Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Lượt nghe : 81,214 75 người đang nghe

Giới thiệu :

làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên vạn vật vì thần. giới thiệu vắn tắt: cao tiễn đi tới nơi này vùng thiên địa, trên đời này mới có tiên.

ta chỉ muốn yên tâm tu tiên