Vạn Cổ đế Tế

Lượt nghe : 94,878 74 người đang nghe

Giới thiệu :

dạ huyền hồn xuyên vạn cổ , chinh chiến chư thiên , thành tựu bất tử dạ đế, lại bởi vì thê chỉ phản bội , linh hồn ngủ say 90 ngàn năm . 90 ngàn năm sau , dạ huyền thức tỉnh , hồn quy bản thể , trở thành hoàng cực tiên tông hèn nhát con rể . mà hắn trước kia thu nhận đệ tử đã lên đỉnh phong , một tòa hắn từng tu luyện qua khô sơn trở thành đương đại đỉnh cấp tu luyện thánh địa , tựu liền hắn thuận tay cứu một con khỉ nhỏ , cũng trở thành yêu tộc vô địch đại thánh . vạn cổ đế hồn , một tối quay về , từ nay về sau , một đời đế con rể quật khởi , mở ra quét ngang vạn cổ thần thoại vô địch!

vạn cổ đế tế