Ta Có Thể Tùy Cơ Hội Lựa Chọn

Lượt nghe : 70,009 48 người đang nghe

Giới thiệu :

keng! “xuyên việt giả, mời lựa chọn ngươi nhân sinh điểm xuất phát!” 1. dốc lòng quật khởi, dùng bản thân một đôi thiết quyền, dốc sức làm ra thuộc về bản thân thiên hạ! ban thưởng: tùy cơ lựa chọn, dung hợp binh vương thần hồn! hoặc, dung hợp ma vương, kiếm tiên, minh tinh, cổ võ giả, phú thương thần hồn! 2. làm ở rể, vô ưu vô lự, qua hết một đời! ban thưởng: siêu cấp bạch phú mỹ lão bà một mai! ninh lạc xuyên việt rồi, còn thu được thần cấp lựa chọn hệ thống, có thể lựa chọn nhân sinh, liền lợi hại!

ta có thể tùy cơ hội lựa chọn