Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới

Lượt nghe : 62,843 23 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Tuyết bay cả ngày bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp ỷ bích uyên. Mỗi một nhiệt huyết hoa hạ nam nhi, trong lòng đều có trứ một lửa nóng võ hiệp mộng. Vậy mà không có ai biết, đang cùng thực tế thế giới tương song song vị diện trung, còn có nhược kiền cá dùng võ hiệp chuyện xưa làm bối cảnh hư thế giới, chỉ cần trong lòng của ngươi có cuồng nhiệt võ hiệp mộng, thì có cơ hội bị lực lượng thần bí chọn trúng, dẫn dắt ngươi tiến vào những thứ này hư trên thế giới trở thành một người mạo hiểm. Võ hiệp thế giới, gió nổi mây vần. Mặc dù tràn đầy vô số kỳ ngộ, đồng thời nhưng cũng có đếm không hết nguy cơ. Không có người nào là trời sanh nhân vật chính, muốn ở nơi này thần kỳ trên thế giới xông ra một mảnh thiên địa, sẽ phải đạp những khác người mạo hiểm núi thây biển máu leo mà lên…

vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới