Sư Tử Thú Lữ đồ

Lượt nghe : 93,824 55 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Sư Tử Thú Đích Chinh Đồ – Sư Tử Thú Lữ Đồ. Xuyên qua thành Digimon trong Leomon, vĩnh viễn khổ bức chính nghĩa nhân vật, vĩnh viễn vạn năm thành thục kỳ! Không sai! Chính là cái kia mặc kệ là ở một bộ nào, đều không có sống quá tam tập, vĩnh viễn sống không tới đại kết cục Leomon, chỉ có thể sống ở mọi người trong hồi ức Leomon, thế nhưng, ta nhất định sẽ thay đổi Leomon bi kịch kết cục! Ta là sư hoàng Caesar, ta làm Digimon phát ngôn.

sư tử thú lữ đồ