Trường Sinh Chủng

Lượt nghe : 86,930 74 người đang nghe

Giới thiệu : – “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Đồng Tử công.” “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Kim Chung Tráo.” “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Thiết Bố Sam.” “Tiêu hao một năm bảy tháng tuổi thọ, có thể tăng lên Thập Tam Thái Bảo hoành luyện.” “Chồng chất Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoành luyện, Đồng Tử công, thu hoạch được Kim Thân công!” Đây là một cái tiêu hao tuổi thọ tăng lên võ công treo bức, tại dị giới muốn làm gì thì làm chuyện xưa! Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm! … – Cảnh giới: Võ Giả: Luyện Bì Mô, Luyện Khí Huyết, Luyện Gân Cốt, Ngoại Công Đỉnh Phong, Nhân Thể Cực Hạn, Tông Sư. Đạo Thể. Thánh Thể. . . .

trường sinh chủng