Thần Hoàng Bất Tử

Lượt nghe : 88,878 63 người đang nghe

Giới thiệu : Mặc môn đệ tử Phương Liệt, thời niên thiếu chịu đủ ức hiếp, càng bị hãm hại vì là cưỡng gian rồi giết chết diệt môn tặc hung, nhưng hắn nhưng dựa vào đại nghị lực, đến cơ duyên lớn, tu đắc 《 Thần Hoàng Niết Bàn kinh 》, có vô hạn phục sinh thân thể bất tử. Từ đó về sau, Phương Liệt liền đi lên một cái chuyên trị các loại không phục kim quang đại đạo. Công tử bột, quản cha ngươi là ai? Quản sư phụ ngươi là ai? Quản ngươi sư môn là ai? Giết không tha! Tu chân tiền bối, Ma Đạo cự nghiệt, thấy Phương mỗ cũng phải quy củ, đánh không lại ngươi? Còn không đánh lại con trai của ngươi? Đánh không lại con trai của ngươi, còn không đánh lại tôn tử của ngươi? Lão tử chính là đánh không chết, lão tử chính là muốn hung hăng, vấn thiên hạ, ai dám không phục? Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bất Tử Thần Hoàng!

thần hoàng bất tử