu nhiên vào một cái quý tộc trường học. Thanh thuần hoa hậu giảng đường, cực phẩm loli, thiên kim đại tiểu thư, mỹ lệ hầu gái… Đều thích cùng hắn ngủ. Nga, không, là làm bằng hữu.

sư phụ của ta là tôn ngộ không